Julkisen sanan neuvosto: JSN linjasi ihmisarvon kunnioittamista

Julkisen sanan neuvosto (JSN) käsitteli kokouksessaan 21.11.2018 kaksi ihmisarvon kunnioittamista käsittelevää kantelua. Päätökset linjasivat Journalistin ohjeiden näkökulmasta hyväksyttävän kriittisen keskustelun rajaa. Toinen päätöksistä oli vapauttava ja toinen langettava.

Keskipohjanmaa sai neuvostolta langettavan, kun se oli julkaissut mielipidekirjoituksen, jossa loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

JSN totesi päätöksessään, että kärjekäskin keskustelu kuuluu sananvapauden piiriin ja tällaisessa keskustelussa voi esittää myös uskonnollisia perusteluja. Neuvoston mukaan kirjoituksen keskeinen sisältö oli kuitenkin seksuaalivähemmistöjen ja Kokkolan Priden järjestäjien leimaaminen asiaankuulumattomalla ja halventavalla tavalla. Kirjoituksessa heitä väitettiin useita kertoja muun muassa syntisiksi ja valehtelijoiksi ja heidän elämäntapaansa luonnottomaksi. Lisäksi heistä käytettiin alatyylistä ilmausta.

Toisesta ihmisarvon kunnioittamista koskevasta kantelusta neuvosto antoi vapauttavan päätöksen. JSN tulkitsi, että Loviisan Sanomien kulttuurijutussa ei loukattu kaupungin päättäjien ihmisarvoa, kun siinä siteerattiin taiteilijan sanoneen, että ”väliportaan pomot voisi upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse”. JSN:n tulkinnan mukaan kyseessä oli kärjekkäässä kulttuurikeskustelussa esitetty kuvaannollinen ilmaus, joka kertoi puhujan persoonallisuudesta ja puhetavasta.

Yhteensä kahdeksan päätöstä

JSN käsitteli kokouksessaan myös kesäkuista kohua, jossa väitettiin, että luontojärjestöjen kansalaisaloitekampanjassa käyttämä kuva avohakkuualueella istuvasta pöllönpoikasesta olisi lavastettu. Neuvosto katsoi, että Suomenmaa-lehden pääkirjoituksessa ei ollut oikaisua vaativia olennaisia asiavirheitä, vaikka siinä olikin tehty yksipuolisia kampanjaa kritisoivia tulkintoja.

JSN antoi kokouksessaan vapauttavan päätöksen Ylelle sen Helsingin psykoterapiainstituuttia kriittisesti käsitelleestä MOT-ohjelmasta. Neuvosto totesi, että Yle oli pyrkinyt haastattelemaan instituutin opiskelijoita monipuolisesti, eivätkä jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia erikseen jokaiselta opiskelijalta.

Kouvolan Sanomat sai JSN:ltä vapauttavan jutusta, jossa käsiteltiin kriittisesti paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Neuvoston mukaan lehti käytti lähteitä monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää.

Lisäksi JSN antoi Iltalehdelle kaksi vapauttavaa päätöstä kuvituskuvan käyttöä koskeneista kanteluista.

Linjaava päätös tietopalvelujen julkaisemisesta

JSN teki kokouksessaan myös Kauppalehden verkkosivujen yritystietoja koskevan vapauttavan päätöksen, johon sisältyi uusi linjaus. Siinä linjattiin, miten tiedotusvälineet voivat julkaista toimituksellisena aineistona tietopalveluja, joiden tiedot päivittyvät toimituksen ulkopuolisista lähteistä ilman toimituksen etukäteistä käsittelyä.

JSN tiedottaa päätöksestä tarkemmin erikseen.

Marraskuun kokouksessa tehtiin yhteensä kahdeksan päätöstä, joista yksi oli langettava ja seitsemän vapauttavaa.