Sanoma vastaamaan Fox Networks Groupin mediamyynnistä Suomessa

Sanoma Media Finland hoitaa 1.1.2019 alkaen myös Fox Networks Groupin kanavien mediamyyntiä. Mediamyyntikumppanuus tarjoaa mainostajille entistä laajemmat kohderyhmät ja tavoittavuudet ostettavaksi tehokkaasti osana Nelonen Median kanavavalikoimaa. Yhteistyöllä ei ole vaikutusta kanavien sisältöön.

Sanoma Media Finland ja Fox Networks Group ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka mukaan Sanoman mediamyynti hoitaa Suomessa yksinoikeudella Fox Networks Groupin koko kanavavalikoiman mediamyyntiä vuodenvaihteesta alkaen. Sopimus kattaa Hollywood-viihdekanava Foxin, tiedebrändi National Geographicin kanavan sekä Fox Networks Groupin tarjoamat mainosrahoitteiset videosisällöt.

”Olemme erittäin tyytyväisiä nyt solmitusta sopimuksesta. Foxin kanavat täydentävät mainiosti Nelonen Median olemassa olevaa kanavavalikoimaa. Kanavia ja niiden sisältöjä kehitetään kuitenkin jatkossakin itsenäisesti ja erillään”, kommentoi Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso.

Videosisältöjä kulutetaan enemmän kuin koskaan, mutta katselu pirstaloituu eri alustoihin ja palveluihin. Käynnistyvä kumppanuus tukee mainostajien tavoitteita entistä laajempien ja laadukkaampien TV-yleisöjen tavoittamisessa.

”Pystymme nyt tarjoamaan ratkaisuja, joilla parannetaan entisestään TV-kampanjoiden peittoja ja tehokkuutta eri kohderyhmissä. Yhteistyön myötä myös mainosajan ostaminen helpottuu, kun kaikki Nelonen Median ja Fox Networks Groupin kanavat voi ostaa yhdeltä luukulta ja Sanoman helppokäyttöisen, nopean ostotyökalun avulla”, jatkaa Sanoman B2B-toimintojen kaupallinen johtaja Hans Edin.

Fox Networks Groupin Pohjoismaiden johtaja Hans van Rijn pitää mediamyynti- ja jakelusopimusta hyvänä uutena avauksena.

”Toteutamme samanlaista mallia mediamyynnissä jo tällä hetkellä Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Fox Networks Groupilla ja Nelonen Medialla on yhdessä vahvat, kohderyhmänsä hyvin tavoittavat ja toisiaan täydentävät kanavabrändit. Uskomme, että kumppanuus auttaa meitä molempia hyödyntämään entistä paremmin ainutlaatuista yleisöjemme tuntemusta ja tavoittavuuttamme – sitä mitä mainostajat meiltä odottavat. Yhteistyö varmistaa myös sen, että suomalaiset kuluttajat pääsevät jatkossakin nauttimaan Fox Networks Groupin vahvoista sisältöpanostuksista.”

”On myös hienoa, että voimme tarjota Nelonen Median videopalvelu Ruudussa Foxin parhaat paikalliset ja palkitut amerikkalaiset draama- ja komediasisällöt sekä laajan valikoiman National Geographicin kiinnostavaa sisältöä”, van Rijn jatkaa.

Sanoma luottaa älykkääseen medianhallintaan ja keskittää Media Tailorin palveluihin audiovisuaalisessa arkistoinnissa – Sanoma Media Finland yhtenäisti video- ja audiosisältöjensä hallintaa

Medianmurros ja monikanavaiset digitaaliset julkaisut haastavat yritykset myös medianhallinnan osalta, kun sisältöjä versioidaan ja julkaistaan nopeasti.

Kotimainen palveluyritys Media Tailor on kehittänyt palvelualustan, jonka avulla voi automatisoida yrityksen mediatiedostojen kuten kuva-, video- ja äänisisältöjen käsittelyyn liittyviä prosesseja (esim. versioiden luominen ja arkistointi).

Uuden sopimuksen myötä Sanoma keskittää audiovisuaalisen arkistonsa Media Tailoriin. “Visiomme on tarjota parhaat ratkaisut media-aineistojen hallintaan ja prosessien automatisoimiseen. Yhteistyön kasvattaminen Sanoman kanssa on meille kunnianosoitus ja signaali siitä, että olemme onnistuneet tavoitteessamme toteuttaa tätä visiota”, kertoo Media Tailorin toimitusjohtaja Markus Paul.

Sanoma Media Finland tuottaa n. 3 000 audio- ja videoklippiä kuukaudessa. Esimerkiksi ISTV:ssä on uutistarjonnan lisäksi useita netti-tv-ohjelmia eri kohderyhmille. Klippiarkiston käyttäjät pääsevät nyt hyödyntämään kaikkea tuotettua sisältöä keskitetysti Media Tailorin ylläpitämällä selainpohjaisella käyttöliittymällä.

“Isona mediatalona meillä on uskomaton määrä ääntä ja videota erilaisille alustoille ja kohderyhmille. On välttämätöntä pystyä kontrolloimaan sisältöjä keskitetysti jotta niiden hyödyntäminen olisi tehokasta kaikissa kanavissamme”, Nelonen Median teknologiajohtaja Matti Lampinen kommentoi.

Sanoma on tyytyväinen onnistuneeseen integraatioon

Media Tailorin palvelualustan tarjoama automaatio tukee Sanoman ydintoimintaa ja auttaa sitä kautta monipuolista mediataloa kehittämään uusia liiketoimintamalleja sekä hyödyntämään ja kaupallistamaan sisältöjään helpommin.

Digitaaliset mediamateriaalit metadatoineen kerätään integraatioita hyödyntäen. Dataohjatun teknologian avulla erilaisten mediasisältöjen hallinta (esim. siirto ja arkistointi), prosessointi (eri julkaisuversiot esimerkiksi televisioon ja onlineen) ja uudelleenkäyttö erilaisiin tuotantotarkoituksiin on tehokkaampaa. Pilvipalveluna toteutetut ratkaisut skaalataan asiakkaan tarpeiden mukaan.

“Media Tailor on luotettava asiantuntijaorganisaatio ja heidän osaamisensa dataohjatusta automatiikasta on alan innovatiivisinta huippua.”, Matti Lampinen summaa.

Sanoma Media Finland on Suomen johtava ja monikanavaisin mediatalo, joka tavoittaa lähes kaikki suomalaiset. Nelonen Median TV-kanavien ja Ruutu-suoratoistopalvelun medialogistiikasta ja lähetystoiminnasta on vuodesta 2016 vastannut älykkään medianhallinnan palveluyritys Media Tailor Oy.

Vastuullisen journalismin merkkikampanja tulee jälleen

”Mistä sä voit tietää, ettei päivän ykkösuutinen oo ihan puhdasta fiktioo?”, kysyy Aku Hirviniemi.

Journalistin ohjeisiin sitoutuneet mediat aloittavat maanantaina 29.10. Vastuullisen journalismin merkin muistutuskampanjan. Kampanjan avulla muistutetaan yleisöä Vastuullisen journalismin merkistä, jonka Julkisen sanan neuvosto ja sen jäsenmediat lanseerasivat maaliskuussa.

”Jäsenmediamme lähtivät viime keväänä hienosti mukaan kampanjaan ja hyvin monet niistä ottivat merkin pysyvään käyttöön. Nyt muistutamme yleisölle uudestaan, siitä mitä merkki tarkoittaa. Se kertoo, että sitä käyttävä media on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita”, sanoo JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström.

”Journalistin ohjeet ovat pohjimmiltaan yleisön oikeuksia. Ne takaavat, että juuri sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan pohjalta.”

Uudet kampanjamateriaalit on suunniteltu päätoimittajille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselyssä toivottiin erityisesti verkossa toimivaa videomateriaalia, joka kiinnostaisi myös nuorta yleisöä. Videoilla Aku Hirviniemi, JannaPeter Vesterbacka ja Esko Valtaoja kertovat merkin sisällöstä. Kampanjavideota esitetään myös tietoiskuna Yle TV1:llä.

JSN:n sääntelyn piiriin kuuluvat mediat käyttivät merkkiä näkyvästi maaliskuisen kampanjan aikana. Päätoimittajille tehdyn kyselyn mukaan, 58 prosenttia vastaajista kertoi ottavansa Vastuullisen journalismin merkin pysyvään käyttöön mediassaan.

Julkisen sanan neuvosto täyttää 50 vuotta 10.12.2018. Se on juhlavuonnaan tunnetumpi kuin koskaan. Syksyllä 2017 toteutetussa Taloustutkimuksen kyselyssä selvisi, että suomalaisista 87 prosenttia tuntee Julkisen sanan neuvoston vähintään nimeltä. Yli puolelle suomalaisista (55 %) Julkisen sanan neuvosto on hyvin tai jonkun verran tuttu. Ainoastaan joka kymmenes kyselyyn vastannut ei ollut kuullut siitä aiemmin.

Suomessa myös kansalaisten luottamus mediaan on vahva. Reuters-instituutin Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksessa suomalaisten luottamus uutismediaan oli suurin tutkituista 37 maasta.

Lisää tietoa Vastuullisen journalismin merkistä: www.vastuullistajournalismia.fi

Rakennus kuvassa? Muista nämä asiat kuvan mainoskäytössä

Usein kuulee väitettävän, että rakennuksia voi kuvata vapaasti ja että kuvia voi käyttää markkinoinnissa rajoituksitta. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta muistuttaa, että joitakin rajoituksia on.

Rakennuksen kuvan käyttämistä mainoksessa rajoittavat markkinointia koskevat säännöt ja tekijänoikeus. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on käsitellyt asiaa ennakkolausunnossaan LTL 921/2018.

“Mainoksessa saattaa olla esimerkiksi tunnistettavan omakotitalon kuva. Mainoksen ei kuitenkaan tulisi antaa vaikutelmaa siitä, että talon omistaja suosittelee mainostettavaa tuotetta tai yritystä, jos hän ei ole tällaiseen sitoutunut”, sanoo liiketapalautakunnan pääsihteeri Paula Paloranta Keskuskauppakamarista.

Usein markkinoinnissa käytettäviä kuvia ostetaan kuvapankeista. Paloranta muistuttaa, että kuvapankkikuvia käyttäessään markkinoijan on aina varmistettava, että kuvaa saa käyttää myös markkinoinnissa. Tämä pätee sekä rakennusten kuviin että henkilökuviin.

“Rakennusta esittävässä kuvassa saattaa samalla esiintyä henkilöitä. Jos kuvan henkilö on tunnistettavissa, mainostajan on syytä varmistaa, että kuvaa saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen. Toisin sanoen kuvan henkilön on tullut antaa tähän käyttötarkoitukseen nimenomainen suostumus”, Paloranta sanoo.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on viimeisimmässä ennakkolausunnossaan todennut, että jos rakennuksen kuvaa käytetään markkinoinnissa, markkinoijan tulee ottaa huomioon myös tekijänoikeuskysymykset.

Liiketapalautakunta muistutti lausunnossaan, että rakennuskin voi olla tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Tekijänoikeussuojaa nauttivan rakennuksen saa sinänsä vapaasti valokuvata, mutta rakennuksen kuvaaminen esimerkiksi mainoksessa käytettäväksi voi edellyttää lupaa.

Mainostaja voi tarkistuttaa mainoksensa etukäteen

Yritys voi pyytää liiketapalautakunnalta lausuntoa siitä, toimiiko kilpailija hyvän liiketavan mukaisesti. Lausuntoa pyydetään usein erilaisissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarissa.

Myös mainostaja itse voi pyytää liiketapalautakunnalta lausuntoa suunnittelemastaan markkinoinnista. Yritys voi haluta tarkistuttaa materiaalinsa etukäteen välttyäkseen epämieluisilta seuraamuksilta. Ennakkolausuntomenettelyn etuina ovat asian luottamuksellinen ja nopea käsittely.

Liiketapalautakunta soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä. Liiketapalautakunta ei sovella esimerkiksi tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakia, mutta voi ennakkolausunnossaan kiinnittää markkinoijan huomiota aineettomiin oikeuksiin liittyviin asioihin yleisellä tasolla.

Mepit hyväksyivät päivityksen audiovisuaalisten mediapalveluiden sääntöihin

Euroopan parlamentti hyväksyi audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan sääntöjen päivityksen. Uudistuksen tavoitteena on suojata lapsia haitalliselta sisällöltä ja varmistaa, että 30 % verkkoalustojen valikoimasta on varattu eurooppalaiselle tuotannolle.

Uudistetut säännöt koskevat perinteisempiä tv-yhtiöitä ja suoratoistoalustoja, kuten Netflixiä, YouTubea tai Facebookia, sekä videonjakoalustojen suoria lähetyksiä.

Alaikäisten suojelu haitallisilta sisällöiltä

Uusilla säännöillä varmistetaan, että audiovisuaalisen median palveluntarjoajat pystyvät torjumaan sisältöjä, jotka yllyttävät väkivaltaan, vihaan tai terrorismiin. Säännöt ovat tiukemmat liiallisen väkivallan ja pornografian osalta. Verkkoalustojen pitää perustaa helppokäyttöinen ja tehokas järjestelmä, jonka kautta käyttäjät voivat ilmoittaa haitallisesta sisällöstä. Verkkoalustojen pitää ryhtyä toimiin, kun niille tulee ilmoitus järjestelmän kautta.

Päivityksessä määritellään myös uudet säännöt tuotesijoittelulle lasten TV-ohjelmissa. Euroopan parlamentin neuvottelijat onnistuivat lisäksi varmistamaan, että uusissa säännöissä turvataan lasten tietosuoja. Uudella tietosuojajärjestelmällä taataan, että audiovisuaalisen median tuottajien keräämät tiedot eivät päädy kaupalliseen käyttöön.

Uudet määrärajat mainonnalle

Jatkossa mainonnan osuus saa olla enintään 20 % lähetysajasta aamukuuden ja iltakuuden välillä, mikä jättää tv-yhtiöille mahdollisuuden joustavuuteen mainosten sijoittelussa. Myös parhaaseen katseluaikaan iltakuuden ja puolenyön välillä TV-mainosten osuus saa olla enintään 20 %.

Tarjonnasta 30 % oltava eurooppalaista tuotantoa

Euroopan parlamentin jäsenet varmistivat myös, että 30 % suoratoistopalveluiden videovalikoimasta on jatkossa oltava eurooppalaista tuotantoa. Tavoitteena on tukea eurooppalaisen audiovisuaalisen sektorin kulttuurista monimuotoisuutta.

Suoratoistoalustoja pyydetään jatkossa osallistumaan eurooppalaisen audiovisuaalisen tuotannon tukemiseen rahoittamalla suoraan tuotantoa tai kansallisia alan rahastoja. Tuen suuruus kutakin maata kohden määräytyy kyseisestä maasta saatavan tuoton mukaan.

Seuraavaksi

Ennen sääntöjen astumista voimaan EU:n ministerineuvoston on vielä hyväksyttävä direktiivi. Sääntöjen tultua voimaan EU-mailla on 21 kuukautta saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 452 puolesta, 132 vastaan, 65 tyhjää.

Valta tytöille! Alle 20-vuotiaat tekivät Demin juhlanumeron

(Demin juhlanumeron kannen on kuvannut 18-vuotias Malin Gustafsson)

Z-sukupolven nuoret haluavat aidosti osallistua lempibrändinsä tekemiseen. Tyttöjen media Demi antoi lukijatoimituksen tehdä 20-vuotisjuhlanumeronsa.

Kohderyhmän osallistaminen on aina kuulunut vahvasti Demi-brändiin. Nuoret haluavat vaikuttaa, ja tuoreessa juhlanumerossa tytöt saavatkin enemmän valtaa kuin koskaan. Demin ovat toteuttaneet 18 tyttöä, jotka ovat kaikki alle 20-vuotiaita. Lukijatoimitus kirjoitti, kuvasi, kuvitti ja stailasi kaikki lehden jutut.

”Meillä Demin toimituksessa on ainutlaatuisen tiivis yhteys z-sukupolveen. Nuorilla on paljon sanottavaa ja monipuolista osaamista – ja halu osallistua lempibrändiensä tekemiseen. Tahdomme omalla esimerkillämme kannustaa muitakin brändejä ottamaan nuoret mukaan tuotteiden ja palveluiden kehitykseen. Se antaa uusia näkökulmia omaan tekemiseen”, sanoo Demin päätoimittaja Päivi Lehtomurto.

Demin lukijatoimitus valittiin noin 400 hakijan joukosta. He ideoivat juttuja alusta asti omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan.

Eevi Gustafsson, 15, halusi nostaa esille inspiroivia esikuvia ja kokosi juttuunsa muun muassa Tove Janssonin ja Tarja Halosen oivalluksia. 17-vuotias Roosa Niskanen testasi, miten vuorokausi sujui ilman sosiaalista mediaa ja haastoi mukaan myös tubettaja Tuure Boeliuksen. Erja Kemppainen, 17, puolestaan käsittelee jutussaan tytöttelyä koulumaailmassa.

”Oli innostavaa tehdä lehteä yhdessä lukijoiden kanssa. Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että tämä sukupolvi tulee muuttamaan maailmaa. He pursuavat luovia ideoita ja toteuttavat niitä rohkeasti ja kunnianhimoisesti”, Päivi Lehtomurto jatkaa.

Demi aikoo jatkaa mediakonseptien kehittämistä yhdessä nuorten kanssa. Seuraavaksi tytöt pääsevät luomaan Demin somekanaviin chatfictionia eli draamasarjaa, jossa juoni etenee viesti viestiltä katsojan puhelimen ruudulla.

STT Viestintäpalvelut käynnistää lehdistötiedotteiden tuotantopalvelun

STT Viestintäpalvelut aloittaa lehdistötiedotteiden tuotantopalvelun. STT Sulka -palvelu on suunnattu viestinnän ammattilaisille, jotka toivovat apua lehdistötiedotteiden suunnitteluun, kirjoittamiseen sekä editoimiseen.

STT Viestintäpalvelujen liiketoimintapäällikkö Maunu Anhava kertoo, että uudella palvelulla vastataan kasvavaan asiakastarpeeseen.

”Laadukkaan tekstin tuottaminen on ydinosaamistamme ja syvällä yrityksemme dna:ssa. Pyrimme tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua, jolla viestinnän ammattilaiset voivat varmistaa tiedotteiden korkean laadun”, Anhava kertoo.

Viime vuonna STT Info -tiedotejakelupalvelun välityksellä julkaistiin yli 12 000 lehdistötiedotetta.

”Meillä on valtavasti taustatietoa ja ymmärrystä sen suhteen, mitkä asiat vaikuttavat tiedotteiden läpimenoon mediassa”, Anhava korostaa.

Anhavan mukaan tiedotetuotannon käynnistäminen ei vaikuta uutistoimistossa journalistiseen riippumattomuuteen. Lehdistötiedotteita eivät kirjoita eivätkä editoi sellaiset henkilöt, jotka ovat toimitustyössä.

”Voimme auttaa tiedotteiden laadun parantamisessa, mutta kasvavaa medianäkyvyyttä emme voi luonnollisesti etukäteen luvata tai taata”, Anhava huomauttaa.

Muista Euroopan maista Itävallassa ja Belgiassa kansalliset uutistoimistot ovat tarjonneet lehdistötiedotteiden tuotantoa yritysasiakkaille jo useita vuosia.

Valtioneuvoston periaatepäätös: Varmistetaan median monimuotoisuus ja vahvistetaan medialukutaitoa

Hallitus haluaa varmistaa suomalaisen median monimuotoisuuden ja suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset. Kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa omalla kielellään halutaan parantaa.

Näitä tavoitteita edistetään mediapoliittisella ohjelmalla ja siihen sisältyvillä toimenpiteillä. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta 5.7.2018. Ohjelma on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen ohjelman sisältöön ja valmisteluun.

– Tämä ohjelma on valmisteltu yhdessä media-alan ja muiden ministeriöiden kanssa ja olemme käyneet säännöllisiä keskusteluja alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö jatkuu, sille on nykyisessä murrostilanteessa selkeää tarvetta. Tähän periaatepäätökseen kirjatut toimenpiteet on yhdessä käyty läpi ja uskon, että sitoutuminen niiden edistämiseen on vahva. Demokratia tarvitsee toteutuakseen hyviä ja luotettavia mediasisältöjä ja tämän varmistamiseksi haluamme toimia monella taholla, toteaa ministeri Berner.

Mediapoliittisessa ohjelmassa on useita tavoitteita ja toimenpiteitä. Niihin sisältyy mm. e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveron alentaminen samalle tasolle printtiversioiden kanssa heti kun direktiivimuutos sen mahdollistaa. Toimilla edistetään myös uusien journalististen toimijoiden syntyä ja kotimaista uutispalvelua.

Mediakasvatuksen linjauksia päivitetään ja mediakasvatus huomioidaan ammattilaisten koulutuksessa, erityisesti kasvatus-, opetus- ja sivistyspalvelualoilla. Mediakasvatuksessa korostetaan ymmärrystä sisältöjen jakelu- ja valikoitumistavoista ja muun muassa tietosuojasta. Myös kansalaisten omia mediantuottamistaitoja halutaan kehittää.

Median ja mediapolitiikan tilaa on tarkoitus seurata poikkihallinnollisesti säännöllisesti tehtävällä tutkimuksella.

Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka.

Linjaukset tukevat myös nykyisen hallitusohjelman toteuttamista.

Livelähetysten suosio kasvussa – viestintätoimisto Sourcen toteuttama Hihna247 palkittiin Cannesissa

Viestintätoimisto Sourcen S-ryhmälle toteuttama slow tv -lähetys Hihna247 voitti pronssileijonan Cannes Lions -festivaaleilla.

Suorassa slow tv -lähetyksessä kuvattiin Helsingin Prisma Kaaren kassahihnaa 12 tunnin ajan juhannuksena. Viime vuonna suoraa lähetystä striimattiin Prisman Facebook-sivulle ja Subille. Facebookissa Hihna247 keräsi yli miljoona katselua ja Subilla lähetystä seurasi parhaimmillaan saman aikaisesti 245 000 katsojaa. Hihna247 palasi Prisman Facebookiin myös tänä juhannuksena, jolloin se tavoitti noin 500 000 suomalaista.

Hihna247 on viestintätoimisto Sourcen tuotantoa. Kyseessä oli ensimmäisiä kertoja, kun Suomessa käytettiin livestreamiä televisiossa.

– Livestreameistä on puhuttu jo pitkään, mutta nykyään potentiaalinen katsoja voidaan tavoittaa monessa paikassa, somen lisäksi myös lineaarisessa televisiossa, kommentoi Sourcen videoliiketoiminnan johtaja Paavo Tervonen.

– Lähetyksen julkaisu useassa kanavassa ei nosta tuotannon hintaa yhtään, joten livestream on erittäin kustannustehokas työkalu.

Livestreamin lähettäminen televisiossa on uutta, joten Source suunnitteli ja rakensi tekniikan yhdessä Subin kanssa. Juhannuksen lisäksi Hihna247 on toteutettu itsenäisyyspäivänä viime vuonna ja tällöin lähetys sai yli 800 000 näyttökertaa. Hihna247-tuotannossa ovat olleet mukana myös Craft Finland, Sanoma, HOK-Elanto, TBWA\Helsinki sekä Carat Helsinki.

Sote ohitti medianäkyvyydessä Trumpin, presidentinvaalit ja olympialaiset

Suuri maakunnallinen kiinnostus nosti sotevyyhdin alkuvuoden uutisoiduimmaksi aiheeksi. Toiseksi eniten media kirjoitti Donald Trumpista ja kolmanneksi uutisoiduimmaksi aiheeksi kiri PyeongChangin talviolympialaiset. Sosiaalisessa mediassa reagointia herätti alkuvuonna eniten Seuran selvitys Juha Sipilän sidonnaisuuksista.

Pohjoismaiden johtava media-analyysitoimisto Retriever selvitti, mitkä uutisaiheet saivat eniten näkyvyyttä mediassa tammi-toukokuu 2018 välisenä aikana. Vaikka kansainvälisesti median huomio on jo pitkään ollut kiinnittynyt Donald Trumpiin, kotimaan politiikan kärkiaihe soteuudistus kiilasi Suomen medianäkyvyydessä ohi.

– Mielenkiintoista oli, että Trump ja olympialaiset olivat uutisoiduimpia aiheita kun katsotaan valtakunnan päämedioiden (YLE, MTV, iltapäivälehdet ja Helsingin Sanomat) tarjontaa. Sote on kuitenkin maakunnallisesti ja paikallisesti niin kiinnostava, että kokonaisnäkyvyys oli aiheista suurin, Retrieverin analyysipäällikkö Eevi Alanissikertoo.

Yksittäisistä medioista eniten sotesta uutisoi sanomalehti Karjalainen, jota seurasi Helsingin Sanomat. Muita valtakunnanmedioita ei kärkikymmenikköön mahtunut, vaan maakuntamediat olivat aktiivisimpia soteuutisoijia. Sosiaalisessa mediassa reagoitiin ahkerimmin Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa kerrottiin kuinka jokainen suomalainen pisteytetään sen mukaan, miten paljon hän rasittaa terveydenhuoltoa.

Kotimaan politiikka nousi myös sosiaalisessa mediassa ykköseksi, kun tarkasteltiin mitkä uutiset herättivät eniten reagointia. Seuran artikkeli Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla kirvoitti kansalta jakoja, kommentteja ja reaktioita yli 63 000 kappaletta.

Retriever keräsi aineistoa alkuvuoden uutisaiheista kotimaan printti- ja verkkomediasta ajalla 1.1.-31.5.2018. Printtilehtiä oli mukana 249 ja verkkomedioita 504.