KULUTTAJALIITTO: KULUTTAJILLE OIKEUS SAADA ILMAISJAKELULEHDET ILMAN MAINOKSIA

stack_of_newspapers-600x450

Kuluttajaliitto vaatii, että mainoksia jakelevat yhtiöt antavat kuluttajille mahdollisuuden valita sen ohella, että ei jaeta mitään ilmaisjakeluita, jaetaanko heille pelkät ilmaisjakelulehdet, vai myös mainoksia.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto linjasi toukokuussa, että jakeluyhtiöt eivät voi enää sopia keskenään siitä, että ilmaisjakelulehtiä ei jaeta koteihin, joiden postiluukuissa on Ei mainoksia -merkintä. Linjauksen jälkeen suurimmat jakeluyhtiöt – Posti ja Suomen Suoramainonta – luopuivat yhteisesti siitä, että kuluttaja sai valita, haluaako vain ilmaisjakelulehdet.

Huomattava osa kuluttajista haluaisi lukea ilmaisjakelulehdet, mutta ei ottaa vastaan mainoksia. Heillä ei kuitenkaan ole kaikkialla mahdollisuutta valita haluaako hän pelkän ilmaisjakelulehden, ilmaisjakelulehden ja mainokset tai ei kumpiakaan. Posti ei erottele mainoksia ja ilmaisjakelulehtiä toisistaan lainkaan ja Suomen suorajakelu ei erottele näitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Ei mainoksia -merkintä johtaakin siihen, että kuluttaja ei saa myöskään ilmaisjakelulehtiä.

Kuluttajaliitto vaatii, että kuluttajilla tulee koko Suomessa olla mahdollisuus valita haluavatko he pelkän ilmaisjakelulehden, ilmaisjakelulehden ja mainokset vai ei kumpiakaan. Kuluttajan tehtävänä on ilmaista selkeästi tahtonsa, esimerkiksi:

  • EI ILMAISJAKELUA ; ei mainoksia eikä ilmaisjakelulehtiä
  • LEHDET KYLLÄ, EI MAINOKSIA ; ilmaisjakelulehdet kyllä, ei mainoksia
  • ei ilmoitusta ; sekä mainokset, että ilmaisjakelulehdet

Kuluttajille pitää tiedottaa käytännön muuttumisesta, jotta he osaavat valita heille itselleen sopivan vaihtoehdon ja jotta ei synny väärinkäsityksiä.