Manifeston Harri Kammonen IPREX-viestintätoimistoverkoston EMEA-alueen johtoon

Viestintätoimisto Manifeston toimitusjohtaja Harri Kammonen on valittu globaalin viestintätoimistoverkosto IPREX Global Communicationin EMEA-alueen vetäjäksi ja globaalin hallituksen jäseneksi.

Harri Kammosen tehtävänä on yhdessä muun organisaation kanssa verkoston toimintojen kehittäminen, yhteisten myyntihankkeiden edistäminen sekä uusien jäsenyrityksen rekrytointi. Kammonen jatkaa normaalisti työssään Manifeston toimitusjohtajana.

”IPREX-verkosto kasvaa voimakkaasti kaikilla mantereilla ja on mahtava olla mukana kehittämässä sen strategiaa ja toimintaa. EMEA-alueella tavoitteena on erityisesti toimistoverkoston vahvistaminen Afrikan mantereella ja itäisen Euroopan alueella sekä asiakastoimeksiantojen lisääminen toimistojen välillä. Erityisesti Pohjoismaissa olemme viime vuosina onnistuneet hyvin yhteisten asiakasprojektien hankinnassa ja asiakkaiden palvelemisessa”, sanoo Kammonen.

Manifesto on ollut IPREX:in jäsen lähes 10 vuotta ja se on auttanut verkoston kautta useita suomalaisia yrityksiä viestinnässä eri puolilla maailmaa, niin Kiinassa, USA:ssa kuin Euroopassakin.

”Verkoston itsenäisten, yrittäjävetoisten toimistojen halu palvella asiakkaita on kova. Luottamus ja tulosten aikaansaaminen takaavat, että verkoston jäsenet tuovat jatkossakin uutta bisnestä. Meilläkin on siksi helppo ohjata suomalainen asiakkaamme kumppanimme hoiviin verkostossa”, Kammonen jatkaa.

“EMEA-alueen johtajana ja globaalin hallituksen jäsenenä Harri on keskeisessä roolissa IPREX-verkoston kehittämisessä. Arvostus Harria kohtaan on suurta verkoston jäsenyritysten keskuudessa. Odotan innolla yhteistyötä hänen kanssaan, kun laajennamme IPREX:in maailmanlaajuista peittoa ja autamme asiakkaitamme viestinnässä eri puolilla maailmaa”, sanoo IPREX:in globaali johtaja Andrei Mylroie.

Risto Etelämäki Zeeland Familyn luovaksi johtajaksi – kolmatta luovaa johtajaa haetaan

Risto Etelämäki. Kuva: Outi-Illuusia Parviainen

Zeeland Family on nimittänyt Risto Etelämäen luovaksi johtajaksi 4.5.2018 alkaen. Etelämäen rooli luovana johtajana on rakentaa Zeeland Familyn luovaa kulttuuria sekä johtaa yhtiön luovaa prosessia.

Etelämäki on luovan suunnittelun pitkän linjan ammattilainen, joka on toiminut suunnittelijana eri toimistoissa jo yli 20 vuotta. Etelämäki tulee olemaan mukana luovien konseptien kehittämisessä, myymisessä ja toteuttamisessa niin tuleville kuin nykyisille asiakkaille.

Etelämäellä tulee olemaan myös keskeinen rooli luovan kulttuurin vahvistamisessa koko yhtiössä. Luovan johtajan tärkein tehtävä on auttaa, mahdollistaa ja pelata muita paremmiksi, hän korostaa.

– Meillä on valtavasti luovuutta, jota tulee tukea, tunnistaa ja kaivaa esille. Haluan raivata sille enemmän tilaa ja mahdollisuuksia. Keskeisessä roolissa ovat yhtiömme kolme isoa I:tä: Ihmiset, Innostus ja Ilo.

– Haluamme rakentaa toimintakulttuuria, jossa luovuus eri muodoissaan ulottuu kaikkeen tekemiseemme ja kuuluu kaikille. Luovuus ei ole kenenkään yksinoikeus tai -velvollisuus.

Viimeiset kahdeksan vuotta Etelämäki on työskennellyt konseptisuunnittelijana ja copywriterina Zeeland Familyssä, joten hän tuntee yhtiön potentiaalin hyvin. Hän on ollut mukana myös yhtiön kokonaisvaltaisissa ulkoistus- ja palvelusopimusasiakkuuksissa, jotka vaativat erityisen vahvaa luovaa otetta ja tiimin johtamista.

– Luovuus on nyt merkityksellisempää kuin koskaan. Jos data ja digitaalisuus ovat kiskot, luovuus antaa vauhdin ja takaa perille pääsyn. Siksi luovuus on paras työkalu niin omien kuin asiakkaidemmekin tavoitteiden saavuttamiseen.

Etelämäen lisäksi Zeeland Familyn Oulun toimipisteessä luovana johtajana jatkaa Petri Pitkänen. Pitkänen tulee osallistumaan Oulun asiakkuuksien lisäksi luovan prosessin johtamiseen ja tukemiseen kaikkialla Suomessa.

Yhtiöön haetaan myös kolmatta luovaa johtajaa, joka yhdessä Etelämäen ja Pitkäsen kanssa ottaa kopin kansainvälistyvän yhtiön luovan johtamisen kulttuurista. Tavoitteena on, että luovat johtavat ovat vahvasti mukana yhtiön kasvussa ja osallistuvat monipuolisesti myös asiakkuuksiin.

Yhtiönä Zeeland Family jatkaa vahvasti ”Ratkaisuja ilman rajoja” -konseptinsa kehittämistä, johon kuuluu myös ketterien työtapojen soveltaminen asiakkuuksiin. Luova kulttuuri on se tekijä, joka nivoo kaiken yhteen.

– Datan ja digitaalisuuden maailmassa luovuus on viime kädessä se, joka saa aikaan liikettä. Liike puolestaan muokkaa käyttäytymistä. Tästä osaamisesta pääsevät nauttimaan kattavasti myös asiakkaamme Suomessa ja maailmalla, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Airisto.

Merja Ylä-Anttila Yleisradion toimitusjohtajaksi

Ylen hallitus on nimittänyt Merja Ylä-Anttilan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Ylä-Anttila seuraa tehtävässä Lauri Kivistä, joka siirtyy yksityisen sektorin palvelukseen. Ylä-Anttila aloittaa tehtävässään 1.9.2018
Merja Ylä-Anttilalla on vankka, yli kolmenkymmenen vuoden kokemus media-alalta.
Ylä-Anttila on työskennellyt vuodesta 2001 lähtien MTV:n uutisten vastaavana päätoimittajana ja viimeiset kolme vuotta Bonnier Broadcastingin tytäryhtiön Mediahub Helsinki Oy:n toimitusjohtajana. Viime vuosina hän on johtanut menestyksekkäästi useita vaativia uudistus- ja muutoshankkeita media-alalla.
Yhtiön hallitus korosti toimitusjohtajan valinnassa Ylä-Anttilan pitkää johtajakokemusta sekä vahvaa näkemystä media-alalta.
“Merja Ylä-Anttilassa yhdistyy kokemus, osaaminen ja johtajuus. Hän tuntee alan sekä Ylen toiminnan hyvin. Hänellä on selkeä käsitys yhteiskunnallisten ja teknologisten paineiden aiheuttamista kehitystarpeista. Johtajana Ylä-Anttila on innostaja”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.
“Hallitus on vakuuttunut, että Ylä-Anttilalla on syvällinen ymmärrys julkisen palvelun median ja Ylen roolista yhteiskunnassa.Ylä-Anttila on erinomainen yhteiskunnallisten verkostojen rakentaja ja ylläpitäjä. Toivomme, että hän pystyy myötävaikuttamaan siihen, että Suomen media-alan sisäinen yhteistyö syvenee ja laajenee.”
Ylen toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa ja vastata hallitukselle toiminnan tuloksellisuudesta. Toimitusjohtaja huolehtii myös Ylen hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii yksiköiden ja yhteisten toimintojen johtajista koostuva johtoryhmä. Ylen sisältöpäätökset kuuluvat Ylen vastaaville toimittajille, kuten tähänkin asti.
“Yleisradio on median ykköspaikka, kun haluaa työskennellä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olen iloinen, innostunut ja hyvin motivoitunut ottamaan vastaan tämän tehtävän”, kertoo Merja Ylä-Anttila.
“Minulla on paljon kokemusta paitsi journalismista myös median liiketoiminnan johtamisesta muutos- ja murrosvaiheissa. Sen kokemuksen voin tuoda mukanani Yleisradioon.”
“Nyt kun media Suomessakin on joutunut kovaan kansainväliseen kilpailuun, on yhteistyö julkisen palvelun ja kaupallisen median välillä entistä tärkeämpää. Me tarvitsemme  Suomessa hyvin toimivaa kotimaista mediaa, joka kykenee tarjoamaan suomalaisille parhaat mahdolliset sisällöt”, Merja Ylä-Anttila sanoo.
Ylen hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan haun tammikuussa, kun Lauri Kivinen ilmoitti jättävänsä yhtiön tämän vuoden aikana. Ylen toimitusjohtajaa haettiin ensimmäistä kertaa suorahaun lisäksi myös avoimella haulla. Lauri Kivinen jatkaa toimitusjohtajana elokuun 2018 loppuun.

Shawn McKell nimitetty Saksan Avauksen maajohtajaksi

Pohjoismainen markkinointiteknologiaa ja -palveluita tarjoava Avaus Marketing Innovationsaloittaa liiketoiminnan myös Saksassa. Yrityksen pääkonttori on Helsingissä. Avauksen Münchenin toimistoa alkaa johtaa Shawn McKell, joka on sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa työskennellyt digitaalisen markkinoinnin konkari.

McKellin vahvuutena on teknologian kehittämisen ja luovan työn yhdistäminen. Avausta ennen McKell työskenteli Ingon Strategy & Insights -johtajana. Ingo on osa Tukholmassa toimivaa Grey and Ogilvy Networkia.

”Olen iloinen, että pääsen työskentelemään pohjoismaiden kokeneimmassa markkinointiautomaation ja personoinnin yrityksessä”, McKell sanoo. ”Olen tyytyväinen, että voin myös tuoda Avauksen ainutlaatuiset markkinointiratkaisut Euroopan suurimmille markkinoille.”

Amerikkalais-saksalainen McKell on kasvanut, opiskellut ja työskennellyt yhtäläisesti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. McKell on aiemmin työskennellyt Icon Medialabin luovana ja käyttäjäkokemuksesta vastaavana johtajana Barcelonassa ja Sapientilla (nykyään SapientRazorfish) Düsseldorfissa, Münchenissa ja Lontoossa.

”Saksan markkinat ovat Avaukselle iso askel. Olemme hienosäätäneet digitaalisen markkinoinnin ratkaisuamme yli vuosikymmenen. Nyt olemme valmiita ottamaan vastaan Saksan merkittävät ja haastavat asiakkaat”, kertoo Avauksen johtava partneri Tom Nickels.

McKell on työskennellyt asiakaskokemusta koskevan suunnittelun ja strategian parissa. 1990-luvulla hän toimi Microsoftilla tuotesuunnittelijana ja MSN:n luovana johtajana. Viime aikoina hän on keskittynyt brändi- ja kokemusstrategiaan sekä digitaaliseen markkinointiin useissa ruotsalaisissa brändi- ja markkinointitoimistoissa. Niitä ovat Grow ja WPP:n omistamat Brand Union-, Ogilvy- ja Grey-toimistot.

Leena Lie nimitetty Huhtamäen markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Leena Lie (49), KTM, on nimitetty Huhtamäen markkinointi- ja viestintäjohtajaksi (Senior Vice President, Marketing and Communications) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.10.2018 alkaen. Leena Lie siirtyy Huhtamäelle Cargoteciltä, jossa hän toimii viestintäjohtajana ja on laajennetun johtoryhmän jäsen. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa viestinnän, markkinoinnin ja yritysvastuun johtotehtävissä Kemiralla, KONEella ja Nokialla. Leena Lie raportoi toimitusjohtaja Jukka Moisiolle.

Toimitusjohtaja Jukka Moisio: “Haluamme luoda yhtenäisen asiakaskokemuksen maailmanlaajuisesti. Tarkoituksenmukainen ja tehokas markkinointi ja viestintä ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Leena Lien johdolla kehitämme markkinointi- ja viestintätoiminnoista kriittisen menestystekijän Huhtamäen liiketoiminnalle. Leenalla on laaja kokemus eri teollisuudenaloilta ja vahvaa näyttöä markkinoinnin ja viestinnän kehittämisestä maailmanlaajuisesti toimivissa yhtiöissä.”

Huhtamäen nykyinen viestintäjohtaja Katariina Hietaranta (50) keskittyy jatkossa sijoittajasuhteisiin ja talousviestintään ja raportoi Leena Lielle.

Keskustan Puoluetoimistolle uusia työntekijöitä – Keskustan viestintäpäälliköksi Laura Ruohola

Keskustan viestintäpäälliköksi valittiin torstaina hallintotieteiden maisteri Laura Ruohola.

Ruohola on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineenaan aluetiede ja ympäristöpolitiikka.

– Olen hyvin iloinen valinnastani ja siitä, että pääsen hyödyntämään pitkää työkokemustani viestinnän eri saroilla nyt myös tässä uudessa tehtävässäni, Ruohola iloitsee.

Ruohola on työskennellyt monipuolisesti toimittajana eri televisiokanavilla, esimerkiksi Ylellä urheilutoimittajana sekä juontajana sisustusohjelmissa Nelosella ja MTV:llä. Ruohola on työskennellyt myös viestinnän ja markkinoinnin parissa esimerkiksi kuninkuusraveissa, loma-asuntomessuilla sekä yrittäjänä.

– Olen viime vuodet tehnyt töitä muun muassa sisustamisen, rakentamisen ja urheilun saralla. Tulen ehdottomasti pitämään nämä asiat elämässäni myös jatkossa ja luulen, että urheilutoimittajan taustasta voi hyvinkin olla hyötyä myös politiikan pelikentillä, Ruohola kertoo.

Ruohola aloittaa tehtävässä huhtikuun alkupuolella.

-Hienoa, että saamme Ruoholan osaksi Apollonkadun viestintätiimiä. Ruoholan monipuolinen mediakokemus sekä sisältöosaaminen tulee tukemaan Keskustan entistä vaikuttavampaa viestintää, Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska sanoo.

Maunu Anhava STT:lle myynnin ja asiakaspalvelun päälliköksi

Maunu Anhava

Maunu Anhava, 34, on valittu liiketoimintapäälliköksi johtamaan STT Viestintäpalveluiden ja kuvatoimisto Lehtikuvan myyntiä ja asiakaspalvelua.

Anhava on työskennellyt 7,5 vuoden ajan erilaisissa media-alan myyntitehtävissä. STT:lle hän siirtyy sisältötoimisto Era Contentista, jossa hän työskenteli myyntijohtajana. Tätä ennen hän oli Sanoma Media Finlandissa mediamyynnin eri tehtävissä.

”Olo on kuin palaisi kotiin. Tiedän varmuudella, että STT:ssä on erittäin monipuolista osaamista, joka on aivan huipputasoa media-alalla. Yksi tärkeistä tehtävistä on, että tämä osaaminen ja palvelut saadaan entistäkin tehokkaammin asiakkaittemme käyttöön. Odotan intoa täynnä yhteistyötä tiimini kanssa”, Anhava kuvailee.

”Kaupallinen media ja markkinointiviestintä ovat rajussa murroksessa. Uskon että tämä muutos avaa myös uusia mahdollisuuksia STT:lle”.

STT on Anhavalle tuttu paikka, sillä hän on työskennellyt talossa aiemmin  seitsemän vuoden ajan toimittajana eri osastoilla. Näistä tehtävistä hän siirtyi asiakaspäälliköksi  STT Viestintäpalveluihin.

Anhava on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopistosta. Hän aloittaa uudessa tehtävässään huhtikuun alussa. Anhavasta tulee myös STT:n johtoryhmän jäsen.

Lisäksi johtoryhmään on uusina jäseninä nimitetty uutiskuvan ja urheilun päällikkö Panu Tuunala ja  STT:n media-asiakkuuksien liiketoimintapäällikkö Pihla Lehmusjoki.

Kaarle Hurtig hasan communicationsin luovaksi strategiksi

Pitkän linjan vaikuttaja, journalisti ja luova työläinen Kaarle Hurtig aloittaa huhtikuussa hasan communicationsin luovana strategina. Rekrytointi tukee hasan & partners Groupin viestintätoimiston tavoitetta rohkaista yritysten ja yhteisöjen viestinnän tekijöitä yhä luovempaan strategiseen ajatteluun.

Kaarle Hurtig on viime vuosina tehnyt yrityksensä Kaarle & Kumppanit Oy:n nimissä hallitus- ja johtoryhmätyötä, strategista suunnittelua, luovaa johtamista ja journalismia – asiakkainaan muun muassa R-Collection, Helsingin Yliopisto, YLE ja Hartwall.

”Olen vakuuttunut siitä, että yrityksillä on merkittävämpi rooli paremman maailman rakentamisessa kuin yritykset tai niiden kriitikot haluaisivat myöntää. Kaikki hasanin kanssa käydyt keskustelut ovat vahvistaneet omaa fiilistä siitä, että kulttuurin ravistelulle on tilaa ja tilausta niin tilaaja- kuin tekijäpuolellakin. Tuntuu kutkuttavalta päästä tutkimaan oman ajattelunsa potentiaalia tällaisen historian ja jalansijan omaavan porukan kanssa”, Kaarle Hurtig toteaa.

hasan communicationsin kasvu on viime vuonna ollut reipasta. Tällä hetkellä toimisto työllistää 11 henkeä. Tiimi koostuu eri alojen osaajista ja viestinnän tekijöistä – kasvualueita ovat muun muassa audioviestintä, podcastit ja sisältöstrategiatyö liiketoimintastrategian ajurina.

”Perinteisten markkinointiviestinnän siilojen ja ajattelumallien murtaminen sekä viestinnän tekemisen demystifiointi ovat sitä, mihin haluamme tulevina vuosina keskittyä. Tähän tavoitteeseen Kaarlen rekrytointi on enemmän kuin osuva”, hasan communicationsin toimitusjohtaja Päivi Holmqvist sanoo.

Krista Taubert Ylen ulkomaantoimituksen päälliköksi

Krista Taubert Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Krista Taubert on nimetty Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ulkomaantoimituksen päälliköksi. Taubert aloittaa tehtävässään 19.3.2018.
Ulkomaantoimituksen päällikkönä Krista Taubert vastaa Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ulkomaanjournalismista ja sen kehittämisestä. Taubertin vastuulle kuuluu muun muassa Ylen kirjeenvaihtajien verkosto ja hän toimii ulkomaantoimituksen esimiehenä. Koulutukseltaan Taubert on yhteiskuntatieteiden maisteri.
Taubertilla on vankka kokemus monipuolisista journalistisista vastuutehtävistä. Hän on työskennellyt Ylessä vuodesta 1997. Tällä hetkellä Taubert työskentelee vastaavana tuottajana Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan Lähetykset-osastolla, jossa hänen vastuualueenaan ovat Ylen TV-uutisetAamu-tv, sää ja Puoli Seitsemän. Taubert on työskennellyt aiemmin myös A-studion toimitusihteerinä ja ulkomaantoimittajana. Vuosina 2008–2012 hän teki toimittajan töitä Washingtonissa.
Uudessa tehtävässään Taubert raportoi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittajalle Riikka Venäläiselle.

Jenni Santalo VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi

Filosofian maisteri Jenni Santalo on nimitetty 1.2.2018 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. (Kuva: VTT)

Filosofian maisteri Jenni Santalo on nimitetty 1.2.2018 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi.

Jenni Santalo siirtyi VTT:lle Tieto-konsernissa, jossa hän on toiminut vuodesta 2011 lähtien useassa eri markkinointi- ja viestintäpäällikön tehtävässä. Hän on kartuttanut osaamistaan niin digitaalisen läsnäolon, kulttuurin ja markkinoinnin kuin vaikuttamis- ja vastuullisuusviestinnänkin osalta.

”On äärimmäisen innostava mahdollisuus päästä osaksi niinkin ainutlaatuista ja innovatiivista yhtiötä kuin VTT. Olen ylpeä siitä, että saan olla osa kokonaisuutta, jossa yhdessä yritysten ja yhteiskunnan kanssa rakennamme entistä elinvoimaisempaa ja ratkaisukeskeisempää maailmaa. Markkinointi- ja viestintäihmisenä en malta odottaa, että pääsen kertomaan kaikki ne huikeat tarinat, joita tieteellisellä innovoinnilla täällä on tehty todeksi”, sanoo Jenni Santalo.

Santalo työskentelee 1.3.2018 lähtien VTT:n uuden Kaupalliset toiminnot -yksikön johtoryhmän jäsenenä. VTT kokoaa myynti-, markkinointi- ja viestintätoimintonsa uuteen yksikköön, joka jakautuu seuraaviin kolmeen päätoimintoon: Myynti ja asiakaskumppanuudet, Markkinointi ja viestintä sekä Tutkimuksen palvelumuotoilu. Yksikön tehtävänä on tukea asiakkaita sekä vastata heidän tarpeisiinsa entistä laaja-alaisemmin ja tehokkaammin.