Suomessa jopa puolet kuluttajista välttelee aktiivisesti brändejä netissä – globaalisti neljäsosa

1297241475057598371

Vaikka some-palvelut ovat jatkaneet räjähdysmäistä kasvuaan, osa kuluttajista välttelee brändejä netissä, kertoo Kantar TNS:n tuore maailmanlaajuinen tutkimus, jossa haastateltiin yli 70 000 kuluttajaa. Globaalisti kuluttajista 26 % yrittää tietoisesti välttää yritysten ja brändien mainontaa tai postauksia somessa.

Skeptisyys brändejä kohtaan on suurinta Pohjoismaissa

Suomessa 49 % kuluttajista sanoo välttelevänsä aktiivisesti brändisisältöjä netissä. Ruotsissa ja Tanskassa brändejä vierastaa vielä useampi, 57 % kuluttajista.

Brändit joutuvat ponnistelemaan saadakseen kuluttajat sitoutumaan itseensä. Moni kokee, että brändien läsnäolo somessa on häiritsevän aktiivista. Jopa 34 prosentilla on tunne, että nettimainonta “seuraa” heitä jatkuvasti. Suomessa ja Tanskassa ollaan keskiarvossa, Norjassa tunne on matalampi ja Ruotsissa taas selvästi korkeampi.

Kantar TNS:n tutkimus identifioi edelläkävijöiden ja tunnettujen henkilöiden vaikutuksen kuluttajien brändimielipiteisiin. Kaksi viidestä 16-24-vuotiaasta sanoo luottavansa enemmän kommentointiin brändeistä netissä kuin “virallisiin” lähteisiin, kuten sanomalehtiin, yritysten nettisivuihin tai tv-mainoksiin. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa osuus on selvästi pienempi.

Snapchatin ja Instagramin käyttö kasvaa vauhdilla kaikissa ikäryhmissä

Instagramin ja Snapchatin suosio on viimeisten kahden vuoden aikana noussut huimasti, kun kuluttajat etsivät aitoja, henkilökohtaisia ja hetkessä kiinni olevia sisältöjä. Maailmanlaajuisesti noin neljännes (23 %) netinkäyttäjistä on Snapchatissä. Tämä on melkoinen loikka kahdessa vuodessa, sillä vuonna 2014 luku oli 12 %. Instagramin suosio on myös kasvanut jyrkästi – maailmanlaajuisesti käyttäjien määrä on noussut kahdessa vuodessa 24 prosentista 42 prosenttiin. Myös Suomessa Instagramin ja Snapchatin käyttö on yleistynyt hurjasti, vaikka etenkin Snapchat on vielä selvästi vähemmän käytetty kuin globaalisti tai muissa Pohjoismaissa.

Nuoret ovat somessa edelläkävijöitä. Lähes puolet Snapchatin kuukausikäyttäjistä maailmanlaajuisesti on 16-24-vuotiaita. Suomessa nuoret dominoivat Snapchatia vielä globaalia keskiarvoa selvemmin. Some-palveluiden käyttäjien keski-ikä on kuitenkin vahvassa kasvussa, kun yhä useampi iäkkäämpi omaksuu palvelut. Esimerkiksi Instagramia käyttää jo yksi viidestä 55-65-vuotiaasta netin käyttäjästä globaalisti – huomattava kasvu viime vuodesta. Suomessa 20 % 55-65-vuotiaista käyttää Instagramia.

Michael Nicholas, Global Director, Kantar TNS, toteaa:

“Instagramin ja Snapchatin kasvu johtuu ihmisten tarpeesta saada ystäviltä, vertaisiltaan ja vaikuttajilta ajankohtaista ja viihdyttävää sisältöä, joka usein on vielä tehostettu hauskoilla filttereillä tai muokkauksilla. Brändeille tämä on todellinen mahdollisuus hyödyntää trendiä luomalla personoitua ja jaettavaa sisältöä, kuten videoita ja kertomuksia. Haasteena on kohdentaminen – miten saada oikea sisältö oikeille ihmisille oikeissa kanavissa oikeaan aikaan.

Osa brändeistä on onnistunut. Viime vuosina olemme nähneet esimerkiksi Disneyn, Starbucksin ja McDonald’sin hyödyntävän Snapchatin filttereitä kuluttajien sitouttamiseen tavalla, joka ei ole tuntunut kuluttajista tunkeilevalta. Tämä on keskeinen tekijä, kun tahdotaan taklata monen kuluttajan perusnegatiivisuus brändejä kohtaan netissä.”

Somen käyttö on mahdollisuus brändeille

Some-käyttäjien kasvu kaikissa ikäryhmissä muodostaa suuren mahdollisuuden niille brändeille, jotka pystyvät luomaan puhuttelevaa ja helposti jaettavaa sisältöä. Brändien tulee kuitenkin edetä varovaisesti, sillä maailmanlaajuisesti 30 % kuluttajista vastustaa ideaa, että yritykset tai brändit monitoroivat heidän nettikäyttäytymistään. Pohjois-Euroopassa vastustus on vielä selvästi muuta maailmaa voimakkaampaa.

Brändien tulee somessa keskittyä tuottamaan sellaisia sisältöjä, joita voidaan käyttää monessa kanavassa, ei pelkästään Facebookissa. On tehtävä yhteistyötä vaikuttajien kanssa hyödyntäen heitä tietolähteinä ja tiedon jakajina. Partnerointi on hyvä tapa luoda aitoa ja viimeistelemätöntä sisältöä, josta kuluttajat pitävät. On tärkeää ymmärtää aidosti ja syvällisesti, mikä motivoi ja innostaa asiakkaita. Totuus on, että nykyään some-kanavissa ovat muutkin kuin nuoriso.

“Yritysten ja brändien on ymmärrettävä digitaalista kuluttajaa ja hänen käyttäytymistään. Suomalaiset ovat brändien viesteille vastaanottavaisia, kun ne on kohdennettu juuri heille relevantilla tavalla. On siis pystyttävä luomaan yksittäistä kuluttajaa puhuttelevaa sisältöä sekä löydettävä oikeat tavat ja kanavat tavoittaa hänet “, painottaa Saija Ahlgren, Digital Insight Consultant, Kantar TNS.

Sosiaalisen median alkoholimainonta tavoittaa alaikäiset

social_media_539_332_c1

Alkoholimainokset ovat yhä läsnä alaikäisten nuorten arjessa, vaikka alkoholimainontaa rajoitettiin lainsäädännöllä runsas vuosi sitten, ilmenee Suomen ASH:n tuoreesta selvityksestä. Mainonnalla näyttää olevan myös vaikutusta siihen, mitä tuotteita alaikäiset suosivat.

Taloustutkimuksen Suomen ASH:n toimeksiannosta toteuttaman tutkimuksen mukaan alkoholimainonta tavoittaa nuoret: lähes kaikki (95 %) haastatellut 13-17-vuotiaat ovat havainneet alkoholimainontaa. Määrä on selvästi suurempi kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa (85 % v. 2014). Nuoret kertovat havainneensa alkoholimainontaa erityisesti televisiossa, kaupoissa ja internetissä.

2016-09-28-14_06_02-powerpoint-esitys-nitro-reader-3

Mainonnan havaitseminen sosiaalisessa mediassa on kasvanut lähes räjähdysmäisesti kahdessa vuodessa. Vuonna 2016 sosiaalisessa mediassa alkoholimainontaa on havainnut yli puolet nuorista (55 %), kun vastaava luku vuonna 2014 oli 29 prosenttia. Etenkin tytöt, 15-vuotiaat sekä ne, joiden kaveripiirissä käytetään alkoholia, ovat huomanneet alkoholimainontaa sosiaalisessa mediassa. Kaikkein eniten sitä on nähty Facebookissa, mutta erittäin usein myös YouTubessa ja Instagramissa.

Alkoholimainontaa rajoitettiin vuoden 2015 alusta voimaan tulleella lakiuudistuksella ja tämä näkyy muun muassa siiderimainonnassa, jota on havainnut entistä harvempi nuori. Olutmainonta sen sijaan näyttää silti yhä tavoittavan nuoret. Muita selvästi useammin olutmainontaa ovat havainneet pojat ja 17-vuotiaat. Olut on myös kyselyyn vastanneiden kaveripiirissä suosituin alkoholijuoma.

– Tutkimus antaa vahvoja viitteitä siitä, että mainonnalla on selvästi vaikutusta alaikäisten alkoholinkäyttöön. Vaikka alkoholimainonnan sanotaan olevan kohdistettu aikuisiin, nuoret havaitsevat mainokset, ja ne ohjaavat heidän käyttäytymistään, huomauttaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

– Lainsäädännössä kielletään alkoholin mainonta alaikäisille, mutta on hurskastelua väittää, että nuoret eivät näkisi aikuisille suunnattua alkoholimainontaa. Kysyä sopii, mitä meiltä aikuisilta puuttuisi, jos alkoholimainontaa rajoitettaisiin nykyistä tiukemmin.

Humalajuominen jakaa nuoret

Vaikka nuorten raittius on lisääntynyt, kyselyyn vastanneista joka toisen nuoren kaveripiirissä käytetään alkoholia. Sen käyttö lisääntyy selvästi iän myötä, samoin kiinnostus alkoholiin. Pääkaupunkiseudulla asuvat nuoret kuuluvat muita useammin sellaiseen kaveripiiriin, jossa käytetään alkoholia.

– Päihdejärjestöt ovat korostaneet, että tehokkain ja tasapuolisin malli olisi rajata mainonnan sisältö tuotetietoihin, kuten esimerkiksi Ranskassa tehdään. Näin toteutettuna mainonta palvelisi kuluttajaa, mutta ei loisi vääriä mielikuvia, Hara huomauttaa.

Suhtautuminen humalajuomiseen on tämän kyselyn perusteella pysynyt nuorten parissa viime vuodet lähes ennallaan: Joka toinen nuori suhtautuu siihen edelleen kielteisesti. Kielteisimmin suhtautuvat tytöt, 13-14-vuotiaat, Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat sekä ne, joiden kaveripiirissä ei käytetä alkoholia.

– Positiivista tuloksissa on, että muita alkoholijuomia kuin olutta käytetään selvästi vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Mutta täytyy pitää mielessä, että kaikki alkoholijuomat päihdyttävät. Jos alkoholilain kokonaisuudistuksen myötä sallitaan niin sanottujen limuviinojen tuominen vähittäiskauppoihin, suotuisa kehitys on vaakalaudalla. Limuviinathan ovat kuin suora jatke limsoille ja makeisille, kun nuori etsii aikuisuuttaan. Nyt poliittisilta päättäjiltä kaivattaisiinkin vastuullisuutta, Hara toteaa.

Alkoholimainonta ja nuoret 2016 -tutkimukseen haastateltiin yhteensä 500:aa 13-17-vuotiasta nuorta. Taloustutkimus toteutti puhelinhaastattelut Suomen ASH:n toimeksiannosta 16-26.8.2016.

Asiakkuusindeksi 2016: S-Pankki nousi kärkeen asiakasuskollisuudessa

2d73323b-683d-4b3f-a18d-3d2f8cb47558

Yritysten asiakasuskollisuutta seuraavan Asiakkuusindeksi 2016 -tutkimuksen ykkössijalle on noussut S-Pankki. Veikkaus nousi viime vuoden viidenneltä sijalta toiseksi. Kolmikon täydentää tasapisteissä olleet OnniBus sekä Osuuspankki. Kovimmasta noususta vastasi LähiTapiola, joka kipusi listalla 11 sijaa ylöspäin. Tänään julkistetun tutkimuksen ovat tehneet Asiakkuusmarkkinointiliitto (ASML) ja Avaus Marketing Innovations Oy.

Tänä vuonna parhaiten menestyivät kehittämiseen ja markkinointiin satsanneet kotimaiset yritykset. Uutta asiakaskokemusta ja edullista hintaa tarjoavat kansainväliset tulokkaat saivat myös hyviä sijoituksia. S-Pankki ja moni muu kotimainen pankki pärjäävät edellisvuosia paremmin, samalla kuin etumatka suuriin pohjoismaisiin pankkeihin lisääntyi. Suomi haluaa nyt hoitaa raha- ja vakuutus-asiansa tutun, mielellään osuustoiminnallisen yrityksen kanssa. Tästä kertoo S-, Pop- ja Osuuspankin sijoitukset ja LähiTapiolan vahva nousu tutkimustuloksissa.

”Asiakastiedon ja analytiikan käyttö on vahvassa murroksessa. Tätä aluetta parhaiten, ketterimmin ja luovimmin orkestroivat yritykset tuottavat parasta asiakaskokemusta. Ne keräävät potin ja kerryttävät etumatkaa” tiivistää ASML:n toimitusjohtaja Jari Perko.

Suomalaisen terveydenhuollon mullistuminen ja siirtymä yksityisten palvelujen puolelle, näkyy Diacorin ja Cityterveyden hyvillä sijoituksilla samalla kuin kunnallinen terveydenhuolto painii kehittämishaasteidensa parissa.

OnniBusin jatkunut nousu indeksissä sekä uusi tulokas Uber kertovat lähimatkustamisen murroksesta. Avauksen partneri Tom Nickels uskoo että uudistajat ja vahvat tulokkaat tulevat menestymään entistä paremmin lähivuosina. ”Niitä suositellaan lähipiirissä enemmän kuin perinteisiä toimijoita ja asiakaskokemukset ovat keskimääräistä parempia”, sanoo Nickels.

Vähittäiskaupassa vuosia kestänyt Lidlin nousukiito näyttää nyt taantuneen. K- ja S-ryhmien hintakampanjointi näyttää purreen ainakin toistaiseksi.

Suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta on tutkittu ASML:n ja Avaus Marketing Innovationsin toimesta jo kahdeksan vuoden ajan. Tutkimukseen osallistui noin 2500 kuluttajaa arvioiden asiakaskokemuksiaan 55 yrityksessä.

Tutkimusraportin voi ladata http://asiakkuusindeksi.fi/.

Messukeskus valitsi Planex Oy:n pääyhteistyökumppaniksi tuottamaan laadukkaampia asiakaskokemuksia

33a07c42-455a-4c08-bdce-cdc7457ee644-main_image

Messukeskus Helsinki ja Planex Oy tiivistävät yhteistyötään tuottaakseen Messukeskuksen asiakkaille yhä vaikuttavampia asiakaskokemuksia ja -kohtaamisia. Planex täydentää sisällöntuotanto-osaamisella palvelukokonaisuutta, jonka Messukeskus ja sen tytäryhtiöt tarjoavat yritysasiakkaille ja tapahtumajärjestäjille.

Vaikuttaviin brändikohtaamisiin erikoistuneen Planexin kokemus konseptisuunnittelusta ja sisällöntuotannosta täydentää Messukeskuksen ja sen tytäryhtiöiden laajaa tarjontaa. Jatkossa asiakkaat saavat Messukeskuksen kautta yhdeltä luukultakokonaisvaltaisempaa palvelua tapahtumien toteuttamiseen, ideasta luovaan konseptiin ja visuaalisesta tuotannosta valmiiksi tuotteeksi.

– Onnistuneeseen tapahtumaan tarvitaan laadukkaat ja monimuotoisettilat, tekniikka, tarjoilut ja palveluosaaminen. Tapahtuma kasvaa vaikuttavaksi elämykseksi kuitenkin vasta sisällön myötä, ja tässä Planexin osaaminen täydentää omaa osaamistamme, Messukeskuksen palvelu- ja tuotantojohtaja Mika Vakkilainen kertoo.

– Yhdessä pystymme tuottamaan tehokkaammin ja kattavammin sellaisia elämyksiä, jotka auttavat asiakkaitamme onnistumaan. Yhteistyöstämme hyötyvät niin messuille osallistuvat yritykset kuin yhtiökokousten, kongressien, juhlien ja muiden tapahtumien järjestäjät.

Messukeskuksen tytäryhtiö SVV tuottaa laadukkaita av-palveluja asiakkaille myös kansainvälisesti, joten yhteistyön odotetaan tuovan sopimuskumppaneille uutta liiketoimintaa myös Messukeskuksen ulkopuolella. Yhteistyösopimus astuu voimaan 23.9.2016.

Planex toimii Messukeskuksen luovana tuotantoyksikkönä 26 vuoden kansainvälisen markkinointisuunnittelun ja -tuotannon kokemuksella.

– Yritysasiakkaat saavat Planexilta nykyaikaista markkinointipalvelua entistä helpommin ja Messukeskuksen 1,3 miljoonalle vuotuiselle kävijälle yhteistyö tulee näkymään entistä laadukkaampana asiakaskokemuksena, sanoo Planex Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kaltala.

Kodin Kuvalehden klassikkojuttuja voi nyt myös kuunnella

Kodin Kuvalehden suosituimmista jutuista saa nauttia täysin uudella tavalla ja uudessa kanavassa. Lukijoiden suosikkitarinat ovat kaikkien kuunneltavissa äänisisältöpalvelu Suplassa.

Näyttelijä Rinna Paatso luki Kodin Kuvalehden suosituimmat jutut ääneen tallenteiksi, jotka ovat kuunneltavissa Nelonen Median äänisisältöpalvelu Suplassa. Äänitettyjen juttujen joukossa ovat muiden muassa hotellissa pysyvästi asuva nainen, Hjallis Harkimon kotiapulainen Aune, kasvatusguru Kari Uusikylän raskas lapsuus alkoholistiperheessä ja rakastuneen downpariskunnan hääpäivähaastattelu. Suplassa on myös paljon keskustelua ja ajatuksia herättänyt viisiosainen Viestejä kuolinvuoteelta -juttusarja. Julkaistuja juttuja lisätään Suplaan vähitellen.

”Aikakauslehtijutut ovat niin hienoja, koskettavia ja uusia näkökulmia antavia, että ne toimivat erinomaisen hyvin myös puhuttuina. Kun juttuja kuuntelee, niiden syvällisyys nousee esiin aivan uudella tavalla”, Suplasta vastaava digital manager Johannes Saukko sanoo.

Kodin Kuvalehden kokonaistavoittavuus kasvoi uusimmassa KMT-mittauksessa ja on aivan ylivoimainen kilpailijoihin nähden.

”Tavoitamme nyt 540 000 suomalaista ja on mahtavaa tehdä aluevaltaus ihan uudessa kanavassa. Aikakauslehtiä ei aikaisemmin ole luettu ääneen suurelle yleisölle”, Kodin Kuvalehden päätoimittaja Minna McGill sanoo.

Nelonen Median äänisisältöpalvelu Supla mahdollistaa omien suosikkiohjelmien kuuntelemisen silloin, kun itse haluaa. Radio-ohjelmien lisäksi tarjolla on Sanoman eri kanavissa julkaistuja keskusteluohjelmia kuin myös varta vasten Suplaan tuotettua uutta sisältöä. Sekä iOS- että Android-alustoille julkaistun palvelun voi ladata ilmaiseksi Apple Storesta ja Google Playsta. Palvelun nettiversio löytyy osoitteesta Supla.fi .

Mikael Jungner, Jan Erola ja Petra Thorén tähdittävät uutta KreabMediaa

ryhma_petra_mikael_jan

Viestintätoimisto Kreab lanseeraa oman KreabMedian. Netissä toimiva kreabmedia.fi-sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa ja näkökulmia muun muassa talouden, politiikan, digitalisaation ja viestinnän maailmasta. Tarkoituksena on kertoa selkeästi ja yksinkertaisesti digitaalisen ajan mutkikkaista ilmiöistä.

Omat ohjelmat KreabMediassa saavat niin toimitusjohtaja Mikael Jungner, viestintäkonsultti Jan Erola kuin yrityksen partneri, ex-tennisammattilainen Petra Thorén. Ensimmäisiä haastateltavia KreabMediassa ovat muun muassa Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt, KD:n puheenjohtaja Sari Essayah, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J.Penttilä sekä ex-tennisammattilainen Jarkko Nieminen.

“Politiikka, talous ja digitalisaatio ovat aihealueita, joista mielelläni keskustelen, mutta mieluusti laitan lusikkani muihinkin päivänpolttaviin aiheisiin. On mahtavaa päästä käymään kiehtovia keskusteluita eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on tuoda uusia näkökulmia, haastaa vanhoja ajattelutapoja ja ehkä parantaa maailmaa”, Jungner pohtii Viikon visio -palstaansa.

Jan Erola on monille tuttu persoona Ylen Jälkiviisaat-ohjelmasta ja saattaapa joku muistaa hänet myös Kirvesmiehet-ohjelmasta samalle yhtiölle. Viestintäkonsultin työn ohella Erola kirjoittaa koulumneja lehtiin ja toimii Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtajana. Mitä annettavaa hänelle siis vielä jää omaan PressInspector-ohjelmaan KreabMediaan?

“Tarkkailen uutis- ja mediamaailmaa viistosta näkökulmasta. Ajattelin pitää myös hauskaa, itseni ja muiden kustannuksella”, Erola naureskelee.

Tennistä&taloutta -palstaa vetää Kreabin partneri Petra Thorén, jolla on pitkäaikainen kokemus molemmilta puolilta kenttää. Ennen talousviestintämaailmaan siirtymistään Thorén kiersi tennisammattilaiskenttiä ympäri maapalloa ja nousi parhaimmillaan maailmanlistan sijalle 73.

“Tennistä&taloutta on oiva tapa päästä puhumaan kovaakin talousasiaa rennossa ympäristössä. Moni yritysjohtaja on innokas tenniksen harrastaja ja kentän laidalla vaihdetaan usein mielenkiintoisia ajatuksia ja keskusteluja. Toivon, että haastateltavista tulee ohjelman myötä myös uusia puolia esiin – sellaisia, joita ei tiukassa uutishaastattelussa pääse useinkaan näkemään”, Thorén miettii. 

JSN piti tiedevilppiepäilyjen käsittelemistä perusteltuna mutta antoi kaksi langettavaa tiedevilppijuttujen virheistä

Julkisen sanan neuvosto (JSN) teki 21.9. pitämässään kokouksessa vapauttavan päätöksen juttukokonaisuudesta, jossa kerrottiin tiedevilppiepäilystä ja sen selvittämisestä tutkimuslaitos VTT:ssä. Helsingin Sanomien 7.2. julkaistusta juttukokonaisuudesta syntyi neuvostossa vapauttava päätös äänestyksellä luvuin 10–2.

Neuvoston mukaan Helsingin Sanomien jutuissa esitettiin yksipuolisia tulkintoja ja vilppiepäilyt kohdistuivat yhteen tutkijaan. Pelkkien epäilyjenkin käsitteleminen oli yhteiskunnallisesti merkittävää ja perusteltua.

Helsingin Sanomat sai myös toisesta samaan juttukokonaisuuteen liittyvästä kantelusta vapauttavan päätöksen. Lehdelle ei muodostunut velvollisuutta julkaista omaa kannanottoa tutkijalta, joka oli osallistunut yhteen jutuissa mainituista tutkimuksista mutta jonka nimeä jutussa ei mainittu.

Sen sijaan Helsingin Sanomat sai kaksi langettavaa päätöstä 9.6.2016 ja 16.6.2016 julkaistuista jatkojutuista, joissa käsiteltiin samaa vilppiepäilyä.

JSN:n mukaan 9.6. julkaistu juttu antoi lukijoilleen virheellisen kuvan tiedevilppiä koskeneiden uusien selvitysten sisällöstä eikä oikaissut olennaista asiavirhettä. Myös 16.6. julkaistusta jutusta jätettiin oikaisematta olennainen asiavirhe.

Vapauttavat päätökset mielenosoituksen kutsumisesta rasistiseksi

Neuvosto antoi 21.9. Helsingissä pidetyssä kokouksessa tiedevilppitapausten lisäksi yhden langettavan ja kolme vapauttavaa päätöstä. Yhteensä langettavia päätöksiä annettiin siis kolme ja vapauttavia viisi.

Aamulehti sai äänestyspäätöksellä langettavan jutusta, jonka juonellisena rakenteena oli prostituoidun etsiminen. Jutussa ja kuvissa esiintyneet lapset yhdistyivät aiheeseen.

Neuvoston mielestä Iltalehdellä oli perusteet kutsua ramadan-juhlan vastaista mielenosoitusta jutussaan rasistiseksi. JSN käsitteli kaksi jutusta tehtyä kantelua, ja Iltalehti sai molemmista vapauttavat päätökset. MTV sai äänestyspäätöksellä vapauttavan päätöksen piilomainontaepäilystä.

 

Santander kirkastaa brändimielikuvaansa i2:n kanssa

11693905_1656374704633739_6847324496558807431_n

Santander on valinnut i2:n uudeksi markkinointiviestintäkumppanikseen. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että mielikuva Santanderista vastaa talossa tapahtuvaa voimakasta uudistumista.

– Brändimme tunnetaan kohtalaisen hyvin, mutta harva tietää mihin kaikkeen yllämme, kertoo Santanderin johtaja Hannu Heliö.

– Teemme itse isolla sydämellä töitä mielikuvan kirkastamiseksi, mutta halusimme työhön myös uuden kumppanin. i2:n osaamisen laajuus, syvyys ja koko toimintamalli yllättivät meidät. Ideat osuivat erinomaisesti yksiin ajatustemme kanssa.

Myös i2:n toimitusjohtaja Ari Rauhala on mielissään yhteistyöstä:

– Santander on toimintansa ja asiakaskuntansa laajuuden ansiosta ainutlaatuinen yritys Suomessa. Tämän kokonaisuuden saattaminen uudelle aikakaudelle on innostavaa. Santanderilaisille on kyky ajatella toisin ja laittaa siinä sivussa myös meidät koville.

R-kioskin Roosa nauha -kuppi sopii jokaiselle kuppikokoon katsomatta

roosanauhakuppi_edesta-cc-88

R-kioski tukee rintasyövän vastaista työtä ja tuo kioskeille 26.9. alkaen Roosa nauha-kupit. Innovatiivinen design yhdistää rintaliivit kuppiin, joka sopii kaikille kahvin ystäville. Ärrän designilla haluttiin herättää vakavaan asiaan ärrämäiseen tapaan huomiota. 

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys saa tänä vuonna uuden kumppanin R-kioskista.

– Olemme aiemmin osallistuneet kampanjaan myymällä Roosa nauha -tuotteita kioskeissamme. Tänä vuonna halusimme lähteä mukaan vielä aivan omallakin tuotteellamme. Ärrämäiseen tyyliin lähestyimme asiaa pilke silmäkulmassa, ja saimme idean rintaliivien tuomisesta kuppiin, joka olisi jokaiselle sopiva, R-kioskin markkinointipäällikkö Riikka Pellosniemi vihjaa.

Roosa nauha -kampanjan aikana R-kioski tarjoaa kahvin ja Ärräveden erikoishintaan kolme euroa, josta lahjoitetaan 25 senttiä Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräykseen.

– Vesi kahvin kyljessä tekee aina hyvää juojalle, mutta tällä kertaa myös syöpätutkimukselle. Uskomme, että saamme kampanjalla kerättyä merkittävän summan pottiin yhdessä asiakkaidemme kanssa, Pellosniemi sanoo

Kahvinsa voi nauttia R-kioskilla 26.9. alkaen Roosa nauha -logolla varustetusta pahvikupista, jota koristaa roosa rintaliivi-design. Erikoiskupin on suunnitellut R-kioskin markkinointiosasto.

– Roosa nauha -kampanjaan kuuluu olennaisesti tuotteet, joiden hinnasta lahjoitetaan osa syöpätutkimukseen. Halusimme ilman muuta kampanjatuotteeksi kahvin, koska se on yksi myydyimpiä tuotteitamme. Kahvin kylkeen halusimme lisätä vielä Ärräveden, sillä se on yleisimmistä kahvin kanssa ostettavista tuotteista, Pellosniemi jatkaa.

Roosa nauha -kampanjatuotetarjous ja Roosa nauha -kupit ovat tarjolla R-kioskeissa läpi maan 26.9.-6.11.2016. Sosiaalisen median kanavissa kampanjan tunnuksina toimivat #roosanauha #roosakuppi ja #nauhapäälle.

Sanoma ja Fokus Media sopivat asiakaslehtiliiketoiminnan kaupasta ja tiiviistä yhteistyöstä sisältömarkkinoinnissa

Sanoma Media Finland on sopinut sisältömarkkinoinnin strategisesta yhteistyöstä Fokus Median kanssa. Sanoma myy Head Officen asiakaslehtiliiketoiminnan Fokus Medialle, ja Fokus Media alkaa kumppanina tuottaa sisältöjä Sanoman jatkuvasti kasvavan sisältömarkkinoinnin tarpeeseen.  

”Oma media on erittäin tehokas tapa tavoittaa ja vaikuttaa osana markkinointiviestinnän keinovalikkoa. Fokus Media -yhteistyön kautta pystymme entistä paremmin vastaamaan tähän asiakastarpeeseen ja rakentamaan toimivia ja tuloksellisia kokonaisuuksia yhdistämällä asiakkaiden omia ja Sanoman medioita”, kuvaa Sanoman Mediaratkaisut-yksikön johtaja Sami Smolander .

Fokus Media jatkaa asiakaslehtien sisällöntuotantoa aikakauslehtikustantamisen rinnalla.

”Osa Head Officen huippuosaavasta ja moneen kertaan palkitusta tiimistä siirtyy kaupan myötä meille ja jatkaa tiivistä yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa niin painettujen kuin digitaalistenkin julkaisujen parissa. Sidosryhmälehdet ja omien medioiden tuottaminen istuu hyvin meidän tapaamme tehdä töitä ja täydentää kohderyhmämedioidemme tarjontaa”, sanoo Fokus Median toimitusjohtaja Tapani Pitzen .