Tutkimus: Kaksi kolmasosaa Cannes Lions -voittajista hyödyntää sosiaalista mediaa

media-998990_640

Suomalaisen sometoimisto Kurion ja Cannes Lionsin yhteistutkimus osoittaa somen olevan erottamaton osa monia markkinointiviestinnän keinoja ja johtavan myös parhaisiin tuloksiin. Tänään julkaistu raportti kertoo markkinoijalle somen menestysreseptin: altruismi ajaa osallistumaan ja aidot teot herättävät keskustelua.

Cannes Lions 2016 -festivaalin palkituista kampanjoista jopa 66 % hyödynsi sosiaalista mediaa keskeisenä osana kampanjaa, selviää kotimaisen sometoimisto Kurion ja Cannes Lionsin yhteisestä tutkimuksesta. Somen merkitys on vahvistunut kuluneiden viiden vuoden aikana: vuonna 2012 somea hyödynsi 20 % voittajista ja vuonna 2014 44 %.

Vuoden 2016 Cannes-voittajien analyysi osoittaa myös, että somen hyödyntäminen nostaa kampanjan tehoja ja menestystä. Grand Prix -palkituista jopa 85 % hyödynsi somea, Gold- ja Silver-palkituista noin 70 % ja Bronze-kampanjoista vain 61 %.

”Sosiaalisen median merkityksen kasvu on noteerattu myös Cannes Lionsin ohjelmassa”, toteaa Cannes Lionsin akatemioista vastaava Steve Latham. ”Tänä vuonna lanseerattu Social Media Creative Academy pyrkii opettamaan niitä uudenlaisia taitoja, joita somemarkkinointi vaatii. Tarve on kova, koska maailma muuttuu niin nopeasti.” Kurion tekemän tuoreen tutkimuksen tulokset tullaankin esittelemään syvällisemmin myös Euroopan luovalle alalle joulukuun Eurobest-festivaaleilla Roomassa.

Menestyksen avaimet

Sosiaalisen median markkinoinnissa menestyvät vuodesta toiseen parhaiten ne kampanjat, jotka motivoivat osallistumaan altruismiin vedoten.Tutkimuksessa tarkasteltiin osallistamista Sociability of the Brand -viitekehyksellä, joka jakaa käyttäjien motivaatiot seitsemään eri kategoriaan. Muut tulosten valossa merkittävät motivaatiotekijät ovat uteliaisuus, itsensä viihdyttäminen ja arvostuksen saaminen.    

Cannes Lionsissa 2016 palkituista somekampanjoista 55 % sisälsi aitoja tekoja, joko ennen kampanjan alkua tai kampanjan lopputulemana. Teot näkyvät sosiaalisessa mediassa niistä tallennettuina sisältöinä ja niistä syntyneinä keskusteluina.

”Sosiaalista mediaa ei kannata ajatella erillisenä oikeasta maailmasta. Monissa eniten somekeskustelua herättäneissä kampanjoissa tehdään, rakennetaan tai tuotetaan jotain todellista, käsin kosketeltavaa”, kertoo tutkimuksesta vastannut Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori. ”Paljon puhutaan sisältömarkkinoinnista, mutta lukujen valossa sitäkin enemmän pitäisi puhua teoilla markkinoinnista, act marketingista.”

Kurion tekemä tutkimus Cannes Lionsin voittajista toteutettiin nyt viidettä kertaa. Tänä vuonna analysoitiin 636 voittajaa kahdeksasta eri kategoriasta. Yhteensä vuosien varrella tutkimuksessa on tarkasteltu liki 3 000 voittajaa.

Lataa white paper: bit.ly/kurioxcannes