Kotipizza perusti lehden

Kotipizza on perustanut asiakaslehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Quattro Stagioni -lehteä voi lukea Kotipizza-ravintoloissa ympäri Suomea.

Kotipizza on kasvanut viime vuosina voimakkaasti korostamalla liiketoiminnassaan asiakaskokemusta, digitaalisuutta ja vastuullisuutta. Printtilehden perustaminen tukee ketjun asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisten kanavien sisältöjä.

16-sivuinen lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä jaellaan Kotipizza-ravintoloissa. Lehti sisältää muun muassa Kotipizza-yrittäjien ja ketjun työntekijöiden tarinoita sekä tietoa Kotipizzan uutuustuotteista, raaka-aineista ja vastuullisuustyöstä.

”Haluamme tavoittaa asiakkaamme siellä missä he ovat. Ravintolassa paperinen lehti on siihen yhä erittäin toimiva ja ajankohtainen väline”, Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen sanoo.

”Monella asiakkaalla on pizzaa hakiessaan tai yksin syödessään hetki luppoaikaa. Silloin moni selaa mieluummin laadukasta lehteä kuin plärää kännykkäänsä. Halutessaan lehden saa toki viedä myös mukanaan. Pilottinumero loppui useimmista ravintoloista, joten tällaiselle lukemiselle näyttäisi olevan kysyntää.”

Quattro Stagioni -lehden pilottinumero ilmestyi maaliskuussa. Kesäkuun numero on nyt Kotipizza-ravintoloissa.

Kakkosnumeron kansikuvapoikana on Selviytyjistä selviytynyt entinen alppihiihtäjä Kalle Palander. Lehdessä kerrotaan myös esimerkiksi eri vuosikymmenten suosikkipizzoista sekä Kotipizzan työstä lisäaineiden ja muovijätteen vähentämiseksi.

Aikakausmedia: 2,3 miljoonaa aikakauslehden lukijaa suhtautuu myönteisesti mainontaan

Yli 12-vuotiaista suomalaisista jopa 4,3 miljoonaa lukee aikakauslehtiä. Lukijoita erotteleva ja toisaalta yhdistävä tekijä on heidän suhteensa aikakauslehteen ja siinä olevaan mainontaan.

Kantar TNS:n ryhmitteli yhteistyössä Aikakausmedian kanssa suomalaiset aikakauslehtien lukijat neljään erilaiseen ryhmään. Lukijaryhmistä kahdella on erityisen läheinen ja aktiivinen suhde aikakauslehteen. He rentoutuvat ja inspiroituvat aikakauslehden parissa, lukevat lehtensä yleensä kannesta kanteen ja pitävät suomalaisia aikakauslehtiä laadukkaina. Toinen näistä aktiiviryhmistä kokee myös lehdessä esitettävät mainokset itselleen läheiseksi ja hyödylliseksi.

Vastaavasti kahdella lukijaryhmällä on passiivisempi suhde aikakauslehteen. He eivät koe lehteä erityisen läheiseksi tai eivät ole löytäneet itselleen sopivaa suomalaista aikakauslehteä, mutta toinen näistä passiiviryhmistä hyödyntää hyvin aikakauslehdissä olevia mainoksia.

Löydetyt lukijaryhmät jakautuivat seuraavasti

  1. mainosmyönteiset aikakauslehtiaktiivit 25 %
  2. mainoskriittiset aikakauslehtiaktiivit 30 %
  3. mainosmyönteiset aikakauslehtipassiivit 27 % ja
  4. mainoskriittiset aikakauslehtipassiivit 19 %.

Kaiken kaikkiaan mainonnalle myönteisiä lukijoita on 2,3 miljoonaa ja aikakauslehtiä aktiivisesti seuraavia lukijoita 2,4 miljoonaa. Painettu lehti on kaikkien lukijaryhmien tyypillisin tapa kuluttaa aikakauslehtisisältöjä.

Lähes yhdeksän kymmenestä mainosmyönteisestä aikakauslehtiaktiivista suhtautuu mainontaan aikakauslehdessä myönteisesti. He suhtautuvat mainontaan myönteisesti myös muissa mediaryhmissä. Tässä ryhmässä korostuvat naiset, ja he lukevat tyypillisesti perhelehtiä, ruoka- ja juomalehtiä sekä terveys- ja hyvinvointilehtiä. Aikakauslehtiä tilaa tästä ryhmästä 77 prosenttia.

Mainosmyönteisistä aikakauslehtipassiiveista myönteinen suhde aikakauslehden mainontaan on yli seitsemällä kymmenestä. Myös tässä ryhmässä on naisia enemmän kuin miehiä, ja tyypillisimmin he lukevat yleisaikakauslehtiä sekä tiede- ja kulttuurilehtiä. Kahdeksan kymmenestä tilaa aikakauslehteä kotiin.

Aikakauslehtipassiivien ryhmissä on enemmän miehiä, ja sekä mainosmyönteisten että -kriittisten ryhmässä luetaan useimmin autoilun ja tekniikan lehtiä. Aikakauslehtipassiivien ryhmissä lehden keskimääräinen lukuaika on aktiiveja lyhyempi. On huomionarvoista, että myös aikakauslehtipassiivit tilaavat lehtiä kotiin, joskin huomattavasti harvemmin kuin ryhmät, joiden suhde lehteen on läheisempi.

Aikakauslehtien lukijaryhmiä kiinnostavat eri aihealueet. Mainosmyönteiset aikakauslehtiaktiivit seuraavat mieluiten kauneudenhoitoa, muotia ja pukeutumista sekä sisustamista. Mainoskriittisillä aikakauslehtiaktiiveilla korostuvat kulttuuri, kirjat ja kirjallisuus ja mainosmyönteisillä aikakauslehtipassiiveilla tiede ja tutkimus sekä autot ja muut moottoriajoneuvot. Mainoskriittiset aikakauslehtipassiivit seuraavat mieluiten oman paikkakunnan, kotimaan ja ulkomaiden ajankohtaisia asioita.

Yhteenveto aikakauslehtien lukijaryhmistä

Mainosmyönteiset aikakauslehti­aktiivit (25 %) Mainoskriittiset aikakauslehti­aktiivit (30 %) Mainosmyönteiset aikakauslehti­passiivit (27 %) Mainoskriittiset aikakauslehti­passiivit (19 %)
Suomalaisia 1,1 milj. 1,3 milj. 1,2 milj. 0,8 milj.
Lukuminuutit* 54 min 57 min 39 min 36 min
Lukukerrat** 2,7 kertaa 2,6 kertaa 2,5 kertaa 2,1 kertaa
Kuinka montaa aikakauslehteä lukee 6,0 kpl 4,8 kpl 3,5 kpl 2,7 kpl
Tilaa aikakauslehteä kotiin 77 % 80 % 52 % 40 %

*) Yhden numeron lukemiseen käytettävä aika keskimäärin
**) Yhden numeron lukukerrat keskimäärin

Tärkeimmät tiedot:

  • Lukijaryhmittelyn tavoitteena oli lisätä ymmärrystä aikakauslehden lukijoista ja parantaa mahdollisuuksia kiinnostavan sisällön ja mainonnan kohdentamiselle.
  • Aineistona käytettiin Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT AL + total 2017) aikakauslehtisuhdetta sekä mainontaan suhtautumista mittaavia kysymyksiä.
  • KMT on printtimedia-alan yhteinen tutkimus, jonka päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.

Destian Via valittu 2. parhaaksi asiakas- ja sidosryhmälehdeksi

2016-11-25-12_23_33-via-02_2016

Destian julkaisema Via on valittu 2. parhaaksi asiakas- ja sidosryhmälehdeksi ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n järjestämässä vuosittaisessa Lehtipäivässä. Yli kaksikymmentä kertaa järjestettyyn Lehtipäivään osallistui tänä vuonna 26 eri julkaisua.

Tuomariston mukaan Destian Via on monipuolinen ja ammattitaitoisesti tehty lehti, jonka vaikutelma on nykyaikainen ja toimiva. Raati toteaa arviossaan, että itsevarma ulkoasu kertoo ensisilmäyksellä, mistä lehdessä on kyse ja antaa vaikutelman dynaamisesta ja luotettavasta organisaatiosta. Lehti vahvistaa organisaation brändiä ja puhuu samaa kieltä sen kanssa.

– Olemme iloisia ja kiitollisia saamastamme tunnustuksesta. Via on Destian viestinnän lippulaiva, joka pyrkii kertomaan houkuttelevasti ja selkeästi infra-alasta ja toteuttamistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme elämää helpottavista ratkaisuista. Tavoitteemme on tuoda projektimme, jotka ovat usein pitkäaikaisia ja haastavia, ihmisten kautta inhimilliseen ja ymmärrettävään muotoon. Viassa esittelemme laajasti osaamistamme sekä työntekijöitämme ja kumppaneitamme ihmisinä työn parissa, aitoina tositoimijoina, kertoo Destian viestintäpäällikkö Johanna Otranen .

Viaa on kehitetty monin tavoin viimevuosien aikana. Julkaisun konseptia on terävöitetty mm. teemoittamalla jokainen numero, lisäksi osaajia aina kesätyöntekijöistä ylimpään johtoon on nostettu entistä enemmän esiin. Via on myös viety verkkoon, jotta sen laadukasta sisältöä voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kaikessa Destian viestinnässä.

Destia toteuttaa Vian yhteistyössä A-lehdet Dialogin kanssa. Via ilmestyy kolme kertaa vuodessa paperisena lehtenä sekä lisäksi digitaalisessa muodossa Destian verkkosivustolla.

Lehtipäivässä parhaana asiakas- ja sidosryhmälehtenä palkittiin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön julkaisema Viesti ja kolmannelle sijalle ylsi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Presiis.

Via digi

Sanoma ja Fokus Media sopivat asiakaslehtiliiketoiminnan kaupasta ja tiiviistä yhteistyöstä sisältömarkkinoinnissa

Sanoma Media Finland on sopinut sisältömarkkinoinnin strategisesta yhteistyöstä Fokus Median kanssa. Sanoma myy Head Officen asiakaslehtiliiketoiminnan Fokus Medialle, ja Fokus Media alkaa kumppanina tuottaa sisältöjä Sanoman jatkuvasti kasvavan sisältömarkkinoinnin tarpeeseen.  

”Oma media on erittäin tehokas tapa tavoittaa ja vaikuttaa osana markkinointiviestinnän keinovalikkoa. Fokus Media -yhteistyön kautta pystymme entistä paremmin vastaamaan tähän asiakastarpeeseen ja rakentamaan toimivia ja tuloksellisia kokonaisuuksia yhdistämällä asiakkaiden omia ja Sanoman medioita”, kuvaa Sanoman Mediaratkaisut-yksikön johtaja Sami Smolander .

Fokus Media jatkaa asiakaslehtien sisällöntuotantoa aikakauslehtikustantamisen rinnalla.

”Osa Head Officen huippuosaavasta ja moneen kertaan palkitusta tiimistä siirtyy kaupan myötä meille ja jatkaa tiivistä yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa niin painettujen kuin digitaalistenkin julkaisujen parissa. Sidosryhmälehdet ja omien medioiden tuottaminen istuu hyvin meidän tapaamme tehdä töitä ja täydentää kohderyhmämedioidemme tarjontaa”, sanoo Fokus Median toimitusjohtaja Tapani Pitzen .

Pirkka on Suomen luetuin asiakaslehti

pirkka_lehti_tehdaeaen_jatkossakin_a_lehdissae_articleimage_2010

Tänään julkaistun Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan K-ryhmän asiakaslehti Pirkka on Suomen luetuin 2,36 miljoonalla lukijallaan.

“Huikea lukijamäärä on ehdottomasti paras palkinto meille kaikille Pirkan tekijöille. Kiitämme asiakkaitamme tästä arvostuksesta. Hyvällä mielellä voi todeta, että Pirkka-lehden uudistaminen perinteitä kunnioittaen on onnistunut”, vastaava päätoimittaja MerjaHaverinen Keskosta toteaa.

Pirkka digikanavineen on K-ryhmän asiakkaiden arjen valintoja helpottava ja käytännönläheinen mediakokonaisuus, jonka ideat ja vinkit perustuvat asiakkaiden tarpeisiin ja suosituksiin. Pirkka Mediaan kuuluvat lehden lisäksi digitaalinen palvelu, suosituimmat sosiaalisen median kanavat ja sähköinen uutiskirje kerran kuukaudessa. Jo vuodesta 1933 ilmestynyt Pirkka-lehti on luettavissa myös näköislehtenä www.pirkka.fi/digilehti -palvelussa.

Pirkka-lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa ja yhden numeron painosmäärä on tällä hetkellä 800 000 kpl. Lehti jaetaan osoitteellisena K-Plussa-asiakastalouksiin. Median tekijöiden lisäksi lehti työllistää merkittävästi suomalaista paperi- ja painoteollisuutta. Pirkka on Joutsenmerkitty painotuote, jonka paperi ja painotalo täyttävät pohjoismaiset ympäristökriteerit. Paperi valmistetaan Suomessa Sappi Finland Oy:n Kirkniemen tehtaalla. Pirkka-lehti painetaan UPC Print -painossa Vaasassa. Pirkka Median kustantaja on A-lehdet Dialogi Oy.

“Pirkka Median uudistaminen on ollut A-lehdet Dialogin tekijöille hieno mahdollisuus uudistaa Suomen suurin media ja rakentaa Pirkka Mediasta monikanavainen K-ryhmän asiakkaita palveleva kokonaisuus”, toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki sanoo.

Lähde: KMT S2015/K2016, kokonaistavoittavuus