Viestinnän Keskusliitto: Lehdille lisätuloja uudella kustantajien tekijänoikeudella

Lehtiä julkaiseville mediayhtiöille avautuu mahdollisuus lisätuloihin, jos Euroopan komission esitys lehtikustantajien tekijänoikeudesta toteutuu.

Komissio esitti keskiviikkona 14.9.2016 laajassa tekijänoikeuspaketissaan, että lehtien kustantajat saisivat samankaltaisen tekijänoikeussuojan kuin äänite- ja elokuvatuottajat.

Viestinnän Keskusliitto on tyytyväinen esitykseen. 

”Eurooppalaisille kustantajille aukeaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun ne voivat lisensioida sisältöjään digitaalisten palvelujen tarjoajille. Uusia tulovirtoja tarvitaan, jotta ammattimaisen journalismin edellytykset voidaan turvata”, sanoo Viestinnän Keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

”On korkea aika saattaa luovan alan yritykset samalle viivalle. Lehdistö pääsee vihdoin samaan tekijänoikeusasemaan, missä muut tuottajat ovat olleet jo pitkään”, iloitsee media-alan tekijänoikeuskysymysten asiantuntija, johtaja Satu Kangas.

Brysselissä on odotettavissa kova vääntö Google-veroksikin kutsutun esityksen sisällöstä.

”Piilaakson jättiläiset hyödyntävät eurooppalaisia sisältöjä omassa liiketoiminnassaan. On hienoa, että komissio haluaa eurooppalaisille yrityksille vahvemman aseman näihin jätteihin nähden. Vero on tässä yhteydessä kylläkin väärä sana, kysymys on oikeuksien myynnistä ja siitä saatavasta tulosta”, korostaa Kangas.

Yksityishenkilöt jakavat ja linkittävät lehtien sisältöä erilaisissa digitaalisissa palveluissa. Tätä ei ole tarkoitus estää.

”Monet kustantajat suorastaan kannustavat lukijoita juttujen jakamiseen. Uusi oikeus ei muuta tilannetta. Kustantajat lisensioivat tekijänoikeuksia nimenomaan yrityksille”, sanoo Satu Kangas.

Kustantajien uusi oikeus ei vaikuta tekijöiden oikeuksiin. Kustantajat ostavat jatkossakin tekijöiltä julkaisutoiminnassa tarvitsemansa tekijänoikeudet.
Komission direktiiviehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn.

”Kustantajien tekijänoikeudessa on kysymys vapaan eurooppalaisen lehdistön elinvoimaisuudesta, demokratiasta ja sivistyksestä. Toivon, että parlamentilta ja jäsenvaltioilta saadaan vahva tuki näille arvoille”, Kangas sanoo.

> Komission direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla
> Euroopan lehtikustantajia edustavien järjestöjen kannanotot