Omistajuuden keskittyminen suurin uhka Suomen median monimuotoisuudelle

Yleiseurooppalainen Media Pluralism Monitor (MPM) -selvitys on jälleen kartoittanut riskejä Suomen median monimuotoisuudelle. Tulosten perusteella riskitasot ovat yhä paikoin korkeat, etenkin median omistuksen keskittymisen osalta.

Tutkimuksessa selvitettiin riskejä neljällä eri osa-alueella. Näistä ainoastaan lain turvaa koskeva alue jäi matalalle riskitasolle. Poliittisen itsenäisyyden sekä sosiaalisen osallisuuden alueet ylsivät keskisuurelle riskitasolle. Omistuksen keskittyminen nousi korkealle riskitasolle.

– Esimerkiksi median elinkelpoisuutta kuvaavan riskin mittari kohosi 40 %:iin. Tämä tarkoittaa, että Suomi täyttää kaksi viidestä tutkimuksessa huomioiduista riskin merkeistä. Tällainen merkki on esimerkiksi sanomalehtialan tuottojen lasku, projektitutkija Ville Manninen Jyväskylän yliopistosta selventää.

Mittaustavan muutokset heiluttivat tuloksia

Suomen tulokset muuttuivat viime vuoteen verrattuna huonommiksi kaikilla neljällä osa-alueella. Heikentyneet tulokset selittyvät kuitenkin pitkälti kysymyspatteriin tehdyillä muutoksilla, eivät niinkään konkreettisilla vuoden 2017 tapahtumilla. Esimerkiksi internet-yhteyksien määrän mittaaminen muuttui niin, että kaikkien yhteyksien sijaan tutkimuksessa huomioidaan enää nopeat, yli 30 Mb/s yhteydet.

– Suomen tulosten kannalta positiivinen muutos oli se, että mittarista poistui jumalanpilkkaa koskeva kysymys. Aiempina vuosina uskonrauhan rikkomisesta säädetty rikoslain pykälä on heikentänyt Suomen tulosta, Manninen kertoo.

Mittarit värähtivät joiltain osin myös todellisten muutosten seurauksena. Vuoden 2017 lopulla julkaistut tilastot antoivat merkkejä televisioalan tuottojen elpymisestä, mikä vaikutti suotuisasti median elinkelpoisuutta kuvaavaan mittariin. Toisaalla, journalistien ammattikunnan oloja kuvaava riskimittari nousi lisääntyneen uhkailun ja painostuksen takia. Nämä yksittäiset muutokset eivät kuitenkaan aiheuttaneet dramaattisia muutoksia kokonaisarvioihin.

Tietoa tutkimushankkeesta

Media Pluralism Monitor (MPM) on kansainvälinen tutkimushanke, joka on toteutettu vuosina 2016 ja 2017 kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa. Jäsenmaiden lisäksi tutkimus on toteutettu myös Turkissa ja Montenegrossa. Tutkimus perustuu 200 kysymyksen patteristoon, jossa käsitellään muun muassa sananvapautta, media-alan omistuksen keskittymistä, median poliittista itsenäisyyttä sekä vähemmistöjen asemaa.

MPM-tutkimus toteutettiin täydessä laajuudessaan ensimmäisen kerran vuonna 2016. Lisäksi Suomi osallistui hankkeen koekierrokseen vuonna 2015. Aiempien tutkimuskierrosten tulokset sekä tarkempaa tietoa itse hankkeesta on saatavilla tutkimusta koordinoivan Center for Media Pluralism and Freedom -yksikön verkkosivuilta: http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/

Selvitys: Näin toimittajat hyödyntävät sosiaalista mediaa

Sosiaalinen media on menettänyt merkitystään toimittajien tietolähteenä. Vuonna 2016 66% toimittajista nimesi sosiaalisen median merkittäväksi tietolähteeksi. Viime vuonna samaa sanoi ainoastaan 53% toimittajista – 13 prosenttiyksikön pudotus, kertoo Mynewsdeskin uusin selvitys.

Mynewsdeskin vuosittainen journalismitutkimus toteutettiin heinäkuussa 2017 ja siihen vastasi yli 3000 toimittajaa, viestijää ja PR-ammattilaista. Tänään Mynewsdesk julkaisee kolmannen journalismitutkimuksen tuloksia käsittelevän e-kirjan. Uusin e-kirja Social Media Reset käsittelee sosiaalisen median roolia uutisoinnissa.

Vaikka sosiaalisen median suosio uutisten lähteenä on yleisesti laskussa, Suomessa toimittajat käyttävät sosiaalisen median kanavia uutisoinnin lähteenä kansainvälistä keskiarvoa enemmän. Suomalaistoimittajista 82% prosenttia kertoo käyttävänsä säännöllisesti Facebookia taustatutkimukseen, kansainvälisen keskiarvon ollessa vain 55%. Muut sosiaalisen median kanavat seuraavat samaa trendiä.

Suomalaiset toimittajat myös hyödyntävät Facebookia artikkeleidensa jakeluun kansainvälisestä keskiarvoa enemmän (Suomi: 78%, kansainvälinen keskiarvo: 66%). Muissa sosiaalisen median kanavissa Suomi on uutisten jakelussa kuitenkin jäljessä. Esimerkiksi Twitteriä jakelukanavana käyttää 46% kansainvälisen keskiarvon ollessa 52%. LinkedIniä puolestaan hyödyntää vain 12% suomalaistoimittajista verraten 20 prosenttiin kansainvälisesti.

“Mediamaisema muuttuu kovalla vauhdilla, mikä vaatii nopeaa sopeutumista. Sosiaalisen median kanavat ovat korvanneet perinteiset mediat kokonaiselle sukupolvelle. Tämä tarkoittaa, että tavanomaiset uutismediat eivät enää tavoita kaikkia. On tärkeää varmistaa, että laadukasta ja luotettavaa uutisointia on tarjolla myös siellä, missä lukijat ovat. Siksi olisikin ehdottoman tärkeää, että perinteiset uutismediat integroisivat sosiaalisen median omiin liiketoimintamalleihinsa”, sanoo Sofia Juhlin, Mynewsdeskin Global Head of Marketing & Communications.

Selvityksen mukaan myös suurien mediajättien valta-asema huolettaa toimittajia. Selvitykseen vastanneista suomalaistoimittajista 75% on sitä mieltä, että Facebookilla on liian paljon valtaa ihmisten tietolähteenä. Googlesta ja Youtubesta samaa sanoo 70%. Tulokset osoittavat, että toimittajat ovat selkeästi huolissaan siitä, että yhä useammin erilaiset algoritmit määrittävät ihmisten vastaanottaman tiedon sen sijaan, että sitä etsittäisiin itse tietystä lähteestä.

Tutkimusprosessin aikana Mynewsdesk haastatteli Martin Schibbye’ä, joukkorahoitetun digitaalisen journalismin alustan Blank Spot Projectin päätoimittajaa. “Ajat, jolloin toimittajat lähettivät viestejä omasta norsunluutornistaan, ovat ohi. Neuvon palkkaamiani toimittajia käyttämään 50% työpäivästään Facebookissa tarinoista keskusteluun ja toisen puolen perinteiseen journalismiin, ihmisille soittamiseen ja artikkeleiden kirjoittamiseen”, Schibbye kommentoi toimittajien ja sosiaalisen median suhdetta.

Muita mielenkiintoisia tuloksia;

 • 66% suomalaistoimittajista näkee “fake news”-ilmiön pitkän aikavälin ongelmana ja 39% on huolissaan sen vaikutuksista toimialaansa
 • 55% on huolissaan siitä, että uutismedioita ei enää pidetä luotettavana lähteenä
 • 68% pelkää, että itsenäiset uutisorganisaatiot eivät enää tulevaisuudessa ole taloudellisesti kannattavia

Tutkimus: Viestinnän ammattilaisista 16 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n jäsenyrityksissä kukaan ei ole kokenut fyysistä seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana. Verbaalista häirintää oli kokenut viisi prosenttia. Liiton tavoite on, että seksuaalisen häirinnän tapauksia on sen jäsenyrityksissä nolla kappaletta. Tiedot selviävät Procom – Viestinnän ammattilaiset ry:n, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry:n ja Suomen Journalistiliitto ry:n teettämästä tutkimuksesta.

– Vaikka prosentit ovat meillä pieniä ja tapauksia vähän, työ ei lopu ennen kuin lukema on pyöreä nolla. Tässä olemme täysin ehdottomia, sanoo MTL:n hallituksen puheenjohtaja Mikael Jungner.

MTL jäsenyrityksiltä edellytetään, että ne toimivat työnantajina eettisesti ja työlainsäädännön mukaisesti. Häirintätapauksiin on puututtava aina ja viipymättä. Liitto kannustaa jäseniään avoimeen vuoropuheluun työpaikoilla ja ohjeistamaan mahdollisten häirintätapausten käsittelyn.

Vastaajista 67 prosenttia näkee, ettei MTL:n työyhteisössä esiinny seksuaalista häirintää ja 26 prosenttia sanoo, että häirinnästä voi tehdä ilmoituksen ilman pelkoa. Neljän prosentin mielestä seksuaalista häirintää esiintyy, mutta siihen ei uskalleta puuttua. Joskus aiemmin (3-5 vuotta sitten) seksuaalista häirintää on kokenut seitsemän prosenttia.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää missä määrin ProComin, Suomen Journalistiliiton ja Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL:n jäsenet kokevat verbaalista tai fyysistä seksuaalista häirintää.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat liittojen jäsenet ja tutkimus on toteutettu edellä mainittujen liittojen toimeksiannosta.

Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy 18.1. – 5.2.2018.

Taru Latvala Suomen Seniorihoivan viestintä- ja markkinointiassistentiksi

Suomen Seniorihoiva on nimittänyt Taru Latvalan viestintä- ja markkinointiassistentiksi helmikuun alusta lähtien.

Latvala on suorittanut University of Westminsterin markkinoinnin- ja viestinnän kandidaatin tutkinnon Espanjassa sekä valmistunut media-assistentiksi ylioppilastutkinnon ohella. Latvalalla on usean vuoden kokemus asiakaspalvelutyöstä, sisällöntuotannosta sekä sosiaalisen median suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Toivotamme Tarun oikein lämpimästi tervetulleeksi nuorekkaaseen tiimiimme! Tarun luova osaaminen, asiakaspalveluhenkisyys ja kansainvälinen kokemus nostavat merkittävästi yrityksemme kykyä tavoittaa asiakkaamme ja kohderyhmämme yhä paremmin ja uusin keinoin, Suomen Seniorihoivan perustaja ja toimitusjohtaja Mika Suominen kertoo.

Latvalan vastuualueena on Suomen Seniorihoivan viestintään ja markkinointiin liittyvät tehtävät sekä verkostoituminen eri sidosryhmien kanssa.

Viaplay jatkaa kasvuaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Vuosi 2017 oli Viaplaylle voimakkaan kasvun aikaa Pohjoismaissa, sillä palvelun tilaajamäärä kasvoi 21 prosenttia vuodesta 2016. Tilaajamäärän kasvusta on kiittäminen yhtiön omaa tuotantoa olevia korkealaatuisia pohjoismaisia draamatuotantoja.

”Panostuksemme omiin alkuperäistuotantoihimme on osoittautunut menestykseksi, ja siihen keskitymme myös tulevaisuudessa vahvistaaksemme asemaamme Pohjoismaiden johtavana suoratoistopalveluna”, painottaa Sanna Reunanen, Head of Viaplay Finland.

Viaplay on kertonut lanseeraavansa yli 50 omaa tuotantoa vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna Viaplay julkisti 16 omaa draamatuotantoa, ja alkuperäissarjoista ensi-iltansa saivat mm.  trillerit Hassel ja Alex sekä katsojasuosikki Swedish Dicks -sarjan toinen kausi, jota tähdittivät Hollywood-näyttelijä Peter Stormare ja ruotsalaiskoomikko John Glans.

Omaan alkuperäistuotantoon tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta, sillä tilaajamäärä kasvoi Pohjoismaissa 21 prosenttia. Aloitettujen videokäynnistysten määrä nousi 40,5 prosenttia, ja palvelun tarjonnan parissa vietetty aika kuukaudessa asiakasta kohden kasvoi 25 prosenttia 31,9 tuntiin. Luvut osoittavat, että Viaplayn asiakkaat kuluttavat palvelun sisältöä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Myös osto- ja vuokraelokuvia tarjoavan Viaplay Storen käyttö lisääntyi. Viime vuoden aikana osto- ja vuokraelokuvien myynti kasvoi peräti 29 prosenttia.

Uusi johto vauhdittamaan Viaplayn kasvua

Viime marraskuun lopussa Viaplayn johtoon valittiin Alexander Bastin nimikkeellä Head of Viaplay. Alexanderin tavoitteena on varmistaa Viaplayn kasvu Pohjoismaiden markkinoilla myös jatkossa.

“Vuosi 2017 oli tähän mennessä paras vuotemme, ja tärkeintä on kasvun jatkuminen. Jatkaaksemme kasvu-uralla, meidän on panostettava oman sisällön tuottamiseen. Vuoden 2018 aikana ensi-iltansa saa moni iso alkuperäistuotantomme, esimerkiksi fantasiatrilleri Hidden, jota tähdittää Bond-tytön roolistaan tunnettu Izabella Scorupco”, toteaa Alexander Bastin, SVP and Head of Viaplay & Viafree.

Paino laadukkaassa sisällössä

Vaikka panostus omaan tuotantoon on strategisesti tärkeää ja houkuttelee uusia asiakkaita, katselluimpiin sarjoihin lukeutuvat amerikkalaiset suosikkisarjat, kuten Greyn anatomiaSouth ParkFamily Guy ja Lethal Weapon.

Kattava urheilutarjonta on myös tärkeä Viaplayn kasvun vauhdittajana. Viaplayssa on katsottavissa esimerkiksi Englannin Valioliigan, Mestarien liigan, NHL:n ja KHL:n ottelut unohtamatta koripallon Euroliigaa, NFL:ää ja UFC-otteluita, joiden suosio on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Tästä esimerkkinä on UFC-tähti Conor McGregorin ja nyrkkeilylegenda Floyd Mayweatherin välinen ottelu, joka keräsi ennätysyleisön ja löi kaikki aiemmat pay-per-view -myyntiennätykset Pohjoismaissa.

Iso ruutu voittaa mobiilikatsomisen

Viaplayn asiakkaat ovat palanneet katsomaan viihdettä isolta ruudulta, kuten televisioruudulta tai videoprojektorin kautta. Isolta ruudulta katsominen ohitti mobiilikatsomisen ensimmäistä kertaa sitten vuonna 2011 tapahtuneen Viaplayn lanseeraamisen Suomen markkinoille: isolta ruudulta katsominen kasvoi vuoden aikana 10 prosenttia ja nousi jo 64 prosenttiin.

”Katsomistavan muutokseen vaikuttaa sisällön laajuus, tekninen kehitys ja käytettävyys. Kuluttajat voivat katsoa mielenkiintoista sisältöä missä ja millä laitteilla haluavat. Isolta ruudulta katsomisen suosion kasvu kertoo siitä, että laatuviihdettä halutaan katsoa mukavasti olohuoneen rauhassa”, toteaa Sanna Reunanen, Head of Viaplay Finland.

Viaplay lukuina

Kasvu vuosina 2016–2017

 • Asiakasmäärä kasvoi 21 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017
 • Aloitettujen videokäynnistysten määrä nousi 40,5 prosenttia
 • Viaplayn Storen osto- ja vuokraelokuvien myynti kasvoi 29 prosenttia
 • Palvelun parissa vietetty aika asiakasta kohden nousi 25 prosentilla 31,9 tuntiin
 • Isolta ruudulta katsominen kasvoi 10 prosenttia

Televisioruutu vai mobiililaite                                                   Asiakasmäärä prosentteina

12/2017            12/2016

*Iso ruutu, esim. televisio tai projektori                                                  64 %                 54 %

Mobiililaite                                                                                             61 %                 59 %

Isolla ruudulla tarkoitetaan televisiota tai videoprojektoria. Mobiililaitteet kattavat älypuhelimet ja tabletit. Luvut näyttävät, kuinka suuri osa Viaplayn asiakkaista on käyttänyt mobiilaitetta tai televioruutua sisällön katsomiseen joulukuussa 2016 verrattuna joulukuuhun 2017.

Katsotuimmat uudet sarjat Viaplayssa vuonna 2017

Yksittäisten asiakkaiden lukumäärällä mitattuna. Katsominen 30 päivää ensi-illan jälkeen.

Suomi:

 1. Hassel (Viaplayn alkuperäissarja)
 2. Lethal Weapon
 3. The Blacklist: Redemption
 4. ALEX (Viaplayn alkuperäissarja)
 5. The Blacklist

Ruotsi:

 1. Hassel (Viaplayn alkuperäissarja)
 2. ALEX (Viaplayn alkuperäissarja)
 3. Prison Break Sequel
 4. Outlander
 5. The Blacklist

Norja:

 1. Prison Break Sequel
 2. Miehitetty (Okkupert, Viaplayn alkuperäissarja)
 3. Elven
 4. The Blacklist
 5. S.W.A.T

Tanska:

 1. Prison Break Sequel
 2. Veni Vidi Vici (Viaplayn alkuperäissarja)
 3. S.W.A.T
 4. The Blacklist
 5. Lethal Weapon

Vuokratuimmat elokuvat vuonna 2017:

*Kaikissa Pohjoismaissa

 1. Fifty Shades Darker
 2. Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge
 3. Vaiana
 4. Ihmeotukset ja niiden olinpaikat (Fantastic Beasts and Where to Find Them)
 5. Wonder Woman

Ostetuimmat elokuvat vuonna 2017:

*Kaikissa Pohjoismaissa

 1. Vaiana
 2. Fifty Shades of Grey
 3. Trolls
 4. Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö
 5. John Wick: Chapter 2

Katsotuimmat urheilutapahtumat Viaplayssa vuonna 2017:

Yksittäisten asiakkaiden lukumäärällä mitattuna

Suomi: Makwan Amirkhani vs. Arnold Allen, UFC-ottelu 18.3.

Ruotsi: Manchester United – Liverpool, Englannin Valioliigan ottelu 15.1.

Norja: Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, pay-per-view -ottelu 26.8.

Tanska: Juventus – Real Madrid, Mestarien liigan ottelu 3.6.

LUOVA SISÄLTÖTOIMISTO MATKAA KALIFORNIAAN – “SUOMALAISET YRITYKSET TEKEVÄT LIIKAA SAMANLAISTA SISÄLTÖÄ”

State of Angelia –projekti vie luovan sisältötoimisto Angelian tiimin maaliskuun ajaksi Kaliforniaan. Projektin tarkoituksena on jakaa viimeisintä tietoa digitaalisen markkinoinnin, mainonnan ja sisällöntuotannon osa-alueilta sekä laajentaa kansainvälistä verkostoa. Projektitiimi tulee työskentelemään pääosan ajasta Los Angelesin ja San Franciscon alueilla. Projektia pääsee seuraamaan Angelian sosiaalisesta mediasta sekä blogista. Tavoitteena on kartoittaa yrityksen kansainvälistymistä sekä tavata alan kansainvälisiä huippuosaajia.

– Luovalle sisältötoimistolle Kalifornia on yksi suurimmista sosiaalisen median ja innovaatioiden osaamiskeskuksista. Tällä hetkellä on helppo erottua joukosta, kun suomalaiset yritykset tekevät liikaa samankaltaista sisältöä – sääntöjä on syytä rikkoa. Suomalaisten yritysten on nyt hyvä aika katsoa peiliin ja panostaa kansainvälisyyteen myös markkinoinnissa”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Lari Raitavuo.

Verkostoitumisen ja tapaamisten lisäksi projektista tuotetaan aktiivisesti sisältöä Angelian kanaviin – tuoden tietoa alan suurimmilta Silicon Valleyn innovaatioista Hollywoodin glamouriin asti.

– State of Angelia -projektia on suunniteltu vuoden verran. Mietimme, mikä olisi paras tapa tuoda lisäarvoa nykyisille ja tuleville asiakkaillemme – halusimme tehdä jotain erilaista. Nykyiset ja tulevat asiakkaat saavat esittää meille kysymyksiä somesta ja laadukkaasta sisällösta, lupaamme etsiä heille parhaat mahdolliset vastaukset maaliskuun aikana. MIkään kysymys ei ole tyhmä kysymys, haastaa osakas Sonja Laurén.

State of Angeliaa pääsee seuraamaan 1.3.2018 alkaen Angelian blogista sekä sosiaalisen median kanavista:

Angelia-blogi

Mynewsdesk vahvassa kasvussa – Suomen 2017 liikevaihto +35 %

Vaikka yksityiskohtaiset tulokset ovat vielä viimeistelyn alla, Mynewsdesk voi jo nyt vahvistaa tehneensä vahvan tuloksen vuonna 2017. Toimitusjohtaja Mattias Malmströmin mukaan mediaseurannan lanseeraus, kansainvälinen kasvu ja sisällöntuotannon kasvanut kysyntä ovat olleet ydintekijöitä yrityksen menestyksessä.

– Meillä oli erinomainen vuosi. On vielä aikaista kertoa tarkkoja yksityiskohtia, mutta kokonaiskasvu on noin 20 prosenttia. Tavoitteemme on olla ensimmäinen ruotsalainen SaaS-yritys, joka saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihdon ja vuoden 2017 tulos on tärkeä askel tähän suuntaan, sanoo Mynewsdeskin toimitusjohtaja Mattias Malmström.

Kasvua Suomessa ja maailmalla

Mynewsdesk saavutti erinomaisen tuloksen myös Suomessa. Suomen liikevaihdon kasvu vuonna 2017 oli noin 35%.

– On ollut hienoa nähdä, miten kiinnostus Mynewsdeskin Suomen mediaseurantapalveluihin on kasvanut. Samalla mediaseurantapalvelujen tarjooman vakiintuminen myös Suomessa on kasvattanut asiakkaidemme määrää. Asiakkaillemme on helpompaa, kun saman alustan kautta voi tehdä sekä sisältöjen jakelun, että seurata oman brändin ja kilpailijoiden näkyvyyttä. Tuemme asiakkaidemme viestintätyötä myös aiempaa laajemmilla asiakaspalveluresursseilla. Haluamme jatkossakin erottautua erinomaisella asiakaskokemuksella, kertoo Mynewsdeskin Suomen vt. maajohtaja Timo Hämäläinen.

Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet Mynewsdeskin vahvin markkina-alue. Vuonna 2017 Mynewsdesk kuitenkin ylitti odotukset myös kansainvälisesti, Saksan noustessa tärkeäksi markkina-alueeksi. Ensimmäistä kertaa koskaan Mynewsdesk ylitti tavoitteensa Pohjoismaiden ulkopuolisilla markkinoilla. Lisäksi Mynewsdeskin tulos esimerkiksi Japanissa kasvoi 100 prosentilla.

– Koska asemamme ydinmarkkinoillamme on ollut vahva ja vakaa muutaman vuoden, kansainvälinen kasvu on tärkeää pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamisessa. Alkuvuosi tuo mukanaan jännittäviä uusia lanseerauksia, mukaan lukien yhteistyön, joka avaa meille ovia uusille markkinoille, Malmström kertoo.

Strateginen suunta ja vuoden 2018 tavoitteet

Vuonna 2017 Mynewsdesk lanseerasi mediaseurantapalvelun kaikilla markkinoillaan. Lanseeraus on osa yrityksen tavoitetta tarjota PR:n ja viestinnän ammattilaisille entistä kokonaisvaltaisempi viestintätyökalu.

– Jatkamme tuotteemme kehittämistä, jotta saisimme sisällytettyä kaikki viestinnän workflow’n vaiheet palveluumme. Tällä hetkellä kehityksen alla on useampi big data -lähtöinen projekti, joiden tavoitteena on saada hyödynnettyä kaikki työkalun sisältämä data ja tarjottua uutta, arvokasta tietoa asiakkaillemme, Malmström kertoo.

Myös kasvanut sisällöntuotannon kysyntä on ollut tärkeässä roolissa Mynewsdeskin kasvussa vuonna 2017. Yrityksen Content & Professional Services -osasto kasvoi 525 prosentilla viime vuoden aikana. Sisällöntuotanto on tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Mynewsdesk käy jatkuvasti dialogia asiakkaiden, toimittajien ja muiden sisällöntuottajien ja vaikuttajien kanssa myös vuonna 2018. Tämä näkyy yhä selkeämmin myös Mynewsdeskin Suomen-liiketoiminnassa.

– Mynewsdesk on alusta asti halunnut toimia linkkinä toimittajien ja brändien välillä. Keskitymme yhä vahvemmin toimittajien kohderyhmään tukemalla heitä päivittäisessä työssään ja helpottamalla uusien, arvokkaiden kontaktien luomista, Malmström sanoo.

Jussi Tuulensuu Aamulehden vastaavaksi päätoimittajaksi

Vt. vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu, 40, siirtyy 16.2.2018 alkaen Aamulehden vastaavaksi päätoimittajaksi. Tuulensuu on toiminut Aamulehden päätoimittajana syyskuun 2015 alusta ja vt. vastaavana päätoimittajana lokakuusta 2017 alkaen.

Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa Sanoma Media Finlandin aikakauslehtiyksikössä ja Alma Median Kauppalehti Optiossa erilaisissa designin johtamisen tehtävissä ja kehitystehtävissä. Lisäksi hän on vetänyt konsulttina lukuisia median sisältö- ja ulkoasu-uudistuksia sekä valmentanut journalisteja ja toimitusten johtoa.

– Päätoimittaja Tuulensuulla on selkeä näkemys ja kokemus, millaisin askelin tulevaisuuden alueellista mediaa pitää kehittää. Olemme vakuuttuneita, että hänen johdollaan Aamulehden brändi vahvistuu edelleen kaikissa jakelukanavissa – painettu lehti mukaan lukien, liiketoimintayksikön johtaja Kari Juutilainen sanoo.

Aamulehti kasvaa verkossa voimakkaasti. Jo yli kolmannes suomalaisista netin käyttäjistä lukee verkossa Aamulehteä vähintään kuukausittain. Tampereen markkina-alueella Aamulehden tuoteperhe ja Alma Median verkosto tavoittavat viikossa 95 prosenttia ihmisistä. Viime syksynä Aamulehti palkittiin Pohjoismaiden parhaiten suunniteltuna lehtenä, ensimmäisenä Suomessa.

– Maksullisella journalismilla on valoisa tulevaisuus, myös verkossa. Aamulehdessä siitä kertoo maksullisen sovelluksen käyttäjämäärä, jo yli 40 000. Painettu lehtemme on Pohjoismaiden palkituimpia. Onnistumme tässä, koska työyhteisössämme on kaikissa rooleissa maan johtavaa osaamista ja yhdessä tekemisen henki. Jatkamme reippaalla otteella ja haluamme palvella ja yhdistää Tampereen ja Pirkanmaan yksilöitä ja yhteisöjä, Jussi Tuulensuu sanoo.

Tuulensuu on opiskellut Tampereen yliopistossa tiedotusoppia sekä matematiikkaa ja tilastotiedettä.

Aamulehti kuuluu Alma Media -konsernin liiketoimintayksikköön Alma Regionsiin, joka kustantaa maakunta-, paikallis- ja kaupunkimediaa. Sen tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehden lisäksi Satakunnan Kansa ja Lapin Kansa. Myös lehtipaino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy kuuluu Regions-yksikköön.

XZ ja Oxygenol yhteistyöhön Rovio Entertainmentin kanssa – Angry Birds -hahmot seikkailevat tuotepakkauksissa ja AR-sisällöissä

Berner Oy:n tuotemerkit XZ ja Oxygenol aloittavat yhteistyön Rovion kanssa. Yhteistyön myötä XZ tuo markkinoille koko perheen hiuksille sopivat Angry Birds -shampoot ja hiustenhoitotuotteet, ja Oxygenol puolestaan Angry Birds -hammastahnat. Angry Birds ja Hatchlings -hahmot seikkailevat sekä pakkausten etiketeissä että lisätyn todellisuuden (AR) sisällöissä. Uudet Angry Birds -tuotteet valmistetaan Heinävedellä ja ne tulevat myyntiin huhtikuussa 2018.

Berner etsi lisenssiyhteistyöhön kotimaista kumppania, joka puhuttelisi laajaa kohderyhmää.

– Olemme ylpeitä yhteistyöstä, jossa yhdistyvät kolme kotimaista brändiä: XZ, Oxygenol ja Angry Birds. Pelimaailma kiinnostaa kaikenikäisiä ja on osa lasten ja nuorten arkea. Rovio on alalla maailmanlaajuisesti tunnettu, kiinnostava kumppani, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös kansainväliseen jakeluun, XZ-tuotteista vastaava brand manager Elina Seppänen Berneriltä kertoo.

Angry Birds -brändi on monelle ennestään tuttu Rovion mobiilipeleistä, joita on ladattu vuodesta 2009 neljä miljardia kertaa. Angry Birdsillä on maailmanlaajuisesti 97 % bränditunnettuus.

– Panostamme Roviolla vahvasti laadukkaisiin tuotteisiin, ja olemme hyvin innostuneita voidessamme työskennellä Bernerin ja XZ:n ja Oxygenolin kaltaisten vahvojen ja perinteikkäiden kuluttajabrändien kanssa. Haemme jatkuvasti uusia ja innostavia tapoja tuoda Angry Birds -brändättyjä tuotteita markkinoille kaikenikäiselle fanijoukollemme. Yhteistyön kohokohtana on vuonna 2019 julkaistava jatko-osa Angry Birds -elokuvalle, joka oli vuonna 2016 Suomen suosituin elokuva, kertoo Rovion SVP of Brand Licensing Simo Hämäläinen.

XZ ja Oxygenol tuovat Angry Birds -tuoteperheen alle yhteensä viisi tuotetta. Tuoteperheeseen kuuluvat koko perheen hiuksille sopivat XZ Angry Birds ShampooXZ Angry Birds Hatchlings 2in1 Shampoo sekä XZ Angry Birds Hajusteeton Hoitosuihke. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat yli 6-vuotiaille lapsille soveltuvat Oxygenol Angry Birds -hammastahna sekä Oxygenol Angry Birds Hatchlings -hammastahna. Kaikki tuotteet valmistetaan Bernerin tehtaalla Heinävedellä, ja ne tulevat myyntiin huhtikuussa 2018.

Elämyksiä AR-sisällöillä

Angry Birds -hahmot näkyvät tuotepakkausten etikettien lisäksi myös AR (augmented reality) -sisällöissä. Skannaamalla tuotepakkauksessa olevan AR-tunnuksen oman älypuhelimen maksuttomalla Zappar-sovelluksella Angry Birds -hahmot tulevat näkyviin älypuhelimen ruudulle. Kuluttajat voivat esimerkiksi tuoda hahmot seikkailemaan omaan kotiin tai ottaa hahmojen kanssa yhteiskuvan ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa. Sisällöt vaihtelevat pakkausetiketin mukaan.

– AR-sisältöjen avulla voimme tarjota kuluttajille uudenlaisia elämyksiä. Samalla tuotepakkaus tärkeänä mainospaikkana saadaan hyötykäyttöön, Oxygenol-tuotteista vastaava brand manager Sanni Väinölä Berneriltä kertoo.

Myös Rovio uskoo AR-teknologian mahdollisuuksiin.

– AR on loistava mahdollisuus yhdistää brändin digitaalinen ja fyysinen maailma toisiinsa ja tuottaa kuluttajille mukavaa tekemistä ja sisältöä tuotteen ympärillä, Hämäläinen kertoo. – Huomasimme AR:n toimivuuden aiemmassa kampanjassamme ensimmäisen Angry Birds -elokuvan ympärillä vuonna 2016. Massiivinen globaali kampanja toteutettiin yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden, kuten McDonalds, Lego ja Pez kanssa, Hämäläinen jatkaa.

XZ:n ja Oxygenolin Angry Birds -tuoteperheeseen kuuluvat seuraavat tuotteet:

XZ Angry Birds Shampoo, 250 ml, on koko perheelle sopiva shampoo, joka pesee hiukset hellävaraisesti. Päivittäiseen käyttöön sopiva shampoo tuoksuu raikkaalle päärynälle. Silikoniton shampoo valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

XZ Angry Birds Hatchlings 2in1 Shampoo, 250 ml, yhdistää samaan tuotteeseen shampoon ja hoitoaineen. Koko perheen hiuksille sopiva shampoo pesee ja hoitaa hiuksia hellävaraisesti. Shampoo myös selvittää hiuksia pesun aikana helpottaen kammattavuutta ja poistaen sähköisyyttä. Silikoniton shampoo tuoksuu raikkaalle melonille. Tuote valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

XZ Angry Birds Hajusteeton Hoitosuihke, 150 ml, hoitaa hiuksia ja auttaa selvittämään hiusten takut. Hajusteeton hoitosuihke myös poistaa hiusten sähköisyyttä ja parantaa kammattavuutta. Hoitosuihketta voi käyttää sekä kuiviin että kosteisiin hiuksiin. Silikoniton tuote valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Oxygenol Angry Birds -hammastahna on yli 6-vuotiaille lapsille sopiva fluorihammastahna. Hammastahna sisältää 10 prosenttia ksylitolia, joka auttaa ehkäisemään plakin muodostumista. Hammastahna maistuu raikkaalta melonilta, ja neljässä eri etikettikuvassa seikkailevat Angry Birds -hahmot. Hammastahna on Suomen Hammaslääkäriliiton suosituksen mukainen ja noudattaa käypähoitosuositusta. Hammastahna valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Oxygenol Angry Birds Hatchlings -hammastahna on yli 6-vuotiaille lapsille sopiva fluorihammastahna. Hammastahna sisältää 10 prosenttia ksylitolia, joka auttaa ehkäisemään plakin muodostumista. Hammastahna maistuu herkulliselta vadelmalta, ja neljässä eri etikettikuvassa seikkailevat suloiset Angry Birds Hatchlings -hahmot. Hammastahna on Suomen Hammaslääkäriliiton suosituksen mukainen ja noudattaa käypähoitosuositusta. Hammastahna valmistetaan Heinävedellä, ja sille on myönnetty Avainlippu-tunnus.

Camilla Ekholm Telia Finlandin viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajaksi

Telia Finland Oyj:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Camilla Ekholm. Ekholm siirtyy Telialle Nokia Technologiesilta, jossa hän on vastannut Nokian digitaalisen terveyden ja mediatarjoaman kaltaisten uusien kuluttajateknologioiden ja –tuotteiden viestinnästä EMEA-alueella. Sitä ennen hän on toiminut useissa viestinnän senioritehtävissä Nokialla ja myös viestinnän konsultointiyrityksen johtajana.

“Olen iloinen voidessani toivottaa Camillan tervetulleeksi Telia-perheeseen. Telia on Suomessa hienolla muutosmatkalla, mistä kertovat viimeaikaiset yritysostot ja Liigan mediaoikeuksien hankinta. Camillan toimialatuntemus ja energisyys ovat tärkeässä roolissa, kun teemme Telia Finlandin tarinaa tunnetuksi”, sanoo Telia Companyn viestintäjohtaja Peter Borsos.

Ekholm vastaa Telialla Suomen viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Stein-Erik Vellanille, ja hänestä tulee Telia Finlandin johtoryhmän jäsen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.2018.

Ekholm on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta, sekä Master of Arts, European Political and Administrative Studies, College of Europesta Belgian Bruggesta.