Suomen suurimmille mediataloille yhteinen markkinapaikka digimainonnan ostamiseen

Kymmenen suomalaista mediayhtiötä (Sanoma Oyj, Alma Media Oyj, Otavamedia Oy, Aller Media Oy, A-lehdet Oy, MTV Oy, KSF Media Ab, Kaleva365 Oy, Improve Media Oy, Keskisuomalainen Oyj) lanseeraavat syksyllä 2016 yhteisen digitaalisen mainonnan markkinapaikan. Markkinapaikan kautta mediatoimistot voivat suunnitella ja ostaa digitaalista mainontaa helpommin ja nopeammin. Markkinapaikka kattaa sekä desktop-, mobiili- että videomainonnan tuotteet.

– Hienoa, että kotimaiset mediayhtiöt yhdistävät voimansa ja lanseeraavat automated guaranteed –ostamiseen yhteisen työkalun. Hallitulle ja nopealle digitaalisen mainonnan varaus- ja ostoprosessille on ollut tarvetta jo pidemmän aikaa ja toimistoissa odotamme innolla uuden työkalun käyttöönottoa. Tämä on odotettu ja hyvä kehitysaskel, sanoo mediatoimisto Dagmarin teknologiajohtaja Antti Kallio.

Digimainontaa voidaan ostaa automatisoidusti joko ns. takuuinventaarikauppana (Automated Guaranteed) tai reaaliaikaiseen hinnoitteluun perustuvana mainoshuutokauppana (RTB, Real Time Bidding). Aiemmin takuuinventaarikauppa oli hyvinkin manuaalista, mutta nyt uusi käyttöönotettava automated guaranteed -ratkaisu automatisoi mainostilan ostamista vähentäen merkittävästi takuunäyttöisten kampanjoiden varaamiseen liittyviä eri työvaiheita.

– Tavoitteenamme on helpottaa ja tehostaa mediatilan ostamista. Globaalisti työkalut ovat vasta kehitysvaiheessa, joten on hienoa, että me suomalaiset mediatalot ja toimistot haluamme yhdessä viedä ostamisen automatisoimista eteenpäin, toteaa Alma Median Digimainonnan palvelut ja -kehityksen johtaja Johanna Vartiainen.

–  Olemme iloisia, että voimme yhteistyössä tuoda Suomeen työkalun, joka varmistaa suomalaisen median kilpailukyvyn digitaalisessa markkinassa, kertoo kaupallinen johtaja Hans Edin Sanoma Media Finlandista.

Mediayhtiöt ovat valinneet yhteiseksi järjestelmätoimittajaksi digitaalisiin mainosratkaisuihin erikoistuneen Adform A/S:n. Adform on toiminut Suomessa vuodesta 2012 lähtien ja tarjoaa laajasti erilaisia online-mainonnan työkaluja niin mainonnan ostajille kuin myyjille. Adformin kehitysresurssit luovat hyvän pohjan uuden järjestelmän kehittämiseksi ja lanseeraamiseksi mediamarkkinalle.

Yhteinen markkinapaikka yksinkertaistaa mainonnan ostoprosessia, kun Suomen suurimpien mediatalojen digimainonnan tuotteita voi ostaa yhden työkalun kautta. Palvelussa ostaja voi valita haluamansa mediat ja tuotteet, tarkistaa mainosnäyttöjen saatavuuden, neuvotella hinnat, tehdä mainospaikkavaraukset ja toimittaa kampanja-aineistot suoraan julkaisijan mainonnanjakelujärjestelmiin. Lisäksi ostaja voi seurata mainoskampanjoidensa edistymistä palvelussa.

Vuonna 2015 digimainonnan kampanjoista 85 prosenttia ostettiin perinteisesti takuunäyttöinä Suomessa. Digimainonta on kokonaisuudessaan kasvanut viime vuosina hyvin nopeasti suurimmaksi mainosluokaksi. Panostukset digimainontaan ohittivat vuoden 2016 ensimmäisellä kvartaalilla printtimainonnan määrän. Vuonna 2015 Suomessa digimainontaan käytettiin yhteensä 286,1 miljoonaa euroa.

Sitra ja MTV Uutiset yhteistyöhön – jaossa miljoona euroa parhaalle ratkaisulle

SITRA_BLACK

Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu tähtää tarjoamaan ratkaisuja yhteen Suomen kiperimmistä ongelmista. Mikä haaste ratkaistaan? Sitä kysymme suomalaisilta yhteistyössä MTV Uutisten kanssa.

Keväällä kysyimme suomalaisilta, mikä on Suomen tulevaisuuden tärkein haaste: huoli, ongelma tai mahdollisuus. Kysymys sai aikaan aktiivista keskustelua ja saimme yli tuhat ehdotusta Suomen tärkeimmästä ongelmasta. Ehdotuksista on nyt rajattu neljä haastetta, joista yhdestä tulee haastekilpailulla ratkaistava ongelma. Neljä Ratkaisu 100 -haastevaihtoehtoa paljastetaan ja avoin äänestys haasteista starttaa verkossa 8.9.2016. Kuka tahansa voi olla mukana päättämässä, mikä ongelma ratkaistaan Suomen juhlavuonna 2017.

Keskustelua haasteista herättelemme yhteistyössä MTV Uutisten kanssa verkossa, televisiossa ja yhteisissä tilaisuuksissa.

”Jotta kaikki saisivat mahdollisuuden osallistua keskusteluun ratkaistavasta ongelmasta ja kehitetyistä ratkaisuista, on mielekästä tehdä yhteistyötä suuren mediatalon kanssa”, kertoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. ”Toivomme, että Ratkaisu 100:sta tulee aidosti jokaisen suomalaisen oma haastekilpailu, jossa löydetään uusia ratkaisuja satavuotiaan Suomen hyväksi”, Kosonen jatkaa.

Kun kilpailulla ratkaistava haaste on valittu, haemme tiimejä kehittelemään ongelmalle käytännön ratkaisuja.

”Tässä haetaan innovatiivisia ratkaisuja Suomen käynnissä oleviin muutoksiin. Medialle on luontevaa olla mukana nostamassa näitä aiheita keskusteluun ja välittää niistä tietoa”, sanoo MTV Uutisten vastaava päätoimittaja ja Mediahubin toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Yhdessä MTV:n Mediahubin kanssa tuotamme sekä erilaisia verkkosisältöjä että järjestämme tapahtumia SuomiAreena goes -tapahtumakonseptin alla.

Neljästä haastevaihtoehdosta käydään keskustelua Helsingin keskustan Akateemisessa kirjakaupassa 8.9. klo 17-18. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Yhteistyökumppaneina Ratkaisu 100 -haastekilpailulla toimivat Mediahub Helsinki, SuomiAreena ja Suomi 100. Sitra on SuomiAreenan virallinen yhteistyökumppani vuonna 2017. Ratkaisu 100 on myös osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ja Sitran 50v-juhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Mediamainonta laski 1,2 % vuoden 2016 toisella kvartaalilla

Huhti-kesäkuussa 2016 mediamainonnan määrä laski 1,2 % suhteessa vuoden 2015 vastaavaan aikaan. Investoinnit mediamainontaan olivat kuluvan vuoden toisen kvartaalin aikana noin 259 milj. €. Tiedot perustuvat TNS Gallupin Ad Intelligence yksikön mediaseurantaan.

1297241472037256870

 

Tienvarsimainonnan sääntelyä kevennettiin

Maantielain muutos kevensi maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyä 15.8.2016. Jatkossa tilapäisen ilmoituksen pystyttämiseen ei tarvita enää lupaa. Samalla luovuttiin myös pidempiaikaisten tienvarsimainosten poikkeuslupamenettelystä. Nykyään riittää, että mainostaja tekee Pirkanmaan ELY-keskukselle ilmoituksen pidempiaikaisesta tienvarsimainoksesta.

Maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyssä on siirrytty uuteen, vähäbyrokraattisempaan aikaan. Maantielain muutoksen ja 24.8.2016 annetun Liikenneviraston määräyksen myötä tilapäisten ilmoitusten pystyttämiseen maanteiden varteen ei tarvita enää lupia viranomaisilta. Tilapäisten ilmoitusten pystyttämisestä ei tarvitse tehdä myöskään ilmoitusta. Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan tapahtumailmoituksia, jotka pystytetään enintään kuukautta ennen tapahtumapäivää.

Pidempiaikaisessa tienvarsimainonnassa riittää ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle

Maanteiden tienvarsimainonnan sääntelyn kevennys koskee myös pidempiaikaista tienvarsimainontaa. Aikaisemmin vallinneesta poikkeuslupamenettelystä luovuttiin ja vastedes tienvarsimainoksista tulee ainoastaan tehdä ilmoitus. Ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, joka käsittelee asian 30 päivän kuluessa sen vireilletulosta. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Tienvarsimainoksen saa pystyttää vasta myönteisen päätöksen saamisen jälkeen.

Haluatko pystyttää tienvarsimainoksen? Muista ainakin nämä 6 asiaa

Vaikka sääntelyä kevennetään, eivät väliaikaiset ilmoitukset tai tienvarsimainokset saa kuitenkaan vaarantaa liikenneturvallisuutta. Siksi ilmoitusten ja tienvarsimainosten kokoon, ulkoasuun ja sijoittamiseen on omat ohjeensa, joita tulee noudattaa. Tässä 6 asiaa, jotka kannattaa pitää mielessä tienvarsimainonnassa.

1) Tienvarsimainos ei saa häiritä tieliikenteessä kuljettajan havainnointia tai toimintaa.

2) Tienvarsimainos ei saa estää liikennemerkkien tai muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyvyyttä tai toimintaa.

3) Tienvarsimainos ei saa sekoittua liikennemerkkeihin.

4) Tienvarsimainoksia ei saa sijoittaa risteysalueelle.

5) Tienvarren rakennuksessa saa ilman erillistä ilmoitusta mainostaa vain rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

6) Tienvarsimainontaa koskevissa kysymyksissä neuvoja voi kysyä Liikenteen asiakaspalvelusta (puh. 0295 020 600).

Lakimuutos ei vaikuta palvelukohteiden opastusmerkkeihin

Lakimuutos ei vaikuta palvelukohteiden opastusmerkkeihin. Liikennemerkkeinä ne tarvitsevat edelleen luvan ja niiden sisällöstä ja pystytyksestä tehdään tarkka suunnitelma. Palvelukohteen opaste on ainoa mahdollinen tapa saada opastus tiealueelle maantien risteykseen tai liittymään.

Liikenneviraston määräys tarkentaa maantielain muutosta

Nyt 24.8.2016 voimaan astuvalla Liikenneviraston määräyksellä tarkennetaan lakia tienvarsimainosten sijoittamisen ja rakenteen osalta. Määräys on voimassa Liikenneviraston hallinnoimilla maanteillä eikä sitä sovelleta asemakaava-alueella.

Suomessa mainonnanestäjiä keskimäärin 15 % kävijöistä

lataus

Digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin kehitystä ajava alan toimijoita laajasti edustava järjestö IAB Finland teki kesällä 2016 kyselyn Suomessa toimiville julkaisijoille mainonnanesto-ohjelmien yleisyydestä.

Kansainvälisesti tietoja on julkaistu eri maista, mutta luotettavaa tutkimustietoa ei Suomesta ole ollut saatavilla. ”Nyt haluttiin tiedot tuoreeltaan kotimaisilta julkaisijoilta. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta mainonnanesto-ohjelmista ja rauhoittaa keskustelua aiheen ympärillä sekä saada aikaan rakentavia toimenpiteitä mainonnanesto-ohjelmien kasvun rajoittamiseen”, kommentoi IAB:n Ad blocking työryhmän puheenjohtaja Sini Kervinen.

Kysely toteutettiin kesällä 2016 ja siihen vastasi kattava otanta Suomen medioita: Alma Media, Bauer Group, Popmedia, Riemurasia, MTV, Sanoma Media Finland, Keskisuomalainen, Otavamedia, Turun Sanomat, Aller Media, A-lehdet, Stara ja Afterdawn.
86 % vastaajista kertoo mitanneensa mainonnanestäjien määrää ja 92 % mitanneista kertoo tehneensä mittauksen viimeksi Q1 2016, joka vahvistaa tiedon olevan tuoretta.
Selvä enemmistö kyselyyn vastanneista uutis- ja aikakausmedioiden edustajista kertoi mainonnaneston määräksi 15 % tai alle.
Mainonnaneston määrä näyttää korostuvan Etelä-Suomessa verrattuna muuhun maahan. Huomioitavaa on, että mediakohtainen vaihtelu on suurta, vaihtelu välillä 2 % – 52 %.
Kyselyyn vastanneista 93 % uskoo mainonnanestäjien määrän kasvavan tulevaisuudessa ja noin puolet vastanneista medioista arvioi mainonnaneston negatiivisen vaikutuksen liiketoiminnalle kasvavan jopa kolminkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 80 % kyselyyn vastanneista kokee mainonnanesto-ohjelmien olevan uhka liiketoiminnalle.

”IAB seuraa tilannetta tarkasti Suomessa ja tämä kysely tullaan uusimaan vuoden vaihteen jälkeen. Työryhmä on myös koostanut ensi viikolla julkaistavan white paper –ohjeistuksen alalle”, summaa IAB:n toiminnanjohtaja Birgitta Takala jatkotoimenpiteitä. Ohjeistukseen on koottu IAB USA:n esittelemät seitsemän vaihtoehtoista toimintatapaa mainonnanesto-ohjelmistoja käyttävien vierailijoiden kohtaamiseen. D.E.A.L –ohjelmaan voi tutustua täällä. Julkaisijoiden huoli mainonnanesto-ohjelmien lisääntyvästä käytöstä ja sen vaikutuksesta olemassa olevaan mainosinventaariin kasvaa jatkuvasti.

Propaganda osti osake-enemmistön Celain Oy:stä

Celain Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lifländer (vas.) ja Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:n toimitusjohtaja Samuli Korhonen uskovat yhteistyön tuovan merkittävää lisäarvoa molemmille toimijoille. Kuva: Kari Jokinen

Celain Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lifländer (vas.) ja Mainostoimisto Propaganda Finland Oy:n toimitusjohtaja Samuli Korhonen uskovat yhteistyön tuovan merkittävää lisäarvoa molemmille toimijoille. Kuva: Kari Jokinen

Mainostoimisto Propaganda Finland Oy on ostanut enemmistöosuuden digitaalisiin julkaisuihin erikoistuneesta Celain Oy:stä. Yrityskauppa mahdollistaa entistä kattavampien, kokonaisvaltaisten markkinointiviestinnän palvelujen tarjoamisen sekä Pirkanmaalla että Pohjanmaalla.

Vuonna 2012 perustettu Celain toimii jatkossakin omalla brändillään. Celain Oy:n toimitusjohtajana ja osakkaana jatkaa Pasi Lifländer. Yritys tarjoaa uuden sukupolven digitaalisia julkaisuratkaisuja, jotka perustuvat elämyksellisyyteen.

– Digitaaliset julkaisut ovat vahvassa kasvussa niin kotimaassa kuin maailmalla. Näemme niissä valtavan potentiaalin ja lähdemme innolla kehittämään niitä alan uraauurtavan pioneerin kanssa. Celaimen osaamispääoma tuo erinomaisen lisän palveluportfolioomme, kertoo Mainos- ja viestintätoimisto Propagandan toimitusjohtaja Samuli Korhonen.

Kaiken keskiössä käyttäjäkokemus

Celain toteuttaa verkkoon taitettuja digitaalisia julkaisuja ja sovelluksia, jotka sisältävät tekstiä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja monia muita toiminnallisuuksia.

– Digijulkaisut valjastavat useat aistit yhtäaikaisesti ja mahdollistavat aivan uudenlaisen, kokonaisvaltaisen audiovisuaalisen ja vuorovaikutuksellisen kokemuksen. Avainasemassa on käyttäjäkokemus, Lifländer sanoo.

Lifländer listaa digitaalisten julkaisujen valteiksi niiden helpon päivitettävyyden lisäksi analytiikan keräämisen.

– Digijulkaisuista saadaan arvokasta dataa: kuka lukee ja mitä, miten, missä ja milloin. Tämä tieto on julkaisijalle huipputärkeää oikeiden kohderyhmien tavoittamisen ja koko toiminnan kehittämisen kannalta.

Celaimen toteuttamista julkaisuista esimerkkejä ovat viime syksynä digitaalisena sovelluksena julkaistu Popedan Entäs ny? -historiikki sekä kansainvälinen perhokalastukseen erikoistunut digitaitettu Chasing Silver -tablettilehti.

– Digitaaliset julkaisut eivät ole ainoastaan isojen lehtitalojen etuoikeus, vaan pienetkin yritykset, järjestöt ja seurat voivat hyödyntää niitä. Oli kyse sitten kirjasta, esitteestä tai muista myynnin työkaluista, digitaaliset ratkaisut ja applikaatiot taipuvat mihin tahansa, Korhonen korostaa.

Kokonaispalvelusta kilpailuetua asiakkaille

Mainos- ja viestintätoimisto Propaganda työllistää 28 markkinointiviestinnän osaajaa Tampereella ja Seinäjoella. Celain Oy työllistää kolme työntekijää, jotka toimivat jatkossa Propagandan kanssa samoissa toimitiloissa Tampereen Onkiniemessä. Samassa osoitteessa toimivat myös Propagandan kumppanit, myynnin ja markkinoinnin asiantuntija Myynninmaailma sekä digitaalisiin näyttöratkaisuihin erikoistunut Connecting Talents Oy.

– Yhteiset toimitilat tytäryhtiön ja kumppaneiden kanssa mahdollistavat tiiviin ja ripeän yhteistyön. Pääkonttorimme toimii ikään kuin hubimaisena keskittymänä, josta saa kaikki markkinointiviestinnän palvelut. Ennen kaikkea tämä tuo kilpailuetua asiakkaillemme, kertoo Korhonen.

Muutoksia yritysmyynnissä ja johtoryhmässä: Hannaleena Koskisesta Aller Median myyntijohtaja

b83b76250450e27c_800x800ar

Aleksi Rautakorpi, Petra Marttila, Sirpa Toivoniemi ja Hannaleena Koskinen.

Aller Media vahvistaa jälleen otettaan datamarkkinoista ja mediamarkkinoinnista nimittämällä KTM Hannaleena Koskisen myyntijohtajakseen. Uudessa tehtävässään Koskinen vastaa koko Suomen Aller Median yritysmyynnistä. Hän nousee samalla johtoryhmän jäseneksi ja vahvistaa yritysmyynnin organisaatiota uusin nimityksin.

Uuteen tehtäväänsä Koskinen siirtyy Aller Median Markkinointipalvelujen myynnin vetäjän tehtävistä. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus asiakkuusmarkkinoinnista, monikanavaisista dataratkaisuista ja vaativasta ratkaisumyynnistä. Koskinen on työskennellyt aiemmin muun muassa Fonectan myyntijohtajana sekä Postin Markkinointipalvelussa, Alma Medialla ja Bisnodella asiakkuusjohtajana.

” Kasvumme tulee sisältömarkkinoinnista, natiivimainonnasta ja databisneksestä. Ainutlaatuiseen datakyvykkyyteen perustuva Rikastamo on ollut Allerille myyntimenestys.  Hannaleenan tiimillä on homma hallussa. Hienoa antaa hänelle lisää vastuuta ja vahvistaa johtoryhmäämme”, kertoo Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Viime keväänä Aller Median lanseeraama Rikastamo tarjoaa markkinoinnin ammattilaisten ja liiketoiminnan kehittäjien käyttöön yhdistelmän rikastettuja kohderyhmiä, reaaliaikaista ostokiinnostusdataa ja ennennäkemättömän syvää ihmisymmärrystä.

”Olemme Rikastamon avulla pystyneet tuottamaan asiakkaillemme mitattavaa liiketoimintahyötyä. Monet asiakkaat ovat kiitelleet Rikastamon datan tuomaa buustia liiketoimintaansa. Uudessa tehtävässäni pyrinkin vahvistamaan entisestään lisäarvon tuottamista asiakkaillemme”, sanoo Koskinen.

”Rikastamo käyttö mahdollisti meille suurten massojen kuluttajaryhmien testaamisen ja tunnistamisen siten, että saatoimme teroittaa mainosviestimme oikein jokaiselle kohderyhmälle. Digitaalisen autokaupan Caara.fi lanseerauksen ensimmäinen vaihe ja Rikastamon kuluttajapohjaisen tiedon hyödyntäminen toivat meille liiketoiminnan polttoainetta siinä määrin, että voimme nyt hyvillä mielin painaa kaasua”, jatkaa VV-Autotalojen markkinointipäällikkö Piero Silvanityytyväisenä .

Aller Median yritysmyynnin Aleksi Rautakorpi ja KTM Sirpa Toivoniemi nimitetään Chief Sales Officer -tehtäviin. Rautakorvella on vajaan kymmenen vuoden työkokemus datapohjaisesta ratkaisu- ja mediamyynnistä Fonectalta ja Sanomilta. Toivoniemi on työskennellyt ratkaisu- ja mediamyynnin tehtävissä yli kymmenen vuotta Allerilla ja Sanomilla. B2B-markkinointipäälliköksi nimitetään KTM Petra Marttila . Marttila vastaa tehtävässään yritysliiketoiminnan lisäksi myös kuluttajaliiketoiminnan markkinoinnista. Koskinen aloitti uudessa tehtävässään elokuun alussa. Muut nimitykset astuvat voimaan 1.9.2016.

KAMPANJA: Esplanadilla halataan puita keskiviikkoaamuna

sirpa-pietika-cc-88inen-puunhalaus

Sirpa Pietikäinen kehottaa sinua halaamaan puuta siksi, että arvostat omaa lähiympäristöäsi ja ymmärrät puiden lisäävän viihtyisyyttä rakennetussa ympäristössä. Kuva Seppo Närhi

Erityisesti tällä viikolla puiden halaaminen on luvallista. Halaaminen osoittaa, että välitämme lähiympäristöstämme. Puunhalauksen tavoitteena on muistuttaa lähiympäristön merkityksestä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Viihtyisän ympäristön säilyminen rakennetussa ympäristössä ei ole itsestään selvä asia.

Vihervuoden johtoryhmä aloittaa kokouksensa keskiviikkona kokoontumalla Helsingin Esplanadilla Runebergin patsaalla klo 9.00. Johtoryhmä osallistuu teemavuoden puunhalausviikkoon halaamalla Esplanadin puita.

Vihervuoden johtoryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Timo Tanninen ympäristöministeriöstä. Miksi puun halaaminen on tärkeää?

– Lähiluonto, viheralueet ja kaupunkipuistot ovat ihmisille tärkeitä henkireikiä. Puun halaaminen on lähinnä symbolinen ele, jolla ihmiset voivat kertoa lähiluonnon tärkeydestä.

Mistä johtuu, että kun jotakin puuta uhkaa kaato, sitä ollaan valmiita puolustamaan äänekkäästikin?

–  Suomalaisille metsät ja puut yleensä ovat rakkaita ja tärkeitä niin henkiselle kuin fyysiselle hyvinvoinnille. Kun tuttua puuta tai metsikköä uhkaa kaataminen, siihen ymmärrettävästi helposti reagoidaan.

Siirryt syyskuun alusta Metsähallituksen luontopalvelujohtajaksi. Millainen on oma suhteesi puihin?

– Olen koulutukseltani metsänhoitaja. Puut ja metsät ovat Suomelle mahtava resurssi kestävän biotalouden yhtenä keskeisenä perustana.

– Liikun paljon luonnossa ylipäänsä ja myös kaupungeissa meillä ja maailmalla hakeudun usein lähivirkistysalueille, puistoihin ja vastaaviin paikkoihin. Isot puut ja vanhat metsät tuottavat minulle iloa, elämyksiä ja mielen virkistystä.

Aiotko sinä halata puuta? Jos, missä?

– Kyllä aion! Puunhalausviikolla on Vihervuoden johtoryhmän kokous 24.8. joka aloitetaan Helsingin Esplanadinpuistossa, puita halaamalla!

Halaamalla puuta osoitat arvostavasi lähiympäristöäsi

Vihervuoden johtoryhmän varapuheenjohtaja Europarlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen kehottaa sinua halaamaan puuta, koska halaamalla puuta osoitat arvostavasi sen tuottamia ekosysteemipalveluita. Puu antaa kodin mikrobeille, parantaa terveyttä, antaa hyvän mielen. Koet olevasi osa ympäristöä, koska tykkäät siitä. Arvostat elinympäristön laatua. Hyvässä lykyssä puu on vanhempi kuin sinä.

Puunhalausviikon 22.–28.8. teemana on Halaa puuta – arvosta lähiympäristöäsi.

Lääkärilehti saa uuden päätoimittajan

Lääkä­ri­liiton hal­litus on va­linnut Lääkä­ri­lehden vastaa­vaksi päätoi­mit­ta­jaksi DI Pek­ka Ny­käsen (s. 1961). Ny­känen siir­tyy Lääkä­ri­liittoon Kauppa­leh­destä, mis­sä hän on toi­minut kehi­tys­pääl­li­könä. Hän aloittaa työsken­te­lynsä leh­dessä 26.9.

Lääkä­ri­lehden ny­kyinen vas­taava päätoi­mit­taja Han­nu Olli­kainen jää osa-ai­kae­läk­keelle. Hän jat­kaa toimi­tuk­sessa kirjoit­ta­jana pro­jek­ti­teh­tä­vissä.

Veikkaus ja Teemu Selänne jatkavat yhteistyötään

074f258e-64ad-4026-a063-99bd99955aab-main_image

Veikkaus ja Suomen kaikkien aikojen jääkiekkoilija Teemu Selänne ovat sopineet jatkavansa yhteistyötään vuoden 2018 loppuun asti. Sekä Selänne että Veikkaus ovat innoissaan yhteistyön jatkumisesta, sillä se on ollut molemmin puolin odotusten mukaista ja mieluisaa. Veikkauksen ja Selänteen yhteistyö käynnistyi laajemmin vuonna 2013.

– Tuomme yhteistyöhömme jatkossa uusia ulottuvuuksia ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme entistä enemmän unohtumattomia elämyksiä. Olemme iloisia jatkosta, sillä Selänteen kaltaista tähteä kohtaan tunnetaan luonnollisesti laajaa kiinnostusta, kertoo Veikkauksen Urheilupelien johtaja Sami Kauhanen.

Kotimaisten rahapeliyhtiöiden yhdistyessä vuoden vaihteessa Selänteestä tulee samalla koko suomalaisen rahapelitoiminnan lähettiläs.

– Päätös jatkaa yhteistyötä oli helppo. Toimin mielelläni Veikkauksen lähettiläänä suomalaisessa urheilussa. Arvostan sitä, mitä kaikkea Veikkauksen tuotolla tehdään suomalaisten hyvinvoinnin eteen, Selänne korostaa.

Veikkauksella on jo yli 1,8 miljoonaa kanta-asiakasta. Moni heistä on päässyt nauttimaan yhteistyöstä muun muassa tapaamalla Teemu Selännettä erilaisten tapahtumien tai palkintomatkojen muodossa. Seuraavat onnekkaimmat eli kevään jääkiekon MM-kisaveikkauksen parhaat veikkaajat matkustavat syyskuussa World Cupiin Torontoon ja pääsevät samalla tapaamaan Selännettä.