Lähes joka kuudes journalisti kokenut uhkailua

Lähes joka kuudes suomalainen journalisti (16%) on kokenut väkivallalla tai sen kohteeksi joutumisella uhkaamista viimeisen kolmen vuoden aikana. Neljä prosenttia on joutunut työtehtävissään fyysisen väkivallan uhriksi. Vihapalautetta on samalla ajanjaksolla saanut lähes kaksi kolmasosaa (60%) toimittajista, ja 15 prosenttia saa sitä jokseenkin säännöllisesti. Yli kuudesosasta (17%) on mustamaalaustarkoituksessa levitetty julkisesti valheellisia huhuja, juoruja tai yksityiselämän piiriin kuuluvia tietoja.

Tiedot selviävät äskettäin julkaistusta tutkimusartikkelista, joka kartoittaa laajasti, millaisilla menetelmillä ulkopuoliset toimijat pyrkivät vaikuttamaan journalisteihin ja journalismin sisältöön Suomessa.

–Vaikka valtaosa suomalaisista journalisteista näyttäisi kohtaavan erilaisia ulkoisen vaikuttamisen menetelmiä verrattain harvoin, niillä voi olla merkittäviä välillisiä vaikutuksia. Erityisesti julkisella uhkailulla ja mustamaalaamisella lähetetään tietynlaisia viestejä koko ammattikunnalle, sanoo tutkija Ilmari Hiltunen Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnasta.

Lähes puolet (47%) tutkimukseen osallistuneista journalisteista kokee, että erilaiset ulkoisen vaikuttamisen menetelmät lisäävät työn henkistä kuormittavuutta. Yli kuudesosa (17%) ei mielellään käsittele tiettyjä aiheita tai näkökulmia ulkoisen vaikuttamisen takia, ja 14 prosenttia on muokannut juttujansa vaikuttamisen pelosta.

–Journalistien kyky tehdä työtään itsenäisesti koskettaa aiheena jokaista kansalaista. Jos ulkopuoliset toimijat pääsevät vaikuttamaan tai ohjaamaan journalismia, yleisön oikeus saada itsenäisesti tuotettua tietoa demokraattisen päätöksentekonsa tueksi kärsii, Hiltunen sanoo.

Tutkimusartikkeli perustuu maaliskuussa 2017 toteutettuun kyselytutkimukseen, johon vastasi yhteensä 875 Suomen Journalistiliiton, Päätoimittajien yhdistyksen, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen ja Aikakauslehtien päätoimittajien jäsentä. Julkaisu on osa väitöstutkimusta, joka kartoittaa laajasti ulkoisen vaikuttamisen seurauksia suomalaiselle journalismille ja sen autonomialle.

Englanninkielinen tutkimusartikkeli Experiences of External Interference Among Finnish Journalists: Prevalence, methods and implications julkaistiin yhteispohjoismaisessa Nordicom Review-tiedelehdessä.

Artikkeli on saatavilla osoitteessa:
http://www.nordicom.gu.se/sv/system/tdf/kapitel-pdf/hiltunen_2018.pdf?file=1&type=node&id=39911