Savonlinnalle uusi visuaalinen ilme

Kaupungille on luotu uusi visuaalinen ilme vahvistamaan yhtenäistä ilmettä ja viestintää. Tavoitteena on ollut selkeä, moderni ja nuorekas ilme, joka kunnioittaa kaupungin arvokasta historiaa. Uusi logo muodostuu kaupungin vaakunasta johdetusta tunnuksesta ja sanasta Savonlinna. Kaupungin vaakuna säilytetään ja sitä käytetään edelleen virallisissa korkean tason yhteyksissä ja juhlallisissa merkityksissä.

Uusi visuaalinen ilme sisältää neljä väriä, joita käytetään yksivärisenä logossa. Värit on johdettu Savonlinnalle tärkeästä luonnosta, Saimaasta ja metsistä sekä kaupungin vaakunasta. Värivalinnoilla on pyritty huomioimaan monipuoliset käyttötarkoitukset, koska kaupungilla on useita eri sidos- ja kohderyhmiä, kuten kaikenikäiset kuntalaiset ja matkailijat sekä yritykset ja yhteistyökumppanit.

Lähtökohta graafiselle ilmeelle oli käyttää logon perustana kaupungin vaakunaa. Lisäksi Savonlinnan tunnistettavuus haluttiin säilyttää myös uudessa logossa. Visuaalinen ilme on tehty savonlinnalaisen Mainostoimisto Hinkun kanssa.

– Yhdenmukainen graafinen ilme auttaa lisäämään näkyvyyttä ja erottumaan muista. Selkeällä ja johdonmukaisella visuaalisella ilmeellä rakennetaan brändiä ja vahvistetaan imagoa. Nyt tehdyillä graafisilla valinnoilla halutaan rakentaa selkeämpää ja tasalaatuisempaa viestintää ja markkinointia sekä lisätä moderniutta ja positiivisuutta. Yhtenäisellä ilmeellä voidaan saavuttaa myös kustannustehokkuutta, kun samaan ilmeeseen perustuvia materiaaleja käytetään kattavasti kaupungin eri yksiköissä. Tarve yhtenäiselle ilmeelle nousi esiin niin viestinnän lähtökohdista kuin henkilöstönkin keskuudesta, kertoo tiedottaja Miia Käyhkö.

Savonlinnan kaupungin johtoryhmä hyväksyi uuden graafisen ilmeen kokouksessaan maanantaina 30.7. Uusi ilme otetaan käyttöön sitä mukaa kun materiaaleja uudistetaan. Uudistus ei koske kirjastoa eikä Savonlinnan maakuntamuseota, joilla on jo määriteltynä omat graafiset ilmeensä.

Uudistuvalle Heurekalle uusi visuaalinen ilme

SM Stationary Branding Mock Up (Volume I)

Tiedekeskus Heureka on uudistanut brändi-ilmeensä yhdessä Suunnittelutoimisto BOTH:n kanssa. Visuaalisen ilmeen muutos ennakoi laajenevan ja uudistuvan Heurekan avaamista tammikuun lopussa. Uusi ilme on nähtävissä jo Heurekan uusilla verkkosivuilla (www.heureka.fi), sosiaalisen median kanavissa ja markkinointimateriaaleissa. Lauantaista 28.1. alkaen, kun uudistunut Heureka avataan yleisölle, uusi brändi-ilme näkyy myös Heurekan tiloissa.

Brändin kirkastamistyö alkoi Heurekan tärkeimpien kohderyhmien sekä niiden tarpeiden tunnistamisella ja priorisoimisella. Tämän jälkeen kohderyhmille kirjoitettiin haluttavat lupaukset. Visuaalisen ilmeen uudistamisen suunnittelu aloitettiin tutkimalla, millaisia mielikuvia Heurekan aiempi ilme herätti. Näiden perusteella asetettiin ilmeen kirkastukselle selkeät mielikuvalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen varmistettiin testauksella. Copytyötä BOTH hioi yhteistyössä Heurekan ja Intohimotoimisto Cassiuksen kanssa: Verkkosivut BOTH suunnitteli yhdessä Evermade Oy:n kanssa.

ebw

“Emme BOTH:ssa usko mutuun. Siksi pyrimme määrittelemään heti alussa brändityön konkreettisiksi, mitattaviksi kohderyhmäkohtaisiksi tavoitteiksi”, kertoo BOTH:n luova johtaja Timo Berry.

“Heurekan ilmeen visuaalisena haasteena on se, että kuva-aihe voi olla melkein mitä vain. Uuden ilmeen intensiivinen brändiväri sekä voimakas kuvan käyttö ja pelkistys pitävät ilmeen kasassa niin printissä, netissä kuin tilassa”, kertoo BOTH:n luova suunnittelija ja Heurekan uuden brändikäsikirjan luonut Iira Oivo.

”Suunnittelussa tehtiin aika hurjiakin ratkaisuja”, kertoo Heurekan graafinen pääsuunnittelija Joonas Juutilainen. ”Yksi rohkeimmista oli jättää Heurekan tunnuksesta jäljelle vain kuutiomainen merkki, ja käyttää sitä markkinointiviestinnässä ilman Heureka-logotyyppiä. Varmuutta päätöksiin toivat työskentelyn aikana tehdyt nopeat käyttäjätutkimukset, joissa esimerkiksi Heureka-kuution tunnisti itsenäisenä elementtinä lähes 90 % vastaajista.”

“Heurekan brändi-ilmeen uudistus on osa isompaa muutosta, joka Heurekassa on nyt käynnissä. Heurekan laajennuksen avaaminen tammikuun lopussa lisää myös Heurekan sisällöllistä tarjontaa. Uusi tarjonta syventää Heurekan yleisön osallistumista ja yleisön rooli muuttuu entistä enemmän kokijoista tekijöiksi – aivan kuten tässä brändin kirkastamistyössäkin, jossa yleisömme osallistettiin mukaan muutokseen”, kertoo Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa.