Adobe: 68 prosenttia verkkosivujen kävijäliikenteestä pohjautuu mainontaan

13895135_10153946806498871_6934571455037919563_n

Kilpailu verkkosivuliikenteestä kasvaa, mutta liikenteen kokonaiskasvu on hidastumassa. Personoitu ja kohdennettu mainonta ajavat liikennettä niin pöytäkoneella kuin mobiilissa. Jopa kaksi kolmasosaa mobiilista verkkosivuliikenteestä on mainonnan aikaansaamaa. Sen sijaan huonoksi koettu mainonta johtaa mainosten estämiseen.

Digitaaliset mainontakanavat ovat edelleen erittäin tärkeitä brändien verkkosivuliikenteen ajajia Euroopassa. Adoben tutkimus osoittaa, että jopa 68 prosenttia verkkosivukäynneistä on mainonnan aikaansaamaa. Hieman yli puolet (54 prosenttia) eurooppalaisista verkkosivuista kasvatti kävijämääräänsä viimeisen kolmen vuoden aikana. Tuona aikana yhteenlaskettu liikenne kuitenkin kutistui hieman.

Lisäksi tutkimuksesta selviää, että mobiilimainonnan merkitys on kasvussa. Kolme vuotta sitten mainonta sai aikaan hieman yli puolet älypuhelimilla tehdyistä verkkosivukäynneistä, kun taas nyt kaksi kolmasosaa älypuhelimella tapahtuvista verkkosivukäynneistä on mainonnan ansiota.

Pohjois-Amerikka johtaa Eurooppaa personoidun mainonnan hyödyntämisessä

Eurooppa on Pohjois-Amerikasta jäljessä esimerkiksi sähköpostilla, maksetuilla hakutuloksilla ja sosiaalisella mainonnalla tehdyn kohdennetun tai personoidun mainonnan käytössä. Kolme neljäsosaa verkkosivukäynneistä Euroopassa tulee ei-kohdennetuista lähteistä, kuten hakukoneoptimoinnista (SEO) ja viittaavilla sivuilla olevista linkeistä. Verrattuna vähenevän verkkosivuliikenteen sivustoihin eurooppalaiset verkkosivut, jotka kasvattivat kävijäliikennettään viimeisen kolmen vuoden aikana, ovat saaneet kahdeksan prosenttia enemmän kävijöitä personoitujen mainontakanavien ansiosta. Yhdysvalloissa puolestaan 36 prosenttia kasvavien sivustojen liikenteestä tulee personoiduista kanavista.

Tutkimuksesta käy ilmi, että verkkosivuliikenteen ja personoidun mainonnan välillä on yhteys. Liikennettään kasvattavat eurooppalaiset verkkosivut saavat lähes 2,6 kertaa enemmän vierailuja sosiaalisen mainonnan ja 1,2 kertaa enemmän vierailuja maksettujen hakutulosten avulla kuin vähenevän liikenteen verkkosivut. Lisäksi liikennettään kasvattavat verkkosivut ovat havainneet 50 prosenttia enemmän liikennettä älypuhelimista kuin vähenevän liikenteen sivustot.

”Internet-liikenne lähestyy saturaatiopistettä, ja orgaanisen verkkosivuliikenteen kasvun ajat ovat päättymässä. Tulevaisuudessa kasvun aikaansaanti vaatii ajattelua, joka keskittyy holistiseen asiakaskokemukseen, mobiilin hyödyntämiseen ja asiakkaan matkaa tukevien markkinointikeinojen yhdistelyyn sekä vetoavan, personoidun sisällön luomiseen”, sanoo Imran Afzal, Adobe Marketing Cloudin Pohjoismaiden markkinointijohtaja.

Mainosten estäminen on merkittävä haaste

44 prosenttia mainonnan estävää sovellusta käyttävistä kertoi kokevansa mainokset ärsyttäviksi ja/tai käyttökokemusta rikkoviksi. Suurin osa kuluttajista Isossa-Britanniassa (60 prosenttia), Ranskassa (66 prosenttia) ja Saksassa (59 prosenttia) jättävät automaattisesti musiikkia tai ääniä soittavat mainokset mieluiten katsomatta.

Estosovellusten käytön yleisyys Euroopassa on verrattavissa Yhdysvaltojen tasoon, vaikka Euroopan maiden välillä on nähtävissä merkittävää vaihtelua. Esimerkiksi Ranskassa 12 prosenttia kuluttajista käyttää mainokset estäviä sovelluksia, kun taas Ruotsissa luku on 28 prosenttia.

”Siitä huolimatta 40 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista kokee, että digitaalinen mainonta on kehittynyt paremmaksi kuin aiemmin”, jatkaa Afzal.

Huono mainonta saattaa maksaa yrityksille jopa 14,5 miljoonaa kuluttajaa

Mainonnanestoteknologian yleisyys saattaa tarkoittaa, että Isossa-Britanniassa ja Ranskassa yritykset saattavat menettää jopa 14,5 miljoonaa asiakasta muutaman seuraavan vuoden aikana, ellei mainontaa onnistuta personoimaan paremmin.

”Erityisesti Pohjoismaissa estetään mainoksia. Euroopassa mainosten estäminen johti bannerimainonnassa jopa 50 prosentin laskuun viimeisen kolmen vuoden aikana. Mainostajien tuleekin pohtia uusia, vähemmän päällekäyviä keinoja ottaa yhteys asiakkaisiinsa.”

Lisäksi kuluttajat odottavat saavansa relevanttia sisältöä ja erikoistarjouksia palkinnoksi omien tietojensa kertomisesta. Isossa-Britanniassa ja Ranskassa yli puolet kuluttajista kokee, että mitä enemmän tietoja he itsestään jakavat, sitä enemmän heitä tulisi palkita. 18–24-vuotiasta jopa lähes 60 prosenttia uskoo näin.

Adobe Digital Insights – Tietoja tutkimuksesta

Adoben Advertising Demand Report 2016: Europe -tutkimus perustuu yli 1,1 biljoonaan verkkosivukäyntiin aikavälillä tammikuu 2016–kesäkuu 2016. Data keskittyy yhdysvaltalaisiin ja eurooppalaisiin media- ja viihde-, vähittäismyynti-, matkailu-, rahoitus- ja autoyrityksiin. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty analyysiyhtiö PageFairin dataa mainonnan estosta niin pöytäkoneella kuin mobiilissa 21 maassa.