Miltton teki ennätystuloksen ja rekrytoi Stefan Wallinin Miltton Networksin johtoon

Miltton-ryhmä on nimittänyt VTM Stefan Wallinin yhteiskuntasuhteisiin ja vaikuttajaviestintään erikoistuneen tytäryhtiönsä Miltton Networksin toimitusjohtajaksi ja partneriksi. Wallinin nimitys tukee Milttonin kasvustrategiaa luoda uudenlainen vaikuttamisen, viestinnän, markkinoinnin ja johtamisen yhdistävä toimija Pohjoismaihin ja Baltiaan. Miltton-ryhmän tilikausi 2018 toi mukanaan merkittävää kasvua: liikevaihto nousi 30,6 miljoonaan euroon, josta kasvua edellisvuoteen oli noin 32 %. Käyttökate (EBITDA) puolestaan nousi 4,9 miljoonaan euroon, josta kasvua edellisvuoteen oli 1,1 miljoonaa euroa.

”Lähdemme rakentamaan Suomea ja Euroopan unionia vaalikevään jälkeen uudenlaisesta asennosta. Yritykset ja järjestöt joutuvat etsimään työkaluja uudenlaiselle vuorovaikutukselle ja vaikuttajaviestinnälle. Stefan tuo Milttonille erinomaista osaamista ja vie yhteiskuntasuhteiden ja vaikuttajaviestinnän palvelutarjontamme uudelle tasolle niin kotimaassa kuin kansainvälisesti”, toteaa Miltton Networksin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Kekkonen.

Stefan Wallinilla on laaja-alainen kokemus suomalaisesta ja pohjoismaisesta politiikasta. Hän on pitkän linjan kansanedustaja ja puoluejohtaja sekä toiminut Suomen ympäristö-, pohjoismainen yhteistyö-,  kulttuuri- ja urheilu-, tasa-arvo- ja puolustusministerinä neljässä hallituksessa. Wallin on toiminut myös toimittajana sekä valtiosihteerinä ja erityisavustajana useissa ministeriöissä.

”Hyvinvointimme syntyy kasvusta sekä menestyksekkäästä liike-elämän, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistoiminnasta ja niiden eri tarpeiden ymmärtämisestä. On äärimmäisen hienoa tulla mukaan osaksi Milttonin menestystarinaa ja omalla kokemuspohjallani edesauttaa uutta kasvua”, Wallin sanoo.

Wallin aloittaa tehtävässään 1.5.2019 Miltton Networksin toimitusjohtajan Eeva Kallin tultua valituksi kansanedustajaksi. Miltton Networksin operatiiviseksi johtajaksi on nimitetty FM Laura Kyyrö. Milttonin asiantuntijoista kansanedustajaksi valittiin myös Eveliina Heinäluoma.

Miltton-ryhmän tilikausi 2018:  ennätystulos ja investoinnit kasvuun

Miltton-ryhmän liikevaihto nousi vuonna 2018 30,6 miljoonaan euroon ja käyttökate (EBITDA) 4,9 miljoonaan euroon yrityskauppojen ja vahvan orgaanisen kasvun saattelemana. Miltton on onnistunut laajentamaan palvelutarjontaansa ydinliiketoimintansa viestinnän ympärille lisäämällä vaikuttamisen, markkinoinnin ja johtamisen palveluita, jotka kaikki kasvoivat vahvasti tilikauden 2018 aikana.

”Olemme kasvaneet kannattavasti vuodesta 2002 keskimäärin 32 prosentin vuosivauhtia ja onnistuneet kehittämään palvelutarjontaamme rohkeasti eteenpäin. Viime vuoden tulos oli meille ennätyksellisen hyvä ja mahdollisti historiamme suurimmat investoinnit liiketoiminnan laajentamiseen Ruotsissa ja Virossa. Odotamme tältä vuodelta uutta kasvua ja haluamme osaltamme varmistaa, että Pohjoismaissa tehdään maailman parasta viestintää, markkinointia ja vaikuttamista”, sanoo Miltton-ryhmän toimitusjohtaja Mathias Järnström.

Tilikaudella 2018 Miltton investoi noin seitsemän miljoonaa euroa kasvuun ja kansainvälistymiseen ruotsalaisen markkinointitoimistoryhmä House of Friendsin sekä Viron suurimpiin viestintätoimistoihin kuuluvan JLP:n  yritysostojen kautta. Yli 80 asiantuntijaa työllistävä House of Friends on erikoistunut luoviin ja digitaalisiin markkinointiviestinnän ratkaisuihin. Strategiseen viestintään erikoistuneen JLP:n yrityskaupan myötä Miltton työllistää Baltian alueella yli 20 asiantuntijaa nousten Viron suurimmaksi strategiseen viestintään ja vaikuttajaviestintään erikoistuneeksi toimijaksi.

Miltton on vahvistanut osaamistaan vuoden aikana lukuisilla rekrytoinneilla ja työllistää tällä hetkellä lähes 400 asiantuntijan joukon Brysselissä, Helsingissä, Kööpenhaminassa, Tallinnassa, Tukholmassa ja Washingtonissa. Lisäksi Miltton avaa elokuussa uuden avoimena alustana ja coworking-yhteisönä toimivan pääkonttorinsa Miltton Housen Haapaniemenkadulle.