Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni aloittaa yt-neuvottelut

Toimintojen tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen liittyen Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Yt-neuvottelut koskevat kaikkia konsernin painotoimialan yhtiöitä: PunaMusta Oy:tä, Forssan Kirjapaino Oy:tä, Erweko Oy:tä ja Suomen Yliopistopaino Oy:tä sekä konsernin emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:tä. Neuvottelut eivät koske konsernin lehtitoimialan yhtiöitä.

Graafisella alalla pitkään jatkunut kysynnän lasku ja aleneva hintataso ovat vaikeuttaneet Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n painotoimialan kilpailutilannetta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa on tehty vuoden 2018 elo- ja syyskuun aikana yritysjärjestelyitä, jotka vaikuttavat konsernin rakenteeseen varsinkin painotoimialalla. Neuvottelujen tavoitteena on tervehdyttää konsernin painotoimialaa kartoittamalla synergiahyödyt ja päällekkäiset toiminnot.

Säästötavoite on noin 3,0 miljoonaa euroa, henkilötyövuosina enintään 50. Säästöjä haetaan kuitenkin ensisijaisesti synergiahyötyjen ja muiden kuin henkilöstövähennysten kautta. Yt-neuvottelujen piirissä on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n emoyhtiön ja painotoimialan koko henkilöstö, noin 460 henkilöä.