Kelan uudet markkinointiviestintätoimistot valittu

layout_set_logo

Kela on kilpailuttanut markkinointiviestintäkumppaninsa. Kilpailutuksessa valittiin kolme ensisijaista toimistoa. Marraskuun alusta mainostoimistona on toiminut Dynamo & Son, viestintätoimistona Hill+Knowlton ja sosiaalisen median toimistona Kurio. 

Kilpailutuksessa etsittiin toimistoa kolmelle osa-alueelle, jotka olivat Kelan ilmeen ja markkinoinnin kehittäminen, vaikuttaja- ja kriisiviestintä sekä sosiaalinen media.

Keväällä käynnistyneeseen kilpailutukseen osallistui yhteensä 27 toimistoa. Soveltuvuusarvioinnin ja puutteellisten referenssien perusteella kilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa karsiutui osa toimistoista. Toisen vaiheen tarjouskilpailuun tarjouksen jätti 20 toimistoa. Osa toimistoista osallistui useamman osa-alueen kilpailutukseen.

Toimistojen valinnassa hinnan painoarvo oli 30 % ja laadun 70 %. Laadun osalta arvioitiin muun muassa tavoitteellisuutta ja mitattavuutta, luovuutta sekä kykyä tuottaa ymmärrystä ja tietoa eri asiakasryhmistä. Osallistujien harjoitustyöt, jotka tehtiin laadun arvioimista varten, arvioitiin anonyymisti.

”Saimme kilpailutuksesta erinomaiset toimistot. Lähdemme hyvällä mielellä kehittämään Kelan viestintää ja markkinointia heidän kanssaan. Tulokset ovat asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme arvioitavissa ensi vuoden aikana.”, kertoo Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki.

Kullekin osa-alueelle valittiin palvelujen tuottajaksi kolme eniten pisteitä saanutta toimistoa. Ensisijaisesti Kela käyttää tarjousvertailussa ensimmäiseksi sijoittuneen toimiston palveluita, jos se pystyy toimittamaan palvelut Kelan edellyttämässä aikataulussa ja muiden vaatimusten mukaisesti.

Sopimuskausi uusien toimistojen kanssa alkoi marraskuun alussa ja on kahden vuoden mittainen. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa vielä kahdella vuodella.

Valitut toimistot:

Kelan markkinointiviestinnän kehittäminen ja materiaalituotanto eri kanaviin:

  • Dynamo & Son Oy
  • ThreeFiveEight Oy
  • Ellun Kanat Oy

Sosiaalisen median sisällöntuotannon ja kampanjoiden kehittäminen ja sparraaminen sekä materiaalin tuottaminen sosiaaliseen mediaan:

  • Kurio Oy
  • Dingle Oy
  • Miltton Oy

Viestinnän kehittäminen (erityisesti vaikuttaja- ja kriisiviestintä):

  • Hill+Knowlton Finland Oy
  • Ellun Kanat Oy
  • Viestintä Drum Oy