Julkisen sanan neuvoston päätöstiedote 30.1.2019: Langettava freelancerin kaksoisroolista, vapauttavia tutkivista jutuista

Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan langettavan päätöksen freelancetoimittajan kaksoisroolia käsitelleestä kantelusta. Taloustaito-lehti oli julkaissut finanssivalvonnan ulkopuolella toimivia finanssineuvojia kritisoivan jutun, jonka aihetta neuvosto piti yhteiskunnallisesti merkittävänä. JSN kuitenkin totesi, että jutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli yksityispankkipalveluihin liittyvän yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille.

JSN antoi vapauttavan päätöksen Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli valtion innovaatiorahoittaja Tekesin ja amerikkalaisyhtiö IBM:n tekemää aiesopimusta. Neuvosto totesi, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan Helsingin Sanomilla oli perusteet sopimustekstistä tekemilleen tulkinnoille.

Ilta-Sanomat sai JSN:ltä vapauttavan päätöksen tutkivasta jutusta, joka käsitteli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen roolia valtion rokotehankinnoissa. Neuvosto totesi, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Neuvosto myös korosti, että yksi median keskeinen tehtävä on arvioida julkista vallankäyttöä silloinkin, kun kyse on osin pelkistä epäilyistä.

Viisi vapauttavaa, kaksi langettavaa

JSN antoi keskiviikkona 30.1.2019 pitämässään kokouksessa yhteensä viisi vapauttavaa ja kaksi langettavaa päätöstä. Satakunnan Kansa sai vapauttavan Pori Jazzin toimitusjohtajaksi valitun henkilön haastattelusta. Neuvoston mukaan haastateltavan sitaatin tiivistäminen toimituksessa ei aiheuttanut asiavirhettä tai väärinkäsitystä.

Yle sai vapauttavan hoivapalveluiden yksityistämistä käsitelleestä dokumentista sekä vaihtoehtoisia syöpähoitoja käsitelleestä televisio-ohjelmasta. Kide-lehti sai neuvostolta langettavan, kun se julkaisi lukijan mielipidekirjoituksen yhteydessä tämän kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.