Terhi Kivinen Oriola-KD-konsernin viestintäjohtajaksi

2016-09-07 12_35_47-Terhi Kivinen Oriola-KD-konsernin viestintäjohtajaksi - Oriola

Terhi Kivinen (VTM) on nimitetty Oriola-KD-konsernin viestintäjohtajaksi 26.9.2016 alkaen. Kivisen vastuulla on konsernin sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä yhteiskuntasuhteet ja brändin kehittäminen.

Kivinen siirtyy Oriolaan Pihlajalinna Oyj:stä, jossa hän on vastannut konsernin viestinnästä, markkinoinnista ja sijoittajasuhteista. Kivisellä on pitkä kokemus lääkealalta ja lääkejakelumarkkinasta. Hän on aikaisemmin toiminut useita vuosia mm. Tamro-konsernin, Tamro Suomen ja PHOENIX -konsernin sekä GlaxoSmithKlinen palveluksessa viestinnän, markkinoinnin ja yritysvastuun johtotehtävissä.

“Olen hyvin innoissani uusista haasteista Oriola-KD-konsernissa. Yhtiössä on erinomainen, osaava tiimi ja on todella hienoa päästä tekemään yhdessä töitä”, sanoo Terhi Kivinen.

“Terhi Kivisen kokemus lääketeollisuudesta ja terveydenhuollosta luo erinomaiset lähtökohdat kehittää viestintää ja yhteiskuntasuhteita Oriola-KD:ssa ja toivotankin Terhin lämpimästi tervetulleeksi taloon”, toteaa Oriola-KD:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Joukkorahoituspalvelu Invesdor valitsi Cisionin mediasuhdekumppanikseen

Kasvuyrityksille joukkorahoituspalveluita tarjoava suomalainen Invesdor on valinnut mediasuhdekumppanikseen Cisionin. Yhteistyösopimuksen myötä Cision vastaa Invesdorin tiedotteiden jakamisesta kansainväliselle medialle.

Syyskuun alussa voimaan tullut joukkorahoituslaki keventää sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen lainsäädäntöä Suomessa. Suomen lisäksi Invesdor jatkaa myös kansainvälistä toimintaansa Euroopan laajuisella toimiluvalla.

”Invesdorin tulevaisuus on perustamisesta saakka ollut kansainvälinen”, kommentoi Invesdorin toimitusjohtaja Lasse Mäkelä. “Toimintamme laajennuttua Isoon-Britanniaan, Norjaan ja Tanskaan tarvitsimme kansainvälisen mediasuhdekumppanin, ja Cision osoittautui tähän parhaaksi vaihtoehdoksi.”

Cision on maailman suurin tiedotejakelija ja Suomessakin yhtiö on kasvanut alkuvuoden aikana 50 %.

Olemme myös monelle suomalaiselle born global ja startup –yritykselle merkittävä kumppani medianäkyvyyden kehittämisessä uusilla markkinoilla , kommentoi Cisionin maajohtaja Arttu Sipilä.  – Invesdor vahvistaa asemaamme suomalaisten, maailmalle tähtäävien teknologiayhtiöiden keskuudessa.

Mainosbarometri: Mainonta ampaisee nousuun ensi vuonna

Monen mollivoittoisen vuoden jälkeen mainonnassa näkyy selvä käänne ylöspäin. Mainostajien Liiton jäsenyritysten aikeita kuvaavan Mainosbarometrin saldoluku on 36, kun se vielä tammikuussa oli -4. Kasvavat panostukset suunnataan ennen kaikkea verkkoon ja mainostajien omaan mediaan. Kysyntänäkymätkin koetaan valoisina. Suomalaiset yritykset keskittyvät vahvasti kotimarkkinoihin. Verkkokaupan osuus myynnistä on valtaosalla vaatimaton.

Suhdanteita kuvaavan Mainosbarometrin vastaajista 43 prosenttia aikoo lisätä markkinointiviestinnän investointejaan ensi vuonna ja vain seitsemän prosenttia vähentää niitä. Aiemmalla tasolla pysyy 50 prosenttia. Lisääjien ja vähentäjien erotuksena syntyvä saldoluku on 36. Markkinointibudjetti on keskimäärin 3,7 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.
Jo kuluva syksy näyttää positiivisemmalta, sillä alkuperäiseen budjettiin nähden joka viides vastaaja (20 %) pystyy lisäämään panostuksiaan. Saldoluvuksi tulee kahdeksan, kun vähentäjiä on vain 12 prosenttia.

– Luottamus markkinoinnin voimaan myynnin kasvattajana on palannut kahdeksan vuoden takaiselle tasolle. Onko viimein ymmärretty, etteivät yksinomaan innovaatiot ja tuotekehitys riitä kasvuun, vaan menestykseen tarvitaan myös markkinointia, kysyy Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Medioista verkko eri muodoissaan kerää edelleen mainoseuroja (saldo 83). Ostettu mainonta sosiaalisessa mediassa jatkaa kasvu-uralla saldoluvulla 83 (aiemmassa barometrissa 69). Sähköposti- ja mobiilimarkkinointi ovat myös vahvasti suunnitelmissa: saldot 42 ja 72. Hentoa kasvua on näkyvissä myös televisiolle (saldo 5), joskin vähemmän kuin edellisellä tutkimuskierroksella. Sanoma- ja aikakauslehdet jatkavat hyytymistään (-44 ja -53), samoin muun muassa sponsorointi (-24). Myymäläpromootiot ovat notkahtaneet miinukselle (-10).
Mainosbarometri uteli tällä kertaa myös aikeista hyödyntää web-analytiikkaa ja markkinointiautomaatiota. Molemmat ovat vahvasti mainostajien agendalla – analytiikan saldoluku on 59 ja automaation peräti 90.

Vahva painostus verkkoon heijastuu myös yhteistyökumppaneiden valintaan. Vastaajat aikovat lisätä ostojaan etenkin digitoimistoilta (saldo 52). Myös viestintätoimistot voivat porskuttaa jatkossakin kiihtyvän kysynnän turvin (saldo 17).

Mainostajien Liiton jäsenyritykset arvioivat oman yksikkönsä kysyntänäkymät myönteisiksi sekä loppuvuonna sekä erityisesti vuonna 2017. Toimialoista kauppa on luottavaisin.

Myös mainostavien yritysten kansainvälistymistä kartoitettiin. Lähes 60 prosentilla Suomessa toimivista yrityksistä koko liikevaihto tulee kotimaasta. Kaikkien vastaajien keskiarvo on 81 prosenttia. Verkkokaupan kehittäminen tarjoaa vielä kasvumahdollisuuksia, sillä noin joka viidennellä yrityksellä ei ole lainkaan verkkokauppaa. Yli puolella verkkokaupan myynti muodostaa alle 10 prosenttia koko potista.

– Vienti kaipaa kasvaakseen myös markkinoinnin keinovalikoimaa perinteisten myyntipanostusten lisäksi, toteaa Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Mainostajien Liiton elokuussa 2016 tekemään kyselyyn vastasi 80 liiton jäsenyritystä, joiden yhteenlasketut mainosbudjetit ovat noin 143 miljoonaa euroa. Vastaajista teollisuutta edusti 24 prosenttia, kauppaa 24 prosenttia, palvelualoja 25 prosenttia ja moniala- tai muita yrityksiä 27 prosenttia. Tulokset on painotettu vastaajayritysten mainosbudjeteilla. Barometrin saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien prosenttiluvusta panostuksiaan vähentävien osuus. Jos esimerkiksi 40 prosenttia vastaajista on vastannut lisäävänsä mainontaa, 50 prosenttia pitävänsä ennallaan ja 10 prosenttia vähentävänsä, saldoluku on 30.

Saldoluku ei kerro euromääräisestä muutoksesta, vaan antaa arvion siitä, mihin suuntaan markkinointiviestinnän investoinnit kehittyvät.

Mainosbarometrin tulokset ovat kyselyyn vastanneiden liittoon kuuluvien markkinointiviestinnän päättäjien arvioita tulevasta kehityksestä tutkimushetkellä. Mediayritykset eivät kuulu Mainostajien Liittoon. Näistä syistä mm. työpaikkailmoittelu, suuri osa luokitellusta mainonnasta ja median oma mainonta jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Mainostajien Liitto on tehnyt Mainosbarometreja 1970-luvulta lähtien.

SEK kaataa datan, teknologian ja luovuuden raja-aidat uudella palvelulla

819f537a1583dfd3_800x800ar

Matti Aalto-Setälä Sari Sotkas Jari Aalto-Setälä

Markkinoinnin, viestinnän ja vaikuttamisen luova talo SEK vahvistuu solmimalla strategisen kumppanuussopimuksen Euroopan johtaviin markkinointiautomaation asiantuntijoihin lukeutuvan ID BBN:n kanssa. Suomalaisena edelläkävijänä SEK yhdistää vanhat viholliset datan ja luovuuden. Kun data osoittaa suunnan ja luovuus lisää vaikuttavuutta, siirtyvät viestintä ja markkinointi aivan uudelle tasolle.

SEK lanseeraa kumppaniensa kanssa uuden palvelun, joka mullistaa asiakkaiden kanssa käytävän viestinnän ja vuorovaikutuksen. Uuden palvelun taustalla on aiemmin heinäkuussa tehty yrityskauppa, jossa SEK osti analytiikkaan erikoistuneen Qurun liiketoiminnan. Nyt SEK esittelee uuden Qurun ja ID BBN:n kanssa laaditun yhteisen palvelutarjoaman, joka vastaa erityisesti modernin asiakkuusmarkkinoinnin ja asiakassuhteiden kehittämisen tarpeisiin.

– Olemme uudistaneet organisaatiorakenteen ja missiomme on taistella turhauttavaa markkinointi- ja viestintähälyä vastaan. Tuomme tarjolle aivan uudenlaisen palvelutarjoaman. SEK on tunnettu vahvasta sisältöosaamisestaan ja luovista ideoista. Palvelutarjoamassa tämä täydentyy ID BBN:n kansainvälisen tason markkinointiautomaatioteknologialla ja Qurun jatkuvalla data-analyysillä, sanoo SEKin toimitusjohtaja Jari Aalto-Setälä.

– Asiakasviestintä 2016 -tutkimuksen mukaan 68 % asiakkaista on sitä mieltä, että yrityksien asiakasviestintä ei puhuttele. Heitä myös ihmetyttää, miksi yritykset eivät hyödynnä keräämäänsä asiakastietoa paremmin. Asiakkaat odottavat digitalisaation helpottavan asiointia ja parantavan asiakaskokemusta selkeästi nopeammin, kuin nyt. Voidaksemme auttaa asiakasyrityksiämme hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia ja nopeuttamaan digitalisaatiohankkeita, tarjoamme Systemagic-työskentelymallia. Se auttaa yritystä ymmärtämään oman asiakkaansa tarpeet, halut ja kontekstin reaaliaikaisesti ja vastamaan niihin hyödyntämällä haluamaansa teknologiaa. Luovuutta, dataa ja teknologiaa oikein hyödyntämällä asiointi helpottuu ja asiakas kokee yrityksen markkinointiviestinnän palveluna mainostamisen sijaan, toteaa SEKin Systemagic-liiketoiminnan johtaja Sari Sotkas .

– Luottamus on tässä kaiken A ja O. Suhteiden rakentaminen ja viestinnän jatkuvuus ovat tärkeimmät väylät asiakkuuksien kehittämisessä sekä asiakasmäärien kasvattamisessa. On hienoa päästä yhdistämään meidän teknologiamme SEKin kovaan sisältöosaamiseen, toteaa ID BBN:n toimitusjohtaja Timo Kruskopf .

Uusi yhtenäinen ja vahvempi SEK

Markkinoinnin, viestinnän ja vaikuttamisen luova talo SEK poistaa sisäiset yhtiörajansa ja sulautuu yhdeksi entistä vahvemmaksi yhtiöksi Oy SEK Ab:ksi. 1.9. lähtien SEK & Grey Oy, SEK Public Oy, SEK Loyal Oy ja SEK Point Oy ovat fuusioituneet uudeksi yhdeksi yhtiöksi. Uusi SEK on Suomen johtava luovan alan kansainvälinen yritys, jonka palveluksessa on lähes 120 alan huippuosaajaa. Yksi yhteinen SEK kattaa asiakkailleen markkinoinnin, viestinnän ja vaikuttamisen täyden palvelutarjoaman.

Radio City ja DNA laajaan markkinointiyhteistyöhön

Suomen vanhin classic rock -kanava Radio City ja Suomen suurin maksu-tv-operaattori DNA ovat sopineet poikkeuksellisen laajasta yhteistyöstä. Syyskuussa DNA kuuluu vahvasti Radio Cityn taajuudella ja näkyy radiokanavan verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Yhteistyön aiheena on urheilu, sillä DNA:n uudistuneen SportMix-palvelun avulla kuluttajat voivat entistä helpommin koota haluamansa kokonaisuuden DNA:n urheilupaketeista ja vaihtaa sisältöä halutessaan vaikka kerran kuussa. Ja urheilu on myös olennainen osa Radio Cityn sisältöä.

– Radio Cityn kuulijat rakastavat urheilua lähes yhtä paljon kuin classic rock -musiikkia. Jääkiekko on ylivoimaisesti tärkein lajimme, mutta seuraamme aktiivisesti myös formuloita, jalkapalloa, olympialaisia ja ylipäätään kaikkia niitä lajeja, mitkä suurta yleisöä kiinnostavat, Radio Cityn ohjelmapäällikkö Jani Rajalin kertoo.

Juuri urheilun vahva rooli sai DNA:n valitsemaan Radio Cityn kumppanikseen.

– Radio Cityn kuuntelijat edustavat juuri sitä kohderyhmää, jota haluamme tämän kampanjan viestillä puhutella. Eli urheiluun intohimoisesti suhtautuvia suomalaisia. Lisäksi Cityn tiimin ymmärrys DNA-brändin ja uuden urheilutarjoomamme tavoitteista, ja siitä ponnistava oivaltava idea jalkautettuna kaikkiin Cityn kanaviin, vakuuttivat meidät kokeilemaan näin kokonaisvaltaista konseptia, DNA:n markkinointipäällikkö Elina Leino kertoo.

Näin pitkäkestoinen ja laaja yhteistyö on uusi aluevaltaus molemmille osapuolille.

– Näin kattava radiotekeminen on meille uusi yhteistyömuoto. Se tarjoaa hienon mahdollisuuden syventää urheilun ympärille rakentuvaa kampanjaamme ja kertoa monipuolisesti suomalaisia kiinnostavasta, ajankohtaisesta urheilusta, Leino jatkaa.

Osana yhteistyötä Radio Cityllä käynnistyy yleisökilpailu, jonka voittajat pääsevät F1-matkalle Abu Dhabin osakilpailuun marraskuussa.

Kaksikymppinen Ilme avaa kolmannen toimistonsa Floridaan

13407096_1047327922024980_8839111648687773062_n

Ilmeen 20-vuotisjuhlat juhlittiin perjantaina 2.9. Lahden Seurahuoneella, Ilmeen kaikkien aikojen ensimmäisen asiakkaan tiloissa. Kuten 20-vuotissynttäreillä kuuluukin, illan puheenaiheena oli, mitä nuorukainen aikoo seuraavaksi. Vastaus kuului: lähteä Amerikkaan. Juhlavieraat saivat siis kuulla, että Ilme avaa uuden toimistonsa Yhdysvaltoihin Floridaan, jossa alkaa palvella kansainvälistyviä suomalaisyrityksiä.

20 vuoden aikana olemme auttaneet satoja asiakkaita kasvamaan Suomessa sparraamalla heitä niin liiketoiminnassa, kommunikaatiossa kuin mainonnassa. Nyt haluamme auttaa suomalaisia PK-yrityksiä kurkistamaan maailman suurimmille markkinoille ja kasvamaan siellä, kertoo Ilmeen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Oskari Kariste.

Florida valikoitui toimiston paikaksi siksi, että siellä on paljon sijoittajia, mutta vähemmän kyynärvarsia kuin esimerkiksi Manhattanilla tai Piilaaksossa.

– Kun kilpailu on ensin voitettu siellä, voidaan tarjontaa laajentaa koko Yhdysvaltain kattavaksi.

Uuden aluevaltauksen yhteistyökumppaneiksi on valikoitunut muun muassa Naples Accelerator, Rocket Lounge Fort Myers, Ladec, Tekes, Amchamb, joukko suomalaisia sijoittajia sekä Boreniuksen New Yorkin toimisto.

Kariste totesi juhlapuheessaan Suomen olevan pullollaan tuotteita ja palveluita, joilla on kaikki edellytykset menestyä sata kertaa suuremmalla markkina-alueella. Näitä löytyy myös Ilmeen omista asiakkaista. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, että toiminnan laajentaminen entistä paremmin palvelevaksi markkinointiviestinnän toimijaksi tuntuu nyt luontevalta.

Ensimmäisten asiakkaiden kanssa kansainvälistymistyö on jo aloitettu. Kariste on asunut Yhdysvalloissa nyt jo muutaman vuoden ja ehtinyt sinä aikana sekä valmistella Ilmeen Floridan toimiston avaamista että kerryttää kokemusta suomalaisyhtiöiden auttamisesta Yhdysvaltain markkinoille. Näitä yhtiöitä ovat Ilmeen lisäksi muun muassa parturiliikeketju Mroom ja kasvihuoneteknologiaa myyvä Local Greens, joissa kaikissa Kariste toimii myös sijoittajana. Nyt kun toimisto on saatu auki ja siellä työskentelee Karisteen lisäksi kaksi vakituista työtekijää – viestinnästä vastaava Claire O. Murphy ja projektien johtamisesta vastaava Joel Andersen – kokemuksesta kertynyttä osaamista aletaan tarjota myös muille.

– Kielimuurin, suhdetoiminnan ja markkinoiden erityispiirteiden takia on ratkaisevaa, miten kommunikoit itsestäsi ja yrityksestäsi. Yhdysvalloissa markkinoinnin rooli korostuu erityisesti, sillä siellä se on kaiken keskiössä.

Uudelle vuosikymmenelle lähtenyt Ilme uskoo, että 20 vuoden markkinointiviestinnän kokemus yhdistettynä kansainväliseen osaamiseen, verkostoihin ja nyt myös Ilmeen Yhdysvaltain toimiston paikallisten työntekijöiden tuomaan kentän tuntemukseen tarjoaa ainutlaatuista asiantuntemusta uusille markkinoille pyrkivän yrityksen avuksi.

– Kasvun aikaansaaminen asiakkaillemme on ollut perustehtävämme 20 vuotta ja siitä on kyse edelleen. Nyt teemme sen myös Yhdysvalloissa, Kariste sanoo.

TRADEKA OSTAA LEHTIPISTEEN

tradeka_ostaa_lehtipisteen_articleimage_2010

Tradeka, Sponsor Capital ja Lehtipisteen henkilöomistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Tradeka-Yhtiöt Oy ostaa Lehtipiste -konsernin.

Lehtipiste vastaa iltapäivä- ja aikakausilehtien irtonumeroiden, kirjojen sekä erilaisten keräilytuotteiden jakelusta kauppoihin ja muihin myyntipisteisiin sekä huolehtii irtonumerojakelukanavan ylläpidosta. Lisäksi yhtiö tarjoaa erilaisia muita logistiikkapalveluita mm. kaupalle ja lehtikustantajille.

”Lehtipiste on hyvin hoidettu yhtiö, jolla on osaava johto ja henkilöstö. Lehtipiste istuu hyvin strategiaamme, jonka mukaan panostamme palvelualan yrityksiin toimien niissä kotimaisena ja pitkäjänteisenä ankkuriomistajana. Tradeka-Yhtiöt Oy:llä on hyvät edellytykset panostaa Lehtipisteen kehittymiseen tulevina vuosina”, Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Perttu Puro sanoo.

Omistajavaihdos ei vaikuta Lehtipisteen toimintaan, joka jatkuu nykyisellään. Lehtipisteen hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen ja toimitusjohtajana yhtiötä vuodesta 2015 johtanut KTM Janne Mansukoski.

”Pitkäjänteisenä omistajana Tradeka turvaa Lehtipisteen toiminnan kehittymisen. Lehtipiste jatkaa vireillä olevien kehityshankkeiden valmistelua ja toteutusta. Lehtipisteen kannalta tämä on luonteva hetki omistajavaihdokselle, toteaa Lehtipiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Vuonna 2015 Lehtipiste Oy:n liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 100 työntekijää.

Toteutuakseen kauppa vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Kauppa arvioidaan saatavan päätöksen syyskuun loppuun mennessä.

Timo Laaninen Tekirin neuvonantajaksi

Laaninen-0174

Viestinnän konsulttiyritys Tekir panostaa entistä enemmän vaikuttajaviestintään. Keskustan entinen puoluesihteeri aloittaa neuvonantajana Tekirin vaativissa asiakasprojekteissa.

”Olen saanut osallistua eri rooleissa erityisesti yhteiskunnallisen viestinnän toteuttamiseen jo vuosikymmenten ajan. Tartun innolla mahdollisuuteen päästä soveltamaan näin kertynyttä osaamista ja kokemusta Tekirin tiimissä”, Timo Laaninen sanoo.

Tekirin toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemen mukaan Laaninen tuo erinomaista poliittista ja yhteiskunnallista kokemusta sekä Tekirin nykyisten että tulevien asiakkaiden käyttöön.

“Laanisella on pitkä ja poikkeuksellinen ura suomalaisessa politiikassa. Timo on kuulunut Keskustan viimeaikaisen menestyksen tärkeimpiin tekijöihin. Nyt hän tuo tämän ainutlaatuisen strategisen osaamisen ja näkemyksen asiakkaidemme hyödyksi. Vaikuttajaviestinnän ja yhteiskunnallisen viestinnän merkitys toiminnassamme kasvaa koko ajan, joten Timo on arvokas lisä tiimiimme”, Mikko Hämeenniemi sanoo.

Timo Laanisella on takanaan pitkä ura sekä journalismissa että politiikan parissa. Laaninen työskenteli Suomenmaa-lehdessä sekä toimittajana että päätoimittajana. Politiikassa hän on työskennellyt mm. kolmen pääministerin erityisavustajana sekä viimeisimpänä Keskustan puoluesihteerinä kesään 2016 asti. Koulutukseltaan Timo Laaninen on hallintotieteen kandidaatti ja teologian ylioppilas.

Tekir on vaativaan maineenhallintaan erikoistunut viestinnän konsulttiyritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli yli 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiössä on 24 työntekijää.

 

Tekesiltä rahoitus Rapportille

Rapport Journalismi Oy haki keväällä Tekesiltä rahoitusta liiketoiminnan ja palvelun uudistamiseen. Tekes myönsi rahoituksen koko haetulle 67 000 euron projektille “Rapport – journalismin uusi mahdollisuus”. Tekesin mukaan projekti luo edellytyksiä mobiilialustan kehitykselle ja kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiselle.

Tekes perustelee päätöstään sillä, että se edistää media-alan rakennemuutosta ja tukee uuden, kansainvälisesti kilpailukykyisen ratkaisukonseptin luomista ja kehittämistä digitaalisessa toimintaympäristössä.

“Syksyn aikana paneudumme journalismin ja sen rahoituksen tulevaisuuteen toden teolla. Tulokset tulevat yllättämään monet. Palvelusta julkaistaan täysin uusi versio, joka hyödyntää mobiilialustojen ja pelillistämisen parhaita puolia. Uudesta konseptista on iloa niin laatujournalismista kiinnostuneille lukijoille kuin ammattitoimittajille”, visioi Rapportin operatiivinen johtaja Jari Järvenpää.

Oman Ajan Anna-Liisa Hämäläinen Koti ja keittiö -lehden päätoimittajaksi

a52f0580747d84ad_400x400ar

Koti ja keittiö -lehden päätoimittajaksi on nimitetty Oma Aika -lehden päätoimittaja, YTM Anna-Liisa Hämäläinen. Nimityksen myötä Hämäläinen luotsaa kumpaakin lehteä lokakuun alusta lähtien.

Hämäläinen on tehnyt pitkän uran aikakauslehtien parissa ja on työskennellyt erilaisissa journalistisissa tehtävissä muun muassa Seurassa, Annassa, Kodin Kuvalehdessä ja Yhteishyvässä. Aller Mediaan Hämäläinen tuli vuonna 1996, kun Koti ja keittiö perustettiin. Koti ja keittiön päätoimittajana hän toimi 1997–2012 . Vuonna 2013 hän siirtyi uuden Oma Aika -lehden päätoimittajaksi.

Koti ja keittiö -lehden nykyinen päätoimittaja Jutta Ylä-Mononen siirtyy uusiin haasteisiin suomalaisen designin pariin.

”Koti ja keittiöstä on 20 vuoden aikana tullut merkittävä lifestyle-aikakausbrändi. Sen kestävä, aidosti suomalainen linja puhuttelee vahvasti sisustuksen ja ruoan ystäviä. Koti ja keittiö yhdistää kauneuden ja käytännöllisyyden. Se inspiroi ja palvelee lukijaansa. On mielenkiintoista palata myös lifestyle-foorumille”, Hämäläinen kertoo.

”Oma Aika ja Koti ja keittiö ovat molemmat minulle rakkaita. Olen ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässä kumpaakin konseptia. Niin Oma Aika kuin Koti ja keittiökin ovat lukijoiden arvostamia ja haluttuja brändejä.”