Yle haastaa muut mediayhtiöt mukaan #Häirinnästävapaa Suomi -kampanjaan

Oikeusministeriö on käynnistänyt kampanjan #Häirinnästävapaa Suomi. Yle lähtee mukaan kampanjaan ja haastaa myös muut mediayhtiöt osallistumaan. 
“Mediayhtiöilla on työnantajina ja luovan alan työllistäjinä erityinen rooli ja myös erityiset mahdollisuudet edistää hyvää ja häirinnästä vapaata työelämää.Toivomme, että muut mediatalot tarttuvat haasteeseen ja liittyvät mukaan oikeusministeriön kampanjaan”, sanoo Ylen HR-, viestintä- ja strategiajohtaja Gunilla Ohls
Kampanjan tavoitteena on nostaa esiin hyviä toimintamalleja, joilla seksuaaliseen häirintään voidaan puuttua yrityksissä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Kampanjaan osallistuvat organisaatiot julkistavat sitoutumisensa puuttua häirintätilanteisiin. Ne myös kertovat toimintamalleista, joilla tilanteisiin puututaan ja häirintää ehkäistään. 
Ylellä on nollatoleranssi häirintään. Häirintää ehkäisee sen julkitulo ja siihen tarttuminen.
“Yle haluaa olla työpaikka, jossa jokainen kiusaamis- tai häirintätapaus selvitetään. Meillä on myös selkeät ohjeet ja toimintatavat kiusaamistapausten selvittelyyn. Tavoitteemme on, että kynnys ilmoittaa häirinnästä on todella matalalla ja että kaikki tietävät, kuinka mahdollisissa kiusaamis- ja häirintätapauksissa toimitaan”, Ohls sanoo.
 
Ylen eettiset ohjeet velvoittavat yleläisten lisäksi myös Ylen kumppaneita. Esimerkiksi tuotantoyhtiöt sitoutuvat yhteistyössä Ylen kanssa – sopimusten liitteenä on ns. kumppanuussitoumus – noudattamaan lakeja, säädöksiä ja yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joihin kuuluvat mm. tasa-arvolaki ja sen kielto syrjinnästä.
Kampanjan on käynnistänyt oikeusministeri Antti Häkkänen, jonka mukaan pelkkä lainsäädäntö ei ole riittävä työkalu estämään häirintää ja puuttuminen häirintään edellyttää toimenpiteitä jokaiselta. 
Oikeusministeriö: #Häirinnästävapaa Suomi