Susa Valviosta MTV:n markkinointijohtaja

Susa Valvio on nimitetty MTV Oy:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan markkinointijohtajaksi.

MTV Oy:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan markkinointijohtajaksi ja kyseisen liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 13.8.2018 alkaen Susa Valvio. Valvion vastuulla on jatkossa myös MTV Oy:n yritysviestintä. Valvio siirtyy MTV:lle IBM Suomen markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävästä. Yli 15 vuotta IBM:llä työskennellyt Susa Valvio tuo televisioyhtiöön lisää vahvaa mainostajan ja kuluttajan tuntemusta sekä dataohjautuvan sisällön mahdollisuuksien ymmärrystä. Valvion visiona on vahvistaa MTV:n markkinajohtajan asemaa kasvattamalla kanavan luomista ilmiöistä entistä parempia mahdollisuuksia myös mainostajille.

MTV tulee satsaamaan yhä vahvemmin ihmisiä puhutteleviin ja koskettaviin suuriin ilmiölähtöihin, sekä interaktiivisesti kohdennettujen sisältöjen ja mainosten kykyyn palvella MTV:n katsojia ja mainostajia yhä paremmin.

“Lähes koko työurani IT-alalla tehneenä on mahtavaa päästä oppimaan itselleni uutta toimialaa, saaden samalla hyödyntää sitä tietotaitoa, jota olen yli 20 vuoden aikana mainostajan puolella saanut. Vahvan sisällön lisäksi asiakasanalytiikan ymmärtäminen sekä dataohjatun kohdentamisen tärkeys on pitänyt MTV:n markkinajohtajana ja jatkossa on entistä tärkeämpää tuntea asiakkaamme ja heidän toiveensa ja tarpeensa niin kuluttajina, kuin mainostajina”, kommentoi MTV:n uusi markkinointijohtaja Susa Valvio iloiten uudesta positiostaan: “MTV on täynnä mielenkiintoisia ja suuria persoonia sekä tarinoita, joiden kanssa on upeaa päästä paitsi työskentelemään, myös tuomaan entistä lähemmäs yleisöä. MTV:n brändi on 50-luvulta lähtien pitänyt jalansijaa ihmisten olohuoneissa ja sitä se tulee tekemään jatkossakin –  suuria ilmiöitä, jotka puhuttelevat ja liikuttavat kansaa.”

Tradenomi Susa Valvio on pitkän kuluttaja- ja B2B-markkinointiuransa aikana johtanut IBM:llä Pohjoismaista analytiikkamarkkinoinnin tiimiä, sekä myös vastannut Delta-konsernin menestyksekkäästä KIA-automerkin lanseerauksesta Suomeen. MTV:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Valvio raportoi MTV:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan johtajalle Sami Vikbackille.

“Digitaalisessa maailmassa valta on siirtynyt kuluttajalle. He ovat valistuneempia ja osaavat valita palvelunsa paremmin globaalista kilpailusta. Ihmiset käyttävät päivittäin toista tuntia aikaa oikeanlaisen sisällön etsimiseen ja jos televisioyhtiö ei kykene tuottamaan oikeanlaista sisältöä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, hukkuu massaan. Hyvän sisällön kysyntä ei lopu koskaan ja sitä me osaamme tarjota. Vain parhaiten kuluttajia ymmärtävä ja palveleva toiminta voi voittaa itselleen asiakkaita, joten analytiikan tuomien mahdollisuuksien osaajana Susa Valvio on erinomainen henkilö johtamaan markkinointiamme”, kommentoi Sami Vikback rekrytointia.

MTV on kehittänyt ajankohtaiseen ja interaktiiviseen kohdennukseen erikoistuneita ratkaisuja, joita on testattu esimerkiksi Sub-kanavan uudessa “Ei toista samanlaista” kanavailmeessä. Se näyttäytyy katsojalle jatkuvasti uudistuvalla, sisältöympäristöön sopivalla ilmeellä.

“Odotan, että pääsemme hyödyntämään samanlaista teknologiaa myös interaktiivisissa mainossisällöissä. Näin esimerkiksi sadesäällä ei katsojille tarjota jäätelöä, vaan kumisaappaita ja ostaminen tuodaan entistä helpommaksi mainosten aikana. Huippusisällön lisäksi kuluttajan kanavaltamme saaman kokemuksen ja meiltä saamansa palvelun tulee olla huippuluokkaa: relevanttia, jaettavaa ja sosiaalista”, visioi Susa Valvio.

“Meillä on laaja portfolio hyviä sisältöjä, markkinajohtajan asema, sekä suuri katsoja- ja asiakasmäärä, joita palvelemme toimialan parhaalla asiakasymmärryksellä ja teknologialla. Säilyttääksemme asemamme ja pysyäksemme dataohjatun liiketoiminnan edelläkävijänä, on hienoa saada Pöllölaaksoon vahvistusta Susa Valviosta, joka tuo mainostajillemme mukanaan myös osaamista ja kokemusta tekoälyratkaisuista”, iloitsee MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund.

Valtioneuvoston periaatepäätös: Varmistetaan median monimuotoisuus ja vahvistetaan medialukutaitoa

Hallitus haluaa varmistaa suomalaisen median monimuotoisuuden ja suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset. Kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa omalla kielellään halutaan parantaa.

Näitä tavoitteita edistetään mediapoliittisella ohjelmalla ja siihen sisältyvillä toimenpiteillä. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen mediapoliittisesta ohjelmasta 5.7.2018. Ohjelma on osa hallituksen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen ohjelman sisältöön ja valmisteluun.

– Tämä ohjelma on valmisteltu yhdessä media-alan ja muiden ministeriöiden kanssa ja olemme käyneet säännöllisiä keskusteluja alan toimijoiden kanssa. Yhteistyö jatkuu, sille on nykyisessä murrostilanteessa selkeää tarvetta. Tähän periaatepäätökseen kirjatut toimenpiteet on yhdessä käyty läpi ja uskon, että sitoutuminen niiden edistämiseen on vahva. Demokratia tarvitsee toteutuakseen hyviä ja luotettavia mediasisältöjä ja tämän varmistamiseksi haluamme toimia monella taholla, toteaa ministeri Berner.

Mediapoliittisessa ohjelmassa on useita tavoitteita ja toimenpiteitä. Niihin sisältyy mm. e-lehtien ja e-kirjojen arvonlisäveron alentaminen samalle tasolle printtiversioiden kanssa heti kun direktiivimuutos sen mahdollistaa. Toimilla edistetään myös uusien journalististen toimijoiden syntyä ja kotimaista uutispalvelua.

Mediakasvatuksen linjauksia päivitetään ja mediakasvatus huomioidaan ammattilaisten koulutuksessa, erityisesti kasvatus-, opetus- ja sivistyspalvelualoilla. Mediakasvatuksessa korostetaan ymmärrystä sisältöjen jakelu- ja valikoitumistavoista ja muun muassa tietosuojasta. Myös kansalaisten omia mediantuottamistaitoja halutaan kehittää.

Median ja mediapolitiikan tilaa on tarkoitus seurata poikkihallinnollisesti säännöllisesti tehtävällä tutkimuksella.

Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka.

Linjaukset tukevat myös nykyisen hallitusohjelman toteuttamista.

Niina Hyrsky puolustusministeriön viestintäjohtajaksi

Valtioneuvosto on 5. heinäkuuta 2018 nimittänyt puolustusministeriön viestintäjohtajaksi valtiotieteiden maisteri Niina Hyrskyn ajalle 1.9.2018-31.8.2023.

Hyrsky siirtyy viestintäjohtajaksi ulkoministeriön lehdistö- ja kulttuurivirkamiehen tehtävästä Suomen Tukholman suurlähetystöstä. Sitä ennen Hyrsky on toiminut muun muassa Handelsbanken Suomen viestintäjohtajana vuosina 2005-2011. Lisäksi Hyrskyllä on laaja kokemus uutistoimittajan ja -tuottajan töistä Yleisradiossa, Helsingin Sanomissa ja Nelosen uutisissa.

Viestintäjohtaja johtaa viestintäyksikköä ja on osa ministeriön johtoa osallistuen ministeriön johtoryhmätyöskentelyyn. Viestintäjohtaja vastaa puolustusministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä toimii ministeriön johdon asiantuntijatukena. Lisäksi viestintäjohtaja ohjaa hallinnonalan viestinnän periaatteiden määrittämistä ja yhteensovittamista.

Viestintäjohtajan virkaa haki 21 henkilöä.

Hurry Oy ja Mainostoimisto Aihe Oy yhdistyvät

Joensuussa ja Kuopiossa toimiva markkinointitalo Hurry ja kuopiolainen Mainostoimisto Aihe ovat sopineet yritysjärjestelystä, jossa Aiheen koko osakekanta siirtyy Hurry’n omistukseen 29.6.2018. Kauppa toteutetaan osakevaihtona ja Aiheen yrittäjä Santtu Tuomisto siirtyy osakkaaksi yrittäjävetoiseen Hurry’yn.

Pääosin Kuopion alueella toimiva Aihe saa laajemman tuotanto- ja suunnitteluyksikön asiakkaidensa tueksi. Hurry vastaavasti loikkaa kaksi kertaa suuremmaksi Kuopion markkina-alueella.

Aiheen vahvuuksia ovat asiakaskeskeisyys ja aito välittäminen asiakkaistaan. Haluamme kasvaa ja palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin. Yhdistyminen  mahdollistaa kokonaisvaltaisemman markkinointiviestinnän palvelutarjonnan Kuopion ja koko Itä-Suomen alueella.”, kertoo Aiheen yrittäjä Santtu Tuomisto.

Olemme nyt vuoden verran palvelleet asiakkaita myös Kuopiosta käsin ja nähneet hyviä mahdollisuuksia kasvaa. Aihe on toiminut samalla arvopohjalla kuin Hurry ja luonut pitkiä asiakassuhteita. Tulemme yhdessä Aiheen osaavan henkilöstön ja hyvien asiakkuuksien kanssa parantamaan entisestään kykyämme olla itäsuomalainen markkinointitalo, jolla on sekä liiketoiminnan osaamista että kykyä kasvaa asiakkaidemme mukana. Olemme entistä paremmin läsnä luomassa markkinoinnilla arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan”, kiteyttää Hurry’n hallituksen puheenjohtaja Anne Ahokas.

Aiheen henkilöstö jatkaa entisissä työsuhteissaan ja toiminnot yhdistetään vuoden 2018 aikana.

Veikkaus valitsi taktisen mainostoimistokumppanin

Orange Advertising Oy on Veikkauksen uusi mainostoimistokumppani operatiiviseen suunnitteluun ja markkinoinnin jatkuviin toimenpiteisiin. Toimisto hoitaa jatkossa digitaalisten, liikkuvan kuvan ja muiden markkinointisisältöjen tuotannot.

Kevään ja kesän aikana tehdyn julkisen kilpailutuksen myötä Veikkaus siirtyy toimintamalliin, jossa konseptien ja suurien kampanjakokonaisuuksien suunnittelu eriytetään markkinoinnin tuotannollisesta tekemisestä.  Aiemmin kesäkuussa valittiin hasan & partners, Miltton Creative ja Bob the Robot Veikkauksen luoviksi konseptitoimistoiksi.

− Tavoitteena on joustava palvelumalli, jonka avulla Veikkauksen markkinoinnin erilaiset konseptit jalkautuvat luovasti, kustannustehokkaasti ja nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen jatkuviksi kohtaamisiksi asiakkaiden kanssa, sanoo Veikkauksen brändijohtaja Suvituuli Tuukkanen.

Tuotannollisten kumppaneiden kilpailutuksessa oli mukana kaikkiaan 15 toimistoa. Valinnassa painotettiin mm. joustavaa palvelumallia ja työkaluja, kykyä ja näyttöjä olemassa olevien konseptien hyödyntämisestä ja jalkauttamisesta sekä hinnoittelua.

− Orange Adverting oli tasaisen vahva kaikilla osa-alueilla. Toimisto tarjoaa Veikkaukselle kustannustehokkaan yhteistyömallin, jolla tuotannollisen tekemisen läpimenoaikaa voidaan lyhentää ja prosesseja automatisoida, kertoo Tuukkanen.

Sopimuskauden on tarkoitus alkaa elo-syyskuussa 2018.

Livelähetysten suosio kasvussa – viestintätoimisto Sourcen toteuttama Hihna247 palkittiin Cannesissa

Viestintätoimisto Sourcen S-ryhmälle toteuttama slow tv -lähetys Hihna247 voitti pronssileijonan Cannes Lions -festivaaleilla.

Suorassa slow tv -lähetyksessä kuvattiin Helsingin Prisma Kaaren kassahihnaa 12 tunnin ajan juhannuksena. Viime vuonna suoraa lähetystä striimattiin Prisman Facebook-sivulle ja Subille. Facebookissa Hihna247 keräsi yli miljoona katselua ja Subilla lähetystä seurasi parhaimmillaan saman aikaisesti 245 000 katsojaa. Hihna247 palasi Prisman Facebookiin myös tänä juhannuksena, jolloin se tavoitti noin 500 000 suomalaista.

Hihna247 on viestintätoimisto Sourcen tuotantoa. Kyseessä oli ensimmäisiä kertoja, kun Suomessa käytettiin livestreamiä televisiossa.

– Livestreameistä on puhuttu jo pitkään, mutta nykyään potentiaalinen katsoja voidaan tavoittaa monessa paikassa, somen lisäksi myös lineaarisessa televisiossa, kommentoi Sourcen videoliiketoiminnan johtaja Paavo Tervonen.

– Lähetyksen julkaisu useassa kanavassa ei nosta tuotannon hintaa yhtään, joten livestream on erittäin kustannustehokas työkalu.

Livestreamin lähettäminen televisiossa on uutta, joten Source suunnitteli ja rakensi tekniikan yhdessä Subin kanssa. Juhannuksen lisäksi Hihna247 on toteutettu itsenäisyyspäivänä viime vuonna ja tällöin lähetys sai yli 800 000 näyttökertaa. Hihna247-tuotannossa ovat olleet mukana myös Craft Finland, Sanoma, HOK-Elanto, TBWA\Helsinki sekä Carat Helsinki.

Tomi Wirtanen nimitetty Pauligin Kahvin markkinointijohtajaksi

Pauligin Kahvi-liiketoiminnan johtoryhmän jäseneksi ja markkinointijohtajaksi on nimitetty 16.8.2018 alkaen KTM Tomi Wirtanen. Hän on viime vuosina toiminut menestyksekkäästi markkinoinnin avainrooleissa muun muassa Elisalla ja Suomen McDonald’silla ja ennen sitä hänellä on kokemusta mainostoimistotyöstä.

”Olemme tyytyväisiä saadessamme Tomin tiimiimme. Hänellä on kattava osaaminen koko markkinoinnin kentästä ja vahvojen brändien strategisesta johtamisesta. Me Pauligilla katsomme uteliaasti tulevaisuuteen ja haluamme vastata kuluttajien muuttuviin kahvitarpeisiin sekä kehittää koko kahvimarkkinaa. Tässä markkinointi tuleekin olemaan keskeisessä roolissa uusien konseptien suunnittelussa ja lanseerauksessa sekä vahvojen brändien edelleen kehittämisessä”, Pauligin Kahvi-liiketoiminnan toimitusjohtaja Lenita Ingelin kertoo.

”Odotan innolla, että pääsen aloittamaan markkinointijohtajana Pauligilla, joka on tänä päivänä yli 140 vuotias suomalainen, mutta erittäin kansainvälisesti sekä ketterästi toimiva perheyritys”, Pauligin Kahvi-liiketoiminnan markkinointijohtajana 16.8.2018 aloittava Tomi Wirtanen sanoo ja jatkaa:

”Päiväni ei käynnisty kunnolla ilman kahvia ja odotan innolla, että pääsen oppimaan lisää kahvin maailmasta sekä kehittämään ikonisia kahvibrändejä kotimaassa ja johtamaan markkinointia kaikilla Pauligin kansainvälisillä markkina-alueilla.”

:TUTKIMUS: Sisältömarkkinoinnin todellinen kuningas on yleisö

Yleisön odotukset ja kokemukset brändistä vaikuttavat siihen, miten hyödylliseksi brändin tuottama sisältö arvioidaan.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisessä Black Box -tutkimushankkeessa selvitettiin sisältömarkkinoinnin logiikkaa. Tutkimuksen tuloksissa korostui yleisön rooli, sillä yleisön odotukset ja kokemukset brändistä vaikuttavat siihen, miten hyödylliseksi brändin tuottama sisältö arvioidaan.

– Brändien tulisi entistä tarkemmin tiedostaa, millaisia odotuksia ja aiempia kokemuksia yleisöllä on ja millainen niiden liikkumavara on yleisöjen suhteen. Liikkumavara on usein sitä tiukempi mitä vakiintuneempi brändi on. Yleisölle muodostuu yleensä vahvoja käsityksiä siitä, mikä vakiintuneelle brändille on sopivaa ja ketkä sen puolesta voivat puhua, toteaa projektitutkija Hanna ReinikainenJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Hyvä sisältö on hyödyllistä, totuudenmukaista ja persoonallista

Hyvän sisällön ominaisuuksiin kuuluvat tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti hyödyllisyys ja totuudenmukaisuus. Hyödyllinen sisältö on yleisölle sekä informatiivista että parhaimmillaan myös viihdyttävää. Totuudenmukaisuus merkitsee tutkijoiden mukaan erityisesti yleisön arviota sisällön totuudenmukaisuudesta.

Tutkimuksen mukaan yleisö voi kokea läheisyyttä sosiaalisen median välityksellä kohtaamiensa ihmisten kanssa. Omasta arjestaan avoimesti kertova bloggaaja voi tuntua tutulta, ja sama kokemus voi syntyä myös brändien some-edustajia kohtaan, jos heidän päivityksensä ovat persoonallisia. Kokemus tuttuudesta ja todellisesta vuorovaikutuksesta voikin saada yleisön palaamaan sisällön pariin yhä uudestaan ja viettämään pidempiä aikoja sen parissa.

Sisältömarkkinoinnin mittaaminen alkaa tavoitteista

Sisältömarkkinointia tulee myös mitata, jotta sitä voitaisiin tehdä tehokkaasti ja kehittää edelleen. Mittaamisen tulisi perustua aina yrityksen itse asettamiin tavoitteisiin – vertailu muiden brändien kanssa ei useimmiten ole järkevää, tutkimuksessa todetaan. Jos alussa ei ole määritelty selkeitä, mitattavia tavoitteita, on myöhemmin vaikeaa tehdä mittaamista siten, että se järkevällä tavalla palvelisi yrityksen toiminnan kehittämistä.

Vaikuttajayhteistyön onnistumista on usein seurattu saavutettujen tykkäysten, jakojen ja kommenttien avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tällainen yleisön osallistuminen lisää vaikuttajan uskottavuutta, mikä osaltaan edistää vaikuttajan tekemän suosittelun tehokkuutta. Yleisön osallistuminen antaa siis viitteitä yhteistyön onnistumisesta ja yleisön asenteesta brändiä kohtaan.

Tulokset perustana markkinointiviestinnän suunnittelussa

– Sisältömarkkinoinnin ammattilaisille tutkimuksemme tulokset eivät varmastikaan tule yllätyksinä. Esimerkiksi sisältöjen hyödyllisyydestä ja human-to-human-markkinoinnista on puhuttu alalla jo pitkään. Tutkitun tiedon avulla pystymme nyt kuitenkin tarjoamaan vahvemmat perustelut yritysten markkinointiviestinnän strategiatyöhön, Reinikainen korostaa.

Black Box -hankkeen pohjalta lähdetään jatkossa kehittämään digitaalista sisältökompassia (DigiCC), joka voi auttaa vielä tarkemmin kohdentamaan ja tekemään entistä parempaa sisältömarkkinointia ja ottamaan yleisön odotuksia huomioon. DigiCC on Business Finlandin rahoittama hanke.

Tulokset perustuvat Business Finlandin vuosina 2016 – 2018 rahoittamaan Opening the Black Box of Content Marketing -tutkimushankkeeseen. Tutkimuksessa analysoitiin yli sata sisältömarkkinoinnin sisältöä, haastateltiin yli kahtakymmentä sisältömarkkinoinnin asiantuntijaa ja kerättiin vastauksia yli kahdeltatuhannelta yleisön edustajalta. Tampereen yliopiston lisäksi projektin yliopistopartnereita olivat Oklahoman ja Macquarien yliopistot. Projektin yrityskumppaneita olivat Alko, A-lehdet, Aamulehti, DNA, Fazer, Nordea, Pirkanmaan lehtitalo, Vapa Media ja PING Helsinki.

Tutkimuksessa olivat mukana erityisasiantuntija Mari Ainasoja, erityisasiantuntija Sanna Rytövuori, tutkijatohtori Niina Uusitalo ja erityisasiantuntija Elina Vulli Tampereen yliopistosta sekä projektitutkija Hanna Reinikainen, tohtorikoulutettava Matias Lievonen, professori ja hankkeen tutkimusjohtaja Vilma Luoma-aho, projektipäällikkö Andra Aldea-Löppönen ja tutkimusavustaja Susanne Cederberg Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta.

HAPPY JOE ON NYT GAY JOE: HARTWALL JULKAISEE YHDENVERTAISUUDEN KUNNIAKSI ERIKOISERÄN GAY JOE -SIIDERIÄ

Hartwallin Happy Joe julkaisee rajatun erikoiserän Gay Joe -etiketillä varustettua omenasiideriä. Gay Joe -siideriä löytyy valikoiduista ravintoloista ja baareista pääasiassa pääkaupunkiseudulla sekä Helsingin Postitalon K-Supermarketista. Siideriä on saatavilla 17.6. alkaen ennen Helsinki Pride -tapahtumaa, joka järjestetään kesäkuun lopussa.

Hartwallin Happy Joe on julkaissut yhdenvertaisuuden ja Helsinki Pride -tapahtuman kunniaksi rajatun erikoiserän Gay Joe -omenasiideriä. Siideriä on saatavilla 17.6. alkaen muutaman viikon ajan – tai niin kauan kuin tuotetta riittää – valikoiduista ravintoloista ja baareista pääasiassa pääkaupunkiseudulla sekä Helsingin Postitalon K-Supermarketista. Erikoiserä on aikataulutettu yksiin Helsinki Pride -tapahtuman kanssa, joka huipentuu 30.6. järjestettävään Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan.

Happy Joe on Helsinki Priden virallinen Support-kumppani ja haluaa Gay Joe -siiderillä näkyvästi juhlistaa ja tukea yhdenvertaisuutta ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia Suomen suurimman Pride-tapahtuman aikaan.

”Happy Joen pullonkorkkien rakastetut aforismit ovat jo pitkään muistuttaneet meitä siitä, että onni syntyy yksinkertaisista asioista. Haluamme laajentaa tätä isompiin tekoihin, joista Gay Joe on ensimmäinen esimerkki. Onni on sitä, että jokaisella on vapaus valita oma kumppaninsa”, kertoo markkinointipäällikkö Eeva Ignatius Hartwallilta.

Gay- ja happy-sanat ovat synonyymejä

Useiden tutkimusten mukaan myös kuluttajat odottavat yrityksiltä yhä enemmän kannanottoja tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin. ”Meistä on ollut mukava huomata etenkin nuorten aikuisten olevan kanssamme samaa mieltä tärkeistä asioista. Odotammekin innolla millaisen vastaanoton Gay Joe saa. Toivottavasti onnistumme yllättämään ja ilahduttamaan”, Ignatius jatkaa.

Ignatiuksen mukaan Gay Joen -kaltaiset kannanotot sopivat hyvin Happy Joen hyväntuuliseen edelläkävijäbrändiin. Kannanoton lisäksi Gay Joe tarjoaa keksimisen iloa myös sanaleikin myötä.

”Sana gay on vanhaa englantia, ja sanat happy ja gay ovat toistensa synonyymejä. ”Gay means happy, also in the dictionary” onkin Gay Joe -kampanjan avainaforismi”, Happy Joen tuotepäällikkö Janiina Gustavsson summaa.

Gay Joe pullon tunnistaa sateenkaarietiketistä, jossa lukee isolla Gay Joe. Pulloista löytyy suosittua Happy Joe Cloudy Apple -siideriä ja ne ovat samalla tavoin pantillisia kuin muutkin Happy Joe -pullot.

Gay Joe -etiketillä varustettua siideriä löytyy seuraavista ravintoloista: Base, BBQ house, Cafe Cavalier, Casa Largo, Public Corner Mikonkatu, DTM, Fairytale Pub, Hangon Casino, Iguana Mannerheimintie, Iguana Keskuskatu, Kaiku, Kappeli, Kitty’sPublic House, Kuudes Linja, La Famiglia Keskuskatu, Memphis Kamppi, Mummotunneli, Old Sophie, Provinssirock, Pub Aleksis K, Ravintola Oiva, Red Onion, Rotterdam, Stone’ s, Virgin Oil, Ølhus København.

Sote ohitti medianäkyvyydessä Trumpin, presidentinvaalit ja olympialaiset

Suuri maakunnallinen kiinnostus nosti sotevyyhdin alkuvuoden uutisoiduimmaksi aiheeksi. Toiseksi eniten media kirjoitti Donald Trumpista ja kolmanneksi uutisoiduimmaksi aiheeksi kiri PyeongChangin talviolympialaiset. Sosiaalisessa mediassa reagointia herätti alkuvuonna eniten Seuran selvitys Juha Sipilän sidonnaisuuksista.

Pohjoismaiden johtava media-analyysitoimisto Retriever selvitti, mitkä uutisaiheet saivat eniten näkyvyyttä mediassa tammi-toukokuu 2018 välisenä aikana. Vaikka kansainvälisesti median huomio on jo pitkään ollut kiinnittynyt Donald Trumpiin, kotimaan politiikan kärkiaihe soteuudistus kiilasi Suomen medianäkyvyydessä ohi.

– Mielenkiintoista oli, että Trump ja olympialaiset olivat uutisoiduimpia aiheita kun katsotaan valtakunnan päämedioiden (YLE, MTV, iltapäivälehdet ja Helsingin Sanomat) tarjontaa. Sote on kuitenkin maakunnallisesti ja paikallisesti niin kiinnostava, että kokonaisnäkyvyys oli aiheista suurin, Retrieverin analyysipäällikkö Eevi Alanissikertoo.

Yksittäisistä medioista eniten sotesta uutisoi sanomalehti Karjalainen, jota seurasi Helsingin Sanomat. Muita valtakunnanmedioita ei kärkikymmenikköön mahtunut, vaan maakuntamediat olivat aktiivisimpia soteuutisoijia. Sosiaalisessa mediassa reagoitiin ahkerimmin Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa kerrottiin kuinka jokainen suomalainen pisteytetään sen mukaan, miten paljon hän rasittaa terveydenhuoltoa.

Kotimaan politiikka nousi myös sosiaalisessa mediassa ykköseksi, kun tarkasteltiin mitkä uutiset herättivät eniten reagointia. Seuran artikkeli Juha Sipilästä tuli miljonääri valtion tuella ja härskeillä tutunkaupoilla kirvoitti kansalta jakoja, kommentteja ja reaktioita yli 63 000 kappaletta.

Retriever keräsi aineistoa alkuvuoden uutisaiheista kotimaan printti- ja verkkomediasta ajalla 1.1.-31.5.2018. Printtilehtiä oli mukana 249 ja verkkomedioita 504.