Risto Etelämäki Zeeland Familyn luovaksi johtajaksi – kolmatta luovaa johtajaa haetaan

Risto Etelämäki. Kuva: Outi-Illuusia Parviainen

Zeeland Family on nimittänyt Risto Etelämäen luovaksi johtajaksi 4.5.2018 alkaen. Etelämäen rooli luovana johtajana on rakentaa Zeeland Familyn luovaa kulttuuria sekä johtaa yhtiön luovaa prosessia.

Etelämäki on luovan suunnittelun pitkän linjan ammattilainen, joka on toiminut suunnittelijana eri toimistoissa jo yli 20 vuotta. Etelämäki tulee olemaan mukana luovien konseptien kehittämisessä, myymisessä ja toteuttamisessa niin tuleville kuin nykyisille asiakkaille.

Etelämäellä tulee olemaan myös keskeinen rooli luovan kulttuurin vahvistamisessa koko yhtiössä. Luovan johtajan tärkein tehtävä on auttaa, mahdollistaa ja pelata muita paremmiksi, hän korostaa.

– Meillä on valtavasti luovuutta, jota tulee tukea, tunnistaa ja kaivaa esille. Haluan raivata sille enemmän tilaa ja mahdollisuuksia. Keskeisessä roolissa ovat yhtiömme kolme isoa I:tä: Ihmiset, Innostus ja Ilo.

– Haluamme rakentaa toimintakulttuuria, jossa luovuus eri muodoissaan ulottuu kaikkeen tekemiseemme ja kuuluu kaikille. Luovuus ei ole kenenkään yksinoikeus tai -velvollisuus.

Viimeiset kahdeksan vuotta Etelämäki on työskennellyt konseptisuunnittelijana ja copywriterina Zeeland Familyssä, joten hän tuntee yhtiön potentiaalin hyvin. Hän on ollut mukana myös yhtiön kokonaisvaltaisissa ulkoistus- ja palvelusopimusasiakkuuksissa, jotka vaativat erityisen vahvaa luovaa otetta ja tiimin johtamista.

– Luovuus on nyt merkityksellisempää kuin koskaan. Jos data ja digitaalisuus ovat kiskot, luovuus antaa vauhdin ja takaa perille pääsyn. Siksi luovuus on paras työkalu niin omien kuin asiakkaidemmekin tavoitteiden saavuttamiseen.

Etelämäen lisäksi Zeeland Familyn Oulun toimipisteessä luovana johtajana jatkaa Petri Pitkänen. Pitkänen tulee osallistumaan Oulun asiakkuuksien lisäksi luovan prosessin johtamiseen ja tukemiseen kaikkialla Suomessa.

Yhtiöön haetaan myös kolmatta luovaa johtajaa, joka yhdessä Etelämäen ja Pitkäsen kanssa ottaa kopin kansainvälistyvän yhtiön luovan johtamisen kulttuurista. Tavoitteena on, että luovat johtavat ovat vahvasti mukana yhtiön kasvussa ja osallistuvat monipuolisesti myös asiakkuuksiin.

Yhtiönä Zeeland Family jatkaa vahvasti ”Ratkaisuja ilman rajoja” -konseptinsa kehittämistä, johon kuuluu myös ketterien työtapojen soveltaminen asiakkuuksiin. Luova kulttuuri on se tekijä, joka nivoo kaiken yhteen.

– Datan ja digitaalisuuden maailmassa luovuus on viime kädessä se, joka saa aikaan liikettä. Liike puolestaan muokkaa käyttäytymistä. Tästä osaamisesta pääsevät nauttimaan kattavasti myös asiakkaamme Suomessa ja maailmalla, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto.