PING Helsinki yhteistyöhön Medialiiton kanssa

x9zqehltswmm3jxyjoov

Vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijayritys PING Helsinki on aloittanut yhteistyön Medialiiton kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lisätä alan toimijoiden ymmärrystä muuttuvan mediakentän mahdollisuuksista.

Yhteistyön taustalla on media-alan uuden kasvun edistäminen, joka on yksi Medialiiton toiminnan päämääristä. Digitalisoituminen on monipuolistanut mediayhtiöiden toimintakenttää ja liiketoimintamahdollisuuksia.

– Tavoitteemme on, että media-ala tunnetaan merkityksellisenä, uudistuvana ja kasvuhakuisena tulevaisuuden alana. PING Helsinki on hyvä esimerkki tässä ajassa vaikuttavasta yrityksestä, jonka toiminnassa keskiöön nousevat uudenlaiset kanavat, tekijät ja kohtaamiset, kuvailee Medialiiton uuden kasvun asiantuntija Noora Pinjamaa

Vaikuttajamarkkinoinnissa tunnistetaan yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita. Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, instaajia, artisteja tai vaikka urheilijoita, joilla on omissa kanavissaan seuraajia, joiden valintoihin he voivat vaikuttaa.

PING Helsinki on asiantuntijayritys, joka kasvattaa ymmärrystä median murroksen mukanaan tuomista mahdollisuuksista niin yritysten kuin itsenäisten sisällöntuottajien ja somevaikuttajien keskuudessa. Pohjois-Euroopan suurimmaksi sisältömarkkinoinnin ammattilaistapahtumaksi kasvaneen PING Helsinki Business Festivalin lisäksi yritys on luonut vaikuttajamarkkinoinnin eettisen koodiston ja toteuttanut kansallisen vaikuttajamarkkinointitutkimuksen. PING Helsinki palvelee asiakkaitaan laajan verkoston avulla.

– Yhteistyö Medialiiton kanssa vahvistaa rooliamme koko toimialaa kehittävänä yrityksenä erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin tutkimuksen sekä eettisen koodiston osalta. Yhteistyössä pystymme tarjoamaan kumppaneillemme ja tapahtumien osallistujille toimialan tuoreinta tutkimustietoa ja parhaita resursseja. Samalla vahvistamme vaikuttajamarkkinoinnin roolia mediakentässä, iloitsee PING Helsingin perustaja, toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahti

Konkreettisesti yhteistyö näkyy viestinnässä sekä tiedon vaihtamisessa ja lisäämisessä. Yhteistyötä tullaan tekemään myös tapahtumien yhteydessä sekä tutkimuksen ja eettisen koodiston kehittämisessä.