Ylen tulos vuodelta 2017 oli suunnitellusti ylijäämäinen

Ylen talous pysyi edelleen tasapainossa. Yle-veron tuotot pysyivät edellisvuosien tasolla, mutta kulut olivat edellisvuotta pienemmät.
Vuonna 2017 Ylen liikevaihto oli 472,3 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 0,3 prosenttia. Kaikki tuotot yhteensä olivat 475,0 miljoonaa euroa.  Tuotoista Yle-veron osuus oli 461,8 miljoonaa euroa eli 97,2 prosenttia. Yle-veron tuotot pysyivät samana kuin kolmena edellisenä vuotena.
Tilikauden ylijäämä oli 6,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden tappio oli 2,9 miljoonaa euroa. Tulosvaihtelun pääasiallinen syy on joka toinen vuosi toistuvat suuret urheilutapahtumat. Hallintoneuvoston linjaus on, että vuotuiset tulosvaihtelut kattavat toisensa.
“Vuodelle 2017 olimme budjetoineet 5 miljoonaa euroa ylijäämää, mutta tulos muodostui kuitenkin hiukan ennakoitua suuremmaksi, koska tietyt kehitysprojektit lykkääntyivät”, sanoo Ylen talousjohtaja Maisa Hyrkkänen.
Henkilöstön määrä laski edelleen
Ylen henkilöstön määrä on laskenut usean vuoden ajan. Vakituisia työntekijöitä oli vuoden 2017 lopussa 2 786. Kaikissa työsuhteissa henkilötyövuosia kertyi yhteensä 3 333, mikä on 157 vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Poistot ja kulut ilman rahoituseriä olivat 467,9, mikä on 8,2 miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna (476,1). Henkilöstökulut olivat 222,6 miljoonaa euroa ja niiden osuus kaikista kuluista oli 47,6 prosenttia. Henkilöstökulut laskivat 4,1 prosenttia edellisestä vuodesta.
Yle on lisännyt ohjelmahankintoja yhtiön ulkopuolelta parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti. Esitys- ja tekijänoikeuskorvauksiin liittyvät poistot ja muut kulut olivat yhteensä 88,0 miljoonaa euroa. Yle tarjosi eri välineissään kotimaisia ohjelmia 30,2 miljoonan euron arvosta. Urheilun ja ulkomaisten ohjelmien esityskorvaukset olivat 21,0 miljoonaa euroa. Sen lisäksi maksettiin musiikkiin ja radioon liittyviä esityskorvauksia, esitysoikeuspalkkioita, uusintakorvauksia sekä muita ohjelmiin liittyviä oikeusmaksuja kaikkiaan 36,8 miljoonan euron edestä.
Liiketoiminnan muihin kuluihin liittyviä suurimpia eriä olivat ulkopuolisilta ostetut palvelut, joita Yle hankki 63,6 miljoonalla eurolla. Näitä olivat muun muassa tietotekniset palvelut, tuotantopalvelut, kiinteistöpalvelut sekä korjaus- ja huoltotyöt.
Ylen investoinnit vuonna 2017 olivat yhteensä 19,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suurimpiin investointeihin kuuluivat Pasilan kiinteistöremontit, radioyksiköiden uudistaminen sekä järjestelmähankkeet. Yle panosti vuoden aikana merkittävästi myös verkkopalvelujen kehittämiseen.
Ylen hallitus hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kokouksessaan 21.3.2018. Ylen hallintoneuvosto käsittelee tilinpäätöstä 3.4.2018 ja antaa huhtikuun aikana kertomuksen eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuodelta 2017