Ulkomainonnan kasvun taustalla digitaalisuus ja investoinnit

Ulkomainosyritysten vetäjät näkevät alan positiivisen kehityksen jatkuvan. Ulkomainonta on merkittävä massamedia, joka tavoittaa jatkossa entistä tehokkaammin.

Soittokierros Outdoor Finlandin jäsenyrityksille tukee näkemystä, että ulkomainonnan vahvan kasvun taustalla on digitaalisuuden esiinmarssi ja investoinnit toimintaan. Ulkomainonnassa digi ei ole syönyt perinteistä mainontaa, vaan kasvusta on päässyt nauttimaan koko ala. Digitaalisuuden imussa perinteinen ulkomainos voi entistä paremmin.

Digitaalisuuden osuus kohta 50 %

Digitaalisuuden osuus on Ulkomainosliiton yritysten arvioiden mukaan tänä vuonna jo 40 prosenttia kaikesta ulkomainonnasta. Vaaka kääntyy päättäjien mukaan digitaalisuuden puolelle jo lähivuosina. Samaan aikaan luotetaan, että ulkomainonnan osuus mediamarkkinoista jatkaa nousuaan nykyisestä noin 6 prosentista.

“Euroopassa on monia maita, joissa ulkomainonnan osuus mediamarkkinoista on jo yli kymmenen prosenttia. En näe mitään syytä, miksi Suomessa kehitys ei jatkuisi saman suuntaisena”, Mediateon yrittäjä Teemu Kontkanen painottaa. Kasvua tukee myös kansainväliset tutkimukset.

“Monet suuret kansainväliset brändit käyttävät markkinointipanostuksistaan jopa 10-15 prosenttia ulkomainontaan.”

Kasvua investointien ja kumppaneiden avulla

Maan suurimmat ulkomainosyritykset JCDecaux ja Clear Channel ovat panostaneet digitaalisuuteen voimakkaasti jo pidempään.

“Olemme tehneet oikeanlaisia investointeja digikapasiteettiin ja se näkyy toiminnassa”, Klaus Kuhanen, JCDecaux’n toimitusjohtaja toteaa. Länsimetron avautumisen myötä yritys pääsee viimein nauttimaan entistä enemmän metron vaikutuksesta. Samaan aikaan pääkaupungin julkisen liikenteen pysäkkeihin on investoitu huomattavasti.

“Pääkaupunkiseudun lisäksi Turun ja Tampereen digi-investoinnit takaavat kasvun jatkumisen.”

Clear Channel on digistrategiassaan hakenut kasvua myös kumppanuuksien kautta.

“Olemme kumppanihakuinen organisaatio ja haluamme tehdä yhteistyötä. Tämä on jo näkynyt vahvana kasvuna”, toimitusjohtaja Timo Tammi kertoo.

Clear Channelin Suomen toiminta on Tammen mukaan “digilaboratorio” muille konsernin maille. “Suomi on ollut digitaalisuudessa edelläkävijä ja olemme ollut liikkeellä jo kymmenen vuotta.”

Monimuotoisuus korostuu

Mainospaikkoja hyvissä ihmisten kohtaamispaikoissa on rajoitetusti eikä ostoskeskusten rakentaminen jatku ikuisesti. Suurimpiin kaupunkeihin on viime vuosina investoitu jo merkittävästi. Alan kasvun haasteet voivat ulkomainosyritysten mukaan tulla myös viranomaisvalvonnan muodossa.

Alan päättäjät korostavat toiminnassa innovatiivisuutta. Vaikka tuote olisi perinteinen, on silmät pidettävä auki. Laulava Ovipumpun ensimmäiset kokeilut lisätyn todellisuuden (augmented reality) parissa kevään aikana ovat myös olleet onnistuneita. Perinteiseen bussimainontaan on uusilla keinoilla saatu lisäpotkua.

“Haluamme viedä kumppanuuden pidemmälle niin ettemme vain tarjoa pelkkää mediaa vaan tarjoamme myös uutta sisältöä”, tiivistää toimitusjohtaja Timo Kummala.

Samaan aikaan kun ulkomainos on vahvempi massamedia, näkee Mediateon Kontkanen, että digitaalisuus antaa mahdollisuuden entistä tarkempien kohderyhmien tavoittamiseen. “Pystymme kohtaamaan esimerkiksi päättäjät entistä paremmin vapaa-ajalla ja puhuttelemaan heitä eri tilanteissa.”

Ostamisen haasteet

Kilpailussa mainoseuroista on ulkomainonnan oltava entistä valmiimpi kohtaamaan ostamisen haasteet. Ohjelmallinen ostaminen on tulossa ja nyt otetaan ensiaskeleita ostamisen automatisoinnissa.

Keskisuomalaisen Esa Digitalin on lähtenyt hakemaan kasvua ulkomainonnan digitaalisuudesta ja panostaa uusiin ratkaisuihin myös ostamisen puolella. Samaan aikaan sillä on käytössä konsernin valtakunnallinen aluemyyntiorganisaatio.

JCDecaux’n Kuhanen korostaa, että datan käyttö ja sen hyödyntäminen on selvä tulevaisuuden trendi. Sen rooli kasvaa myös ostamisessa.

“Vähitellen data tulee mukaan kuvioon, ja se vie ulkomainonnan aivan uudelle tasolle. Sitä myötä ostamiseen tulee mukaan myös ohjelmallisuus.”

Clear Channelin Tammi muistuttaa ulkomainonnan monimuotoisuudesta.

“Digitaalisuuden kehittyessä meidän täytyy osata kohdata ostamisen haasteet myös silloin, kun myymme paikalliselle yrittäjälle tien varressa sijaitsevaa mainostaulua.”

HKL ja JCDecaux allekirjoittivat pysäkkikatossopimuksen

30a79e10-6fde-4af5-90d1-881a5502beca-w_960

Sopimuksen allekirjoittivat (vasemmalta) JCDecaux Oy:n toimitusjohtaja Klaus Kuhanen, JCDecaux Oy:n talousjohtaja Tuula Laukkarinen, HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja HKL:n hallintojohtaja Yrjö Judström.

HKL ja ulkomainosyhtiö JCDecaux allekirjoittivat keskiviikkona yhteistyösopimuksen Helsingin joukkoliikenteen pysäkkikatoksista. Sopimus kattaa katosten suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja katosten käyttämisen ulkomainontaan 20 vuoden sopimuskauden ajaksi. Matkustajille tämä näkyy mm. peruskorjattavina pysäkkikatoksina ja palvelutason paranemisena.

Yhteistyö Helsingin pysäkkikatoksissa jatkuu niiden nykyisen toimittajan JCDecauxin kanssa. Nykyiset pysäkkikatossopimukset olivat päättymässä, minkä vuoksi HKL kilpailutti yhteistyöjärjestelyn. HKL:n keväällä 2017 järjestämään tarjouskilpailuun saatiin kaksi tarjousta, joista JCDecaux’n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Sopimukseen sisältyy kaikkien 1456 nykyisen pysäkkikatoksen peruskorjaus. Jo käynnistyneessä urakassa katokset mm. maalataan ja kaikki kuluneet osat vaihdetaan sekä valaistus muutetaan ympäristöystävälliseksi led-valaistukseksi. Tämän vuoden aikana kunnostetaan noin 350 katosta, loppujen kunnostus on aikataulutettu vuosille 2018 ja 2019.

Sopimus antaa mahdollisuuden myös rakentaa vilkkaimmille pysäkeille ns. Premium-pysäkkikatoksia. Tähän katostyyppiin voidaan asentaa uutta teknologiaa ja palveluita, jotka parantavat pysäkkien palvelutasoa. Mahdollista on mm. lisätä pysäkeille pyöräpysäköintiä, langaton verkko tai ylimääräistä sääsuojaa.

HKL tulee tekemään katoskonsepteihin liittyvää kehitystyötään myös yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja kaupunkilaisia kuunnellen.