Oikeusministeriö ottaa käyttöön saamenkielisen logon

Oikeusministeriö on tänään ottanut käyttöön saamenkielisen logon. Logossa on oikeusministeriön nimi kaikilla kolmella Suomessa käytetyllä saamen kielellä eli pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Oikeusministeriö käyttää logoa asioidessaan saamelaisalueella sekä saamenkielisissä viestintämateriaaleissa.

Suomen saamelaiskäräjät järjestää yhdessä Norjan saamelaiskäräjien kanssa saamen kielten viikon 21.-27.10.2019 Suomessa ja Norjassa. Oikeusministeriö haluaa viestinnässään tuoda esiin saamen kieliä.

Viranomaisten on saamen kielilain mukaan yleisölle suunnatussa tiedottamisessaan käytettävä myös saamen kieltä. Muun muassa ilmoitukset ja tiedotteet on annettava saamen kielellä silloin, kun ne koskevat pääosin saamelaisia tai niillä on erityisen suuri merkitys juuri saamelaisille.