Julkisen sanan neuvoston päätökset 11.3.2020: JSN antoi yhden langettavan päätöksen

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi maaliskuun kokouksessaan 11.3.2020 yhden langettavan ja neljä vapauttavaa päätöstä.

Langettava annettiin Ilta-Sanomille, joka ei ollut korjauspyynnöistä huolimatta tehnyt juttuunsa selkeää olennaisen asiavirheen korjausta. Lehti oli ainoastaan muokannut juttua tavalla, joka jätti asian todellisen laidan muokkauksen jälkeenkin lukijoille epäselväksi. JSN muistutti päätöksessään, että korjatessaan asiavirheitä tiedotusvälineiden tulisi käyttää yksiselitteisiä ilmaisuja ”korjaus” tai ”oikaisu”.

Vapauttavat päätökset annettiin Aamulehdelle, Etelä-Saimaalle, Ilta-Sanomille ja Inarilaiselle. Niissä käsiteltiin muun muassa vanhoista, jo sovitetuista rikoksista kertomista.

Alla tiivistelmät 11.3.2020 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 7234/PL/19
Inarilainen
Asia: Kielteinen julkisuus, yleisönosastokirjoitus
Paikallislehti julkaisi tekstiviestipalstallaan nimettömän lukijakommentin, jossa viitattiin henkilöön sukunimellä. Kantelija ei ollut viestistä selvästi tunnistettavissa, eikä hän joutunut viestin vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen. Nimettömän kommentin julkaiseminen ei ollut hyvän journalistisen tavan vastaista.

Vapauttava päätös 7222/SL/19
Ilta-Sanomat
Asia: Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat
Ilta-Sanomat julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi saamastaan pahoinpitelytuomiosta. Jutusta saattoi saada harhaanjohtavan käsityksen tuomion sisällöstä, mutta haastateltavan sanavalinnoista ja jutun näkökulmasta kävi ilmi, ettei kyseessä välttämättä ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista.

Vapauttava päätös 7218/SL/19
Aamulehti
Asia: Haastateltavan oikeudet, yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa,
Lehti mainitsi nimeltä henkilön, joka ei ollut osallinen jutussa kuvattuun rikossarjaan. Vaikka kantelijan henkilöllisyys ja hänen rikostaustansa tuotiin jutussa esiin, juttu ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava päätös 7201/SL/19
Etelä-Saimaa
Asia: Samanaikainen kuuleminen, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, uutistapahtuman seuraaminen
Lehti uutisoi kaupungin mailla kasvavan metsikön harventamiseen liittyvästä kiistasta. Puiden poistamista vaatinut henkilö ei joutunut jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla, vaikka hän saattoikin olla naapurustonsa tunnistettavissa. Jutussa ei myöskään ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava päätös 7184/SL/19
Ilta-Sanomat
Asia: Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja, lähdekritiikki
Kiinteistökauppariitaa käsittelevässä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä ilmoitettiin toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut huomattavasti todellista pienemmiksi. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti saatuaan korjauspyynnön.

Lisäksi puheenjohtaja teki seuraavan vapauttavan päätöksen 29.1.2020:

Vapauttava päätös 7177/SL/19
Ilta-Sanomat
Asia: Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa
Lehti kertoi alaikäisen raiskaukseen liittyvästä rikostuomiosta. Tuomitun tunnistetietojen kertominen jutussa oli perusteltua, vaikka hänen lähipiirinsä saattoi olla siksi paikkakunnallaan tunnistettavissa.