JSN:n Ylelle langettava toimittajan aseman väärinkäyttämisestä

Julkisen sanan neuvosto käsitteli kokouksessaan 16.5.2018 kaksi kantelua, jotka kohdistuivat Ylen viime lokakuussa julkaisemaan kolumniin, jossa toimittaja selitti, miksi hän oli ottanut yhteyttä häntä Twitterissä kärjekkäästi kommentoineen henkilön työnantajaan.

Neuvosto katsoi, että Yle oli rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4, jonka mukaan toimittaja ei saa käyttää asemaansa väärin. Neuvosto totesi, että Yle toimi väärin julkaistessaan toimittajansa kolumnin, jossa hän pyrki puhdistamaan mainettaan kritisoimalla yksipuolisesti ja liioittelevasti tunnistettavissa olevaa yleisön edustajaa.

Neuvosto piti paheksuttavana myös sitä, että toimittaja oli työstään saamansa kritiikin vuoksi yhteydessä yleisön edustajan työnantajaan ja kehotti keskustelemaan asiasta työpaikalla. Toimittajan epäasiallinen yhteydenotto ei kuitenkaan ollut Ylen vastuulla, eikä sitä voinut tulkita Journalistin ohjeiden näkökulmasta.

Samassa yhteydessä neuvosto korosti, että se pitää toimittajiin kohdistuvaa uhkailua ja häirintää vakavana ongelmana. Pelkän kärjekkään palautteen määritteleminen häiriköinniksi voi kuitenkin vaikeuttaa mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään.

Toisesta samaan kolumniin kohdistuneesta kantelusta neuvosto antoi Ylelle vapauttavan ratkaisun, koska kolumnissa ei ollut siihen tehdyn korjauksen jälkeen olennaisia asiavirheitä, eikä kolumnissa kritisoitua henkilöä ollut välttämätöntä kuulla samassa yhteydessä. Neuvosto teki ratkaisun sananvapauden näkökulmasta. Se painotti, että tiedotusvälineellä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Samanaikainen kuuleminen ei ollut välttämätöntä, koska kyseessä oli kulttuurikritiikkiin rinnastuva mielipideteksti, jossa kommentoitiin aiemmin julkisuudessa käytyä keskustelua.

Kolme langettavaa, neljä vapauttavaa

Lisäksi neuvosto käsitteli kokouksessaan virheiden korjaamista, piilomainontaa sekä rikoksesta syytetyn ja tuomitun tunnistettavuutta. Kokouksessa tehtiin yhteensä kolme langettavaa ja neljä vapauttavaa päätöstä.

Kymen Sanomat sai langettavan ratkaisun, kun se ei korjauspyynnöstä huolimatta oikaissut uutisensa virheellistä väitettä, jonka mukaan Kotkan Kantasatama-hankkeen operaattoriksi valittu Freeport Retail olisi Lontoon pörssissä noteerattu pörssiyhtiö. Virheellinen väite saattoi antaa lukijoille väärän kuvan yhtiön vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta.

Radio Classic sai langettavan, koska se ei ollut erotellut mainosta journalistisesta sisällöstä riittävän selvästi. STT sai vapauttavan päätöksen, kun neuvosto tulkitsi, että sen jutussa ei ollut oikaisua vaativaa asiavirhettä.

MTV sai vapauttavan, kun neuvosto katsoi, että rikosuutisessa oli perusteltua kertoa tuomitun kuulovammaisuudesta. Suomen Kuvalehti sai vapauttavan, koska Kittilä-tapauksessa syytettynä olevan henkilöllisyys oli perusteltua kertoa muun muassa asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 19.6.2018.