N2 Helsinki Oy vahvistaa digitaalisen markkinointiviestinnän osaamistaan – vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement osaksi konsernia

Hypement Oy:n toimitusjohtaja Jani Isaksson ja N2 Helsingin toimitusjohtaja Alex Nieminen.

N2 Helsinki on ostanut 50 % vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement Oy:n osakkeista sen perustajaosakkailta Max Kolulta ja Jani Isakssonilta. Kaikki osakkaat ja työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa, ja Jani Isaksson on kaupan yhteydessä nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Hypementin asiakkaita ovat muun muassa Finnair, Klarna, CRBE sekä Sinebrychoff.

“Hypement-kauppa parantaa vahvaa vaikuttajamarkkinointiosaamistamme entisestään. Konserniyhtiömme Mellakka Helsinki ja Mellakka Management ovat jo merkittäviä toimijoita alalla, mutta Hypement tuo meille lisävoimia ja erilaista näkemystä. Yhtiöllä on erittäin vahva osaaminen populaarikulttuurin ja urheiluvaikuttajien keskuudessa. Suurella osalla Hypementin henkilökunnasta on itselläänkin urheilutausta, joten he ovat luontevia ja luotettuja toimijoita alalla niin vaikuttajille kuin asiakkaillekin”, N2 Helsinki -konsernin toimitusjohtaja Alex Nieminen kertoo.

Myös Hypement Oy:n toimitusjohtaja Jani Isaksson kokee, että kaupoista on merkittävää hyötyä molemmille osapuolille:

“Pyysimme alunperin Alexia advisoriksi, mutta puheet etenivät nopeasti keskusteluun laajemmasta yhteistyöstä. Kauppojen myötä saamme N2 Helsingiltä tarvitsemaamme vahvaa kokemusta yhtiön edelleenkehittämiseen ja kasvattamiseen ja pystymme olemaan entistä vahvempi ja monipuolisempi kumppani asiakkaillemme. Meillä on N2 Helsinki -konsernin yhtiöiden kanssa jo nyt yhteisiä asiakkuuksia, ja uskomme, että näitä tulee jatkossa lisää”, Isaksson kertoo.

Hypement-kaupan lisäksi N2 Helsinki suunnittelee lisäinvestointeja digitaalisen markkinointiviestinnän palveluihin.

“Olemme investoineet osaamisen ja tarjonnan kehittämiseen rajusti viimeisen kolmen vuoden aikana, ja tämä linja tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa mahdollisesti yritysostojen muodossa. Siinä missä perinteisen mainonnan merkitys markkinoinnin osana pienenee, asiakkaiden tarpeet digitaalisen markkinoinnin alueella kasvavat entistäkin nopeammin. Asiakkaat selvästi kaipaavat kaltaistamme laaja-alaista toimijaa, joka pystyy tarjoamaan markkinoinnin eri osaamisalueita yhdistäviä ratkaisuja”, Nieminen jatkaa.

Stora Enso nimittää René Hansenin brändi- ja viestintäjohtajaksi

Stora Enso on nimittänyt René Hansenin yhtiön brändi- ja viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään helmikuussa 2022 toimipaikkanaan Tukholma.

Norjalainen René Hansen siirtyy Stora Ensoon maailman johtavasta lannoiteyhtiöstä Yara Internationalista, jossa hän on työskennellyt brändijohtajana. Aiemmin hän on toiminut globaaleissa markkinoinnin ja brändijohtamisen tehtävissä esimerkiksi TOMRA Systemsissä, Zound Industriesissä ja Burton Snowboardsissa. Hänellä on yli 18 vuoden kokemus yritysmarkkinoinnin, brändien, suunnittelun ja työntekijöiden sitouttamisen kehittämisestä ja integroinnista. Renéllä on kandidaatintutkinto viestinnästä ja markkinoinnista.

“Olen iloinen voidessani toivottaa René Hansenin tervetulleeksi Stora Ensoon ja johtoryhmäämme. Renén mittava kokemus brändien strategisesta kehittämisestä auttaa meitä vauhdittamaan muutostamme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Hän on osoittanut taitavansa ihmiset, liiketoiminnan ja vastuullisuuden yhdistävän tarkoitus- ja kokemuslähtöisen viestinnän, ja se tulee olemaan valtavan arvokas lisä organisaatioomme. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään Renén kanssa ja nostamaan viestintämme ja brändimme uudelle tasolle”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

“Olen innoissani uudesta tehtävästäni Stora Ensossa. Yhtiö on edelläkävijä uusiutuviin materiaaleihin liittyvissä innovaatioissa ja näyttää suuntaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kehityksen kääntämisessä. Kunnianhimoisen, positiiviseen ympäristövaikutukseen pyrkivän vastuullisuusohjelmansa myötä Stora Enso on oivassa asemassa biopohjaisessa kiertotaloudessa. Odotan jo, että pääsen kehittämään, lanseeraamaan ja markkinoimaan ympäristöystävällisiä tuotteita, joilla tehdään vastuullisempaa tulevaisuutta”, sanoo René Hansen.

Reissumies-brändi kampanjoi miesten monimuotoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta

Fazerin teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista miehistä kokee, että mieskuva on ahdas. Ikoninen, useiden suomalaisten rakastama Reissumies haluaa laajentaa edustamaansa mieskuvaa monimuotoisemmaksi, jotta yhä useampi kokisi olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Reissumies saa pakkauksiinsa uudet kasvot syksyn kampanjan ajaksi.

Reissumies saa marraskuun ajaksi uudet, monimuotoisempaa mieskuvaa edustavat kasvot leipäpusseihinsa, joita tullaan valmistamaan miljoona kappaletta.

Syksyn Reissumiehinä toimivat monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskonsultti Dakota Robin, rap-artisti ja lasten jalkapallovalmentaja PastoriPike sekä kiekkolegenda Marko Jantunen. Jokainen heistä edistää omalla työllään monimuotoisuuden hyväksymistä, ja on siksi valikoitunut kampanjan kasvoiksi.

Tuoreen tutkimuksen* mukaan mieskuva eli miehiin kohdistuvat käsitykset ja ihanteet ovat kapeita Suomessa. Lähes puolet (44 %) vastaajista kokee näin. Samalla mieskuvan nähdään olevan murroksessa, erityisesti nuorten aikuisten mielestä. Alle 30-vuotiaista vastaajista 53 prosenttia kertoi olevansa tätä mieltä.

Hieman yli puolet vastaajista koki, että brändien ja yritysten on hyvä ottaa kantaa miesnormin kaltaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Nuorista aikuisista yli 70 prosenttia mielestä yritysten ja brändien on hyvä nostaa ajankohtaisia aiheita esiin.

”Miesten diversiteettiin ei ole vielä monikaan yritys tarttunut. Kuten tutkimustulokset osoittavat, tämä on tärkeä aihe esiin nostettavaksi. Kampanjamme inspiraationa on toiminut yksi yrityksemme arvoista ”pohjoinen vapaus”. Se tarkoittaa, että tuemme Fazerilla jokaisen ihmisen vapautta olla juuri sellainen kuin hän on ja oikeutta tehdä omat elämänvalintansa. Haluamme edistää erilaisuuden hyväksymistä, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa – ja saada aikaan keskustelua aiheesta. Nyt näiden asioiden puolesta puhuu Reissumies”, kertoo Reissumiehen brändistä Fazer Leipomoilla vastaava Ari Ahola.

Nuoremmat kokevat mieskuvan ahtaampana

Tutkimuksen mukaan suomalaiset miehet katsovat sekä yleistä mieskuvaa että omaa mieheyden käsitystään hyvin erilaisten linssien läpi. Tähän vaikuttavat muun muassa ikä ja elämänvaihe.

Alle 30-vuotiailla korostuu kokemus mieskäsityksen ahtaudesta ja odotuksista mieskuvan murrokselle. Muiden mielipiteet mieheydestä vaikuttavat nuoriin aikuisiin jonkun verran (41 %). Kolmannes heistä kokee sosiaalisissa tilanteissa painetta esittää erilaista miehen mallia kuin mitä oikeasti on.

Vahvin ja selkein tuntemus omien polkujen hallinnasta on yli 60-vuotiailla miehillä. 45–60-vuotiaista vastaajista melkein 60 prosenttia katsoi, ettei muiden mielipiteillä ole vaikutusta omaan mieheyteen.

Perhe kannustaa, some lannistaa – ja mainonta vaikuttaa myös

Omaan mieskäsitykseen vaikuttavat ylivoimaisesti eniten perhe ja lähipiiri – ja pääosin positiivisestiKaveripiiri vaikuttaa positiivisesti etenkin nuoriin aikuisiin, kun taas vastaavasti yli 60-vuotiailla perheen vaikutus korostuu. Siinä missä lähipiirillä on hyvä vaikutus, sosiaalisella medialla ei niinkään. Joka kolmas vastaaja kertoo, että kokee sosiaalisen median vaikuttavan lannistavasti omaan mieskäsitykseensä.

Yritysten ja brändien tekemällä mainonnalla on myös väliä. Noin kolmannes miehistä pitää brändien ja yritysten mainontaa merkittävänä tekijänä miehiä koskevien käsitysten muodostumiseen – hyvässä ja pahassa. Vain 16 prosenttia pitää mainonnan vaikutusta omaan mieskäsitykseen kannustavana, kun taas noin kolmannes (29 %) kokee vaikutuksen lannistavana.

Reissumies kutsuu kaikki keskustelemaan mieskuvasta ja tutkimustuloksista kanssaan @FazerSuomi-kanavalle Twitteriin.

#reissumies
#omantiensäkulkijoille

*Fazer teki kyselytutkimuksen mieskuvasta lokakuussa 2021 yhdessä Nordstatin kanssa. Vastaajina yli 800 suomalaista 15–75-vuotiasta miestä valtakunnallisesti.

Kuusi SMF:n aikakauslehteä kasvatti painetun lehden lukijamääräänsä – Me Naiset Suomen suurin aikakausmedia, tavoittaa lähes 1,4 miljoonaa

Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia, ja se tavoittaa jo yli kolme miljoonaa lukijaa viikossa. HS ja useat aikakauslehdet kasvattivat painetun lehtensä lukijamäärää. Tiedot selviävät tuoreista KMT 2021 -luvuista.

Sanoman brändit ovat suomalaisten suosikkeja uutisissa ja viihteessä sekä naisten kohderyhmässä, selviää Kansallisen mediatutkimuksen (KMT 2021) tuoreista luvuista. Merkittävää on, että painetun median lukijamäärissä on edelliseen mittaukseen verrattuna kasvua useassa brändissä. Samaan aikaan Sanoman kolme suurinta brändiä IS, HS ja Me Naiset tavoittavat digissä yleisöä todella laajasti.

Ilta-Sanomat tavoittaa viikossa suomalaisista yli 3 miljoonaa ja Helsingin Sanomat 1,9 miljoonaa. Me Naiset on tuoreiden lukujen mukaan Suomen suurin aikakausmedia, joka tavoittaa viikossa 1 393 000 lukijaa.

Painetun lehden lukijamääräänsä kasvatti Sanoman aikakauslehdistä kuusi: Tiede (5 %), Suuri Käsityö (3,9 %), Me Naiset (2,7 %), Kodin Kuvalehti (1,7 %), ET-lehti (1 %) ja Glorian ruoka & viini (0,8 %).

Kokonaistavoittavuudeltaan Sanoman aikakauslehdistä seitsemän on Suomen kahdenkymmenen suurimman joukossa. Ylivoimaisesti vahvin monikanavainen asema on Me Naisilla, ja brändin kasvu on tullut erityisesti digitaalisista kanavista. Me Naisten verkkosivu siirtyi Ilta-Sanomien alle vuosi sitten.

”Ilta-Sanomien avulla hieno sisältömme on tavoittanut uusia silmäpareja ja vahvistanut näkyvyyttämme. Lyömme sivukatseluissa ja kohderyhmän tavoittavuudessa ennätyksiä jatkuvasti. Me Naisten sisältö on oman näköistään, ja annamme myös IS:n uutissivustolle lisäarvoa tuomalla sinne entistä vahvemmin naisten, erityisesti nuorten naisten, äänen ja heitä kiinnostavia sisältöjä”, kertoo Me Naisten päätoimittaja Katja Sipilä.

Me Naisilla onkin tarjolla myös globaalisti katsoen aivan uniikki kattaus, kun yhdellä brändillä on hallussaan printti, digi, radio ja some.

Kokonaistavoittavuudeltaan Kodin Kuvalehti sijoittuu sijalle 7, ET-lehti on sijalla 9, Hyvä terveys sijalla 10, Tiede sijalla 11, Aku Ankka sijalla 12 ja Suuri Käsityö on sijalla 15. Oman aihealueensa ykkösbrändejä ovat Glorian ruoka & viini ja Hyvä terveys.

Sanoman lehdistä suurin on Ilta-Sanomat, joka KMT:n mukaan tavoittaa viikossa 3 064 000 suomalaisista. Ilta-Sanomien painetulla versiolla (printti + näköislehti) on nyt 324 000 lukijaa ja etumatkaa Iltalehteen on 67 000 lukijaa.

Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia sekä päivä- että viikkotavoitettavuudeltaan.

”Kun jotain isoa ja tärkeää tapahtuu, median merkitys yleisölle ja ammattitaito punnitaan. Ilta-Sanomille esimerkiksi koronakriisi on ollut tuore osoitus, että kun todella pitää tietää, mitä tapahtuu tai mistä puhutaan, ihmiset tulevat IS:n sivuille käsittämättömän suurin joukoin”, sanoo Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Ilta-Sanomien lukijoiden vahvasta sitoutuneisuudesta kertoo myös se, kuinka usein he vierailevat Ilta-Sanomien sivuilla ja sovelluksissa. Viikolla 39 lukija kävi IS.fi:ssä ja sovelluksissa keskimäärin 13,8 kertaa, selviää FIAMin luvuista. Iltalehdessä vierailtiin keskimäärin 11,6 kertaa.

Helsingin Sanomien painetun lehden lukijamäärä kasvoi edelliseen mittauksen verrattuna 0,3 %.

HS:n painetulla numerolla on keskimäärin 628 000 lukijaa, kun viime vuonna heitä oli 626 000. Myös painetun lehden ja digitaalisen näköislehden yhdistetty lukijamäärä on säilynyt lähes ennallaan. Uusi lukijamäärä on 716 000, kun edellisvuonna se oli 721 000. Brändin kokonaistavoittavuus (printti 7 päivää + digi 1 viikko) on noin 1,9 miljoonaa suomalaista viikossa.

”Tulos osoittaa, kuinka laadukas uutisvälitys yhdistettynä syventävään maksulliseen journalismiin pitää hyvin pintansa digitalisoituvassa ajassa. Tilausmäärämme ovat kasvussa jo viidettä peräkkäistä vuotta, mistä lämmin kiitos lukijoille”, HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi sanoo.

Sanoman aluemedioiden lehdistä Aamulehden kokonaistavoittavuus on tuoreen mittauksen mukaan viikossa 579 000 ja Satakunnan Kansan 197 000.

Kansallinen mediatutkimus perustuu kyselytutkimukseen ja yleisömittaukseen. Tuoreita tuloksia ei voi verrata aiempien vuosien tuloksiin painettuja lehtiä lukuun ottamatta, koska tutkimuksen digitaalisten sisältöjen mittaustapaa on muutettu. Jatkossa tutkimus julkaistaan kerran vuodessa syksyllä.

:KULTTI RY: Kulttuurilehtien tilannetta ei tule heikentää entisestään

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n mielestä opetus- ja kulttuuriministeriön esittämät tukileikkaukset ovat kestämättömiä valtamedian ulkopuolisten lehtien kannalta, erityisesti kipeästi iskisi kirjastojen kulttuurilehtien tilaustuen lakkauttaminen kokonaan.

”Kulttuurikentän leikkaaminen vielä vaikean koronakauden jälkeen on ylipäänsä väärin, mutta kirjastoille ja tähän lehtikenttään suunnatuilla leikkauksilla saavutetut säästöt ovat aivan erityisen mitättömiä suhteessa niiden merkittäviin kielteisiin vaikutuksiinsa. On erityisen ajattelematonta leikata moninäkökulmaisemman tiedon tuottamisen edellytyksistä sekä tiedon levittämisestä ihmisille ilmaiseksi kirjaston kautta, toteaa Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen.

Kirjastojen tilaustuen merkitys on suuri paitsi kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien tekijöille, myös yli miljoonalle tällaisten lehtien lukijoille, joille kirjastojen lehtitarjonta mahdollistaa monipuoliset pohditut ja syvällisemmin asioihin paneutuvat sisällöt.

Mediakenttää hallitsevat yhä vahvemmin muutamat isot toimijat, joiden kautta välittyy vain osa yhteiskunnalliseen keskusteluun päätyvistä aiheista. Mikäli isot mediat eivät jotain aihetta ota esille tai käsittelyyn, voivat tärkeätkin aiheet jäädä kokonaan piiloon. Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehdet nostavat esille aiheita, jotka eivät valtavirtakeskusteluun mahdu.

”Ehdotus miljoonan leikkaamisesta nollaan on käsittämätön. On vaikea keksiä miten tiedonvälityksen ja sivistyksen kannalta voisi mitenkään saada yhtä paljon aikaan vastaavalla summalla kuin laittamalla se kirjastojen tällä tavoin kohdennettuihin hankintamäärärahoihin”, Rantanen huomauttaa.

Suomessa valtion tuki kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehdille on koko ajan laahannut naapurimaita perässä. Ruotsissa, Norjassa sekä Virossa tuki lehdille on yli kaksi miljoonaa euroa vuodessa, ja uudessa esityksessä avustussumma Suomessa on vähän yli 800 000 euroa.

Suomen Jääkiekkoilijat ry: Jere Saastamoinen SJRY:n viestintä- ja markkinointipäälliköksi

Suomen Jääkiekkoilijat ry on valinnut viestintä- ja markkinointipäälliköksi Jere Saastamoisen. Toimenkuva on uusi pelaajayhdistyksessä. Hän aloitti tehtävässä maanantaina.

Kajaanista lähtöisin olevalla Saastamoisella on kokemusta viestinnän parista useiden vuosien ajalta. Hän on työskennellyt aiemmin urheilutoimittajana ja viimeisimmässä työssä Kajaanin Hokin viestintä- ja tapahtumapäällikkönä.

– Lähden kovalla innolla kehittämään SJRY:n viestintää. Minulla on paljon kokemusta seuratyöstä ja viestinnästä jääkiekon parista, ja uskon sen auttavan paljon nykyisessä työtehtävässä, Saastamoinen sanoo.

– Ensimmäisenä isona tehtävänä on hyödyntää sosiaalista mediaa paremmin ja lähteä tuottamaan niihin sisältöä. Tavoite on tuottaa mielenkiintoista sekä laadukasta sisältöä nykypäivän ja pelaajien tarpeiden mukaisesti.

– Pelaajayhdistys toivottaa Jeren lämpimästi tervetulleeksi. Nyt meillä on toimistolla ensimmäistä kertaa käytössä neljän henkilön työpanos. Tämän myötä meillä on mahdollisuus nostaa yhdistyksemme profiilia, tehostaa edunvalvontaamme ja palvella jäseniämme vielä aikaisempaa paremmin. Viestintä on tässä tärkeässä roolissa, toiminnanjohtaja Risto Kauppinen sanoo.

Coca-Cola-logo saa uuden halaavan muodon

Coca-Cola on julkistanut tulevien vuosien mainontaa ohjaavan uuden kansainvälisen brändikonseptin. Konseptin syntyyn on vaikuttanut merkittävästi korona-aika, jolloin me kaikki olemme huomanneet arjen ainutlaatuisten hetkien syntyvän erityisesti toisten ihmisten kanssa vietetyistä hetkistä. Todellista taikaa (Real Magic) -nimisellä konseptilla halutaan juhlistaa ihmisyyttä ja ihmisten keskinäistä positiivista yhdessäoloa. Toisten kanssa vietetyt hetket ovat todellisia, ja samanaikaisesti koemme tällaiset hetket taianomaisina.

Uuden konseptin kantavana ajatuksena on, että elämä on täyttä taikuutta. Ensirakkaus, toisten auttaminen, uusien asioiden löytäminen, yhteisten kokemusten jakaminen. Taika ei ole satua vaan oikeaa elämää, sillä jokainen eletty hetki voi olla ainutlaatuinen. Elämä on harmonista, kun onnistumme löytämään inhimillisen tasapainon kahtiajakautuneessa maailmassa.

– Monimuotoisuus tekee maailmasta mielenkiintoisemman; monimuotoisessa maailmassa on ainutlaatuisia ihmisiä, odottamattomia mahdollisuuksia ja upeita hetkiä, sanoo Coca-Cola Companyn globaali markkinointijohtaja Manolo Arroyo. Myös Coca-Cola on tuotemerkkinä kaksijakoinen, sillä se yhtäaikaisesti sekä ikoninen että nöyrä. Se on aito ja salainen. Todellinen ja taianomainen. Coca-Colan ainutlaatuista makua on vaikea kuvailla sanoin, mikä on osa Coca-Colan taikaa.

Coca-Colan logo saa uuden muodon

Todellista taikaa -konsepti ohjaa kaikkea sitä, mitä tuotemerkki Coca-Cola tekee jatkossa. Konsepti herää ensimmäisenä henkiin Coca-Colan televisio-, ulko- ja digitaalisessa viestinnässä. Samassa yhteydessä nähdään Coca-Cola-logon uudistunut ilme. Coca-Cola logo on käytännössä pysynyt samanlaisena tuotemerkin koko 135-vuotisen historian ajan. Jatkossa logo taipuu reunoistaan kaarevaan muotoon, ikään kuin logo halaisi kohdettaan.

Todellista taikaa ei ole mainoslause tai kertaluonteinen kampanja vaan konsepti, jolle Coca-Cola rakentaa tästä alkaen kaikki kampanjansa ja muun viestinnän. Coca-Cola on tehnyt yhteistyötä taiteilijoiden, valokuvaajien ja kuvittajien kanssa, jotka tulkitsevat konseptin sanomaa omien näkemystensä kautta. Omalla ilmaisullaan he kuvaavat sitä, miten arjen hetket kutsuvat meitä toistemme seuraan osaksi ryhmää, samalla kun olemme yksilöllisesti omia itsejämme. Uusi konsepti korvaa edellisen, viisi vuotta käytetyn Taste the Feeling – konseptin.

Olemme Coca-Colan päässä toisistamme

Uuden konseptin alla toteutettu ensimmäinen kampanja ’Olemme Coca-Colan päässä toisistamme’ nähdään Suomessa lokakuussa. Kampanja erottuu huomattavasti Coca-Colan aiemmista kampanjoista ja sen takana ovat kansainvälisesti arvostetut luovat tahot. Kun todellisuus kohtaa pelimaailman, syntyy todellista taikaa.

Kantavana ideana on se, että meitä yhdistävät asiat ovat suurempia kuin ne, jotka meitä erottavat. Coca-Cola voi tuoda toisistaan erillään olevia maailmoja yhteen. Kampanjafilmissä nähdään myös mm. pelimaailman supertähtiä kuten yhtenä maailman parhaimmista pidetty brittiläis-norjalainen DJ Alan Walker, kansainvälisesti tunnettu norjalainen monitaituri Average Jonas sekä hollantilais-amerikkalaiseen eSport-järjestöön Team Liquidiin kuuluva naisten koripallomestari Aerial Powers. Suomesta kampanjassa ovat mukana Lakko, Tinke, Paqpa, Paulin pelivideot, Roponen ja Aippa, jotka haastavat toisiaan kokeilemaan tuntemattomia pelejä.

Effie-tuomaristo on nyt valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointikampanjat.

Vuoden 2021 tuomaristossa on yhteensä 41 asiantuntevaa tuomaria, päätuomarina toimii Suvi Lähde SEK:iltä. Tuomarointi on kaksivaiheinen ja kummallekin kierrokselle on oma tuomaristonsa. Ensimmäisen kierroksen tuomaristo valitsee finalistit ja toisen kierroksen tuomaristo valitsee voittajat. Tänä vuonna tuomarointi pyritään järjestämään livetilaisuutena.

”Effien tämän vuoden tuomaristo muodostuu kokeneista ja monialaisista markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisista. Shortilla tullaan varmasti näkemään Suomen parhaimmisto.” – Riikka-Maria Lemminki, Marketing Finlandin toimitusjohtaja kommentoi.

Effie Finland tuomaristo 2021

Effien ohjausryhmä vahvistaa finalistit ja voittajat tuomariston ehdotuksen perusteella. Ohjausryhmä koostuu tuomariston lailla markkinoinnin huippuammattilaisista ja sitä johtaa Bob the Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo. Kunkin kategorian vuoden tuloksekkain ja luovin kampanja sekä Grand Effien saaja palkitaan 10.2.2022 Effie Awards Finland -gaalassa, joka tullaan näillä näkymin järjestämään livetilaisuutena. Effie Awards Finlandin pääyhteistyökumppanina jatkaa Sanoma Media Finland.

Tuomariston jäseniksi kutsutaan markkinoinnin huippuammattilaisia jäsenyrityksistä ja toimistoista, jotka ovat osoittaneet aiemmissa Effie- tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa hallitsevansa markkinoinnin tulosten tekemisen. Tuomaristoon kutsutaan edustajat myös korkeakouluista ja mediasta.

Tuomariston 1. kierros kokoontuu 25.11.2021

 • Päätuomari: Suvi Lähde, Executive Creative Director, SEK
 • Anna Salmi, SVP brand, communications and sustainability, Posti Group Oyj
 • Ilkka Ruotsalainen, Creative Strategist, IVALO Creative Agency
 • Jani Engberg, CSO, Partner, Republic
 • Joanna Viileinen, Markkinointi-ja viestintäpäällikkö, Rototec
 • Johanna Jäkälä, CCO, Kaupallinen johtaja, VR
 • Johanna Varis, Marketing Manager, Abloy Oy
 • Lasse Nikkari, Päällikkö, formaatit & brändiviihde, Sanoma Media Finland
 • Leena Koskinen, Markkinointiarkkitehti, Head of People & Culture, ToinenPHD
 • Minna Utriainen, Business Development Director, Avidly Oyj
 • Mirva Kaitila, Producer, Head of client services, Bond creative agency
 • Netta Alaranta, Head of accounts, Drama Queen
 • Olessia Kozlova, Marketing Manager, Matkahuolto
 • Ossi Honkanen, Creative Director, hasan & partners
 • Paula Hernetkoski, Director, Strategic Sales Development, B2B, Sanoma Media Finland
 • Pekka Tola, SVP, Global Brand and Marketing, Valio Oy
 • Reetta Wallen, Senior Creative, Bob the Robot
 • Tapu Haro, Creative director, Sherpa
 • Tarja Autio, Markkinoinnin lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Tarja Malinen, Head of marketing and communication, Luhta sportswear company
 • Niina Uotila, Client Director at Vapa Media

Tuomariston 2. kierros kokoontuu 14.12.2021

 • Päätuomari: Suvi Lähde, Executive Creative Director, SEK
 • Anna-Riikka Hovi-Taunila, Asiakaskokemusjohtaja, Terveystalo
 • Anu Rintala, Brändijohtaja, Finnair
 • Jami Pankakari, Head of Digital Strategy, Mediabrands Finland
 • Jani Leppänen, Strategist & Managing partner, 358, Future Affairs
 • Jotti Taival, Creative Director, Kauas Creative
 • Jukka Veteläinen, Head of Strategy & Insight, dentsu
 • Kati Saarela, Marketing Director, Schibsted Suomi
 • Karri Ahonen, Johtaja, Sanoma Media Finland
 • Kimi Issakainen, Creative Director, SEK
 • Perttu Partanen, Chief marketing officer, Puuilo
 • Laura Paikkari, Creative Director, TBWA\Helsinki
 • Mats Nyström, Markkinointijohtaja, Food Folk Suomi Oy / McDonald’s Finland
 • Mika Hyötyläinen, Vice president, marketing communications, Neste
 • Pasi Lindqvist, Copywriter, N2 Creative
 • Pia Dahlman, Chief Executive Officer, Folk Finland Oy
 • Reija Laaksonen, Vice president, head of global marketing, Nokian Tyres Plc
 • Riikka Järvinen, Chief marketing strategist, Nordea
 • Salla Erkkilä, Strategist, Client Lead, Dagmar
 • Samuli Cantell, Global Creative Director & Founder, Adventure Club
 • Ville Ohtonen, Vastaava luova johtaja, Bob the Robot

Tärkeät päivämäärät 

13.9.2021 Ilmoittautuminen alkaa   

7.10.2021 Early Bird päättyy 

21.10.2021 Late fee (lisämaksullinen jatkoaika)   

28.10.2021 Extended deadline (lisämaksullinen jatkoaika)  

10.2.2022 Effie Awards Finland -gaala ja palkintojenjako 

Effie-kilpailusta

Effie on maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki. Effie-kilpailun säännöt ja ohjeet laaditaan Effie Wordwide -organisaatiossa. Se valvoo, että kilpailu viedään läpi kaikissa maissa samoja sääntöjä noudattaen. Kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa 20. kertaa järjestettävän maakohtaisen kilpailun lisenssin omistaa Marketing Finland ry.

UROS LIVE -areenan mainosnäyttöjen myynti Outshine Oy:lle

Tampereen keskustaan rakentuva UROS LIVE -areena ja helsinkiläinen Outshine Oy ovat tehneet monivuotisen sopimuksen, jonka myötä areenan mainosnäyttöjen mainosmyynnistä vastaa jatkossa Outshine. Uusi sopimus takaa Outshinelle yksinoikeuden tulevaan mainosmyyntiin.

”Sopimukseen kuuluu yli 200 digitaalista mainosnäyttöä, ja yhteistyön myötä Outshinen digiverkostosta tulee Tampereen vaikuttavin. Erityisesti kaksi julkisivun LED-jättinäyttöä tuovat mainostajille aivan uudenlaisia elämyksiä, sillä ne ovat kokonsa puolesta kaksi suurinta mainosnäyttöä Pohjoismaissa. Olen ylpeä siitä, että kotimainen Outshine valikoitui kumppaniksi monien vaihtoehtojen joukosta.”

UROS LIVE -areenan mainosnäyttöihin jo solmitut kumppanuussopimukset pysyvät voimassa. Jatkossa mainosmyynnistä vastaa Outshine, joka on UROS LIVE -areenan toimitusjohtaja Marko Hurmeen mukaan erinomainen kumppani tällä saralla:

”Outshine on vastuullinen kotimainen toimija, joka tuntee mainostajien tarpeet kuin omat taskunsa. Yrityksen asiakaslähtöinen toimintatapa ja kunnianhimoiset tavoitteet sopivat loistavasti yksiin myös UROS LIVE -areenan toimintaperiaatteiden kanssa.”

Mainosnäytöt sijaitsevat UROS LIVE -areenan sisä- ja ulkopuolella. Ulkona olevat näytöt on sijoiteltu niin, että ne tavoittavat hyvin laajasti ja pitkältä matkalta myös muut kuin areenalla käyvät ihmiset. Areenan sisätilat ovat auki myös tapahtumien ulkopuolella, sillä areenalle tulee laaja kattaus huipputason palveluita, kuten kasino, hotelli ja ravintolatoimintaa. Pääosin näytöt ovat mainoskäytössä, mutta ne palvelevat yhtä lailla areenan tapahtumia ja niiden avulla tuotetaan areenan kävijöille täysin uudenlaisia kansainvälisen tason elämyksiä. Kaksi suurinta näyttöä ovat kooltaan 200m2 ja 186m2 ja ne sijaitsevat ulkona areenan julkisivussa. Kauimpana areenasta sijaitsevat kaksi näyttöä, kooltaan 15m2 per kappale on jo asennettu käyttöön.

Sopimus astuu voimaan heti ja kaikki UROS LIVE -areenan näytöt käynnistyvät 1.12.2021. Outshinen mainosmyynti on jo käynnistynyt.

Stora Ensolle ja Vogue Scandinavialle arvostettu Red Dot -muotoilupalkinto aikakauslehden pakkauskonseptista

Stora Enso ja Vogue Scandinavia ovat voittaneet Red Dot Design Award -kilpailussa palkinnon ekologisesta pakkauskonseptista, joka korvaa aikakauslehtien muovikääreet. Pakkaus on täysin hiilineutraali, se on tehty uusiutuvista, vähähiilisistä raaka-aineista ja sen tuotanto on energiatehokasta. Vogue Scandinavian ensimmäinen numero julkaistiin elokuussa.

Red Dot -muotoilupalkinto myönnettiin suunnittelun poikkeuksellisesta laadusta ja luovuudesta kategoriassa Brands & Communication design. Red Dot Award on yksi maailman suurimmista muotoilukilpailuista ja siihen osallistuu noin 20 000 kilpailijaa.

Voittajapakkauksesta on kaksi versiota – tavallinen aikakauslehtipakkaus ja keräilijöille tarkoitettu erikoispakkaus, jota on valmistettu rajoitettu erä. Molemmat on valmistettu EnsocoatTM by Stora Enso -kartongista. Pakkauksen materiaalit ovat kuitupohjaisia ja uusiutuvia Vogue Scandinavian vastuullisuussitoumusten mukaisesti. Pakkaus korvaa aikakauslehdissä perinteisesti käytetyn kertakäyttöisen muovikääreen. Keräilijöiden kappaleissa on ruotsalaisen taiteilijan Hilma af Klintin innoittamaa taidetta ja kohokuvioita. Sekä lehti että pakkaus on suunniteltu säästettäväksi ja säilytettäväksi lukijoiden kirjahyllyissä. Pakkaukseen sisältyvä kirjanmerkki kannustaa lukijoita palaamaan uudelleen lehden pariin.

”Olen erityisen iloinen siitä, että tällä palkinnolla kunnioitettiin hankkeita, jotka vastaavat nykyajan haasteisiin”, sanoi professori Peter Zec, Red Dotin perustaja ja toimitusjohtaja. ”On hienoa, että Stora Enso ja Vogue Scandinavia ovat ottaneet selkeän kannan, kantavat vastuuta ja lisäävät tietoisuutta tämän hetken haasteista. Suunnittelun ja toteutuksen erinomaisen laadun ansiosta projekti välittää selkeän viestin, joka voi muuttaa asenteita ja saada ihmiset ajattelemaan uusin tavoin.”

Vuoden 2021 palkintoja varten suunnittelijat, toimistot ja yritykset ympäri maailmaa ilmoittivat luovat projektinsa ja tuotemerkkinsä ehdolle. Kilpailun johtavan periaatteen ”Hyvää suunnittelua ja luovuutta etsimässä” mukaisesti 24 kansainvälistä tuomaria arvioi asiantuntevasti, yksilöllisesti ja kattavasti jokaisen lähetetyn viestintäprojektin ja tuotemerkin.

”Vogue Scandinavia lanseerattiin uudistamaan mediamaisemaa Pohjoismaissa ja tuomaan esiin erityisesti vastuullisuusnäkökulmaa. Haluamme ottaa seuraavan askeleen tulevaisuuteen ja nykyaikaistaa käsityksen siitä, miten aikakauslehtijournalismia ei enää vain lueta, vaan kuluttajat myös tekevät ja kokevat sitä”, sanoo Vogue Scandinavian päätoimittaja Martina Bonnier. ”Stora Enso on täydellinen kumppani tähän – he ovat todellisia edelläkävijöitä hiilineutraalissa pakkaussuunnittelussa.”

”Vogue Scandinavia todella inspiroi meitä, koska he rikkovat rajoja kaikessa, mitä tekevät. Heidän tavoitteensa yhdistettynä meidän asiantuntemukseemme pakkausten suunnittelussa ja vastuullisuudessa auttavat siirtymään kohti vihreämpää muotiteollisuutta”, sanoo David Ekberg, Stora Enson Packaging Solutions -divisioonan johtaja.

Tietoja Red Dot Awards -palkinnoista
Red Dot Design Award on yksi maailman suurimmista muotoilukilpailuista. Osallistujat lähettävät kilpailuun tuotteita, viestintäprojekteja ja tuotemerkkejä sekä prototyyppejä ja konsepteja kolmessa eri kategoriassa. Red Dot -kunniamaininta on kansainvälisesti tunnustettu erinomaisen muotoilun sinetti. Palkinnon saajat esitellään Red Dotin vuosikirjoissa ja museossa sekä Red Dot -sivustolla. Lisätietoja on osoitteessa red-dot.org