Selvitys: Näin toimittajat hyödyntävät sosiaalista mediaa

Sosiaalinen media on menettänyt merkitystään toimittajien tietolähteenä. Vuonna 2016 66% toimittajista nimesi sosiaalisen median merkittäväksi tietolähteeksi. Viime vuonna samaa sanoi ainoastaan 53% toimittajista – 13 prosenttiyksikön pudotus, kertoo Mynewsdeskin uusin selvitys.

Mynewsdeskin vuosittainen journalismitutkimus toteutettiin heinäkuussa 2017 ja siihen vastasi yli 3000 toimittajaa, viestijää ja PR-ammattilaista. Tänään Mynewsdesk julkaisee kolmannen journalismitutkimuksen tuloksia käsittelevän e-kirjan. Uusin e-kirja Social Media Reset käsittelee sosiaalisen median roolia uutisoinnissa.

Vaikka sosiaalisen median suosio uutisten lähteenä on yleisesti laskussa, Suomessa toimittajat käyttävät sosiaalisen median kanavia uutisoinnin lähteenä kansainvälistä keskiarvoa enemmän. Suomalaistoimittajista 82% prosenttia kertoo käyttävänsä säännöllisesti Facebookia taustatutkimukseen, kansainvälisen keskiarvon ollessa vain 55%. Muut sosiaalisen median kanavat seuraavat samaa trendiä.

Suomalaiset toimittajat myös hyödyntävät Facebookia artikkeleidensa jakeluun kansainvälisestä keskiarvoa enemmän (Suomi: 78%, kansainvälinen keskiarvo: 66%). Muissa sosiaalisen median kanavissa Suomi on uutisten jakelussa kuitenkin jäljessä. Esimerkiksi Twitteriä jakelukanavana käyttää 46% kansainvälisen keskiarvon ollessa 52%. LinkedIniä puolestaan hyödyntää vain 12% suomalaistoimittajista verraten 20 prosenttiin kansainvälisesti.

“Mediamaisema muuttuu kovalla vauhdilla, mikä vaatii nopeaa sopeutumista. Sosiaalisen median kanavat ovat korvanneet perinteiset mediat kokonaiselle sukupolvelle. Tämä tarkoittaa, että tavanomaiset uutismediat eivät enää tavoita kaikkia. On tärkeää varmistaa, että laadukasta ja luotettavaa uutisointia on tarjolla myös siellä, missä lukijat ovat. Siksi olisikin ehdottoman tärkeää, että perinteiset uutismediat integroisivat sosiaalisen median omiin liiketoimintamalleihinsa”, sanoo Sofia Juhlin, Mynewsdeskin Global Head of Marketing & Communications.

Selvityksen mukaan myös suurien mediajättien valta-asema huolettaa toimittajia. Selvitykseen vastanneista suomalaistoimittajista 75% on sitä mieltä, että Facebookilla on liian paljon valtaa ihmisten tietolähteenä. Googlesta ja Youtubesta samaa sanoo 70%. Tulokset osoittavat, että toimittajat ovat selkeästi huolissaan siitä, että yhä useammin erilaiset algoritmit määrittävät ihmisten vastaanottaman tiedon sen sijaan, että sitä etsittäisiin itse tietystä lähteestä.

Tutkimusprosessin aikana Mynewsdesk haastatteli Martin Schibbye’ä, joukkorahoitetun digitaalisen journalismin alustan Blank Spot Projectin päätoimittajaa. “Ajat, jolloin toimittajat lähettivät viestejä omasta norsunluutornistaan, ovat ohi. Neuvon palkkaamiani toimittajia käyttämään 50% työpäivästään Facebookissa tarinoista keskusteluun ja toisen puolen perinteiseen journalismiin, ihmisille soittamiseen ja artikkeleiden kirjoittamiseen”, Schibbye kommentoi toimittajien ja sosiaalisen median suhdetta.

Muita mielenkiintoisia tuloksia;

  • 66% suomalaistoimittajista näkee “fake news”-ilmiön pitkän aikavälin ongelmana ja 39% on huolissaan sen vaikutuksista toimialaansa
  • 55% on huolissaan siitä, että uutismedioita ei enää pidetä luotettavana lähteenä
  • 68% pelkää, että itsenäiset uutisorganisaatiot eivät enää tulevaisuudessa ole taloudellisesti kannattavia