Avidly ostaa inbound-markkinointitoimisto Hehku Marketingin

Avidly vahvistaa strategiansa mukaisesti inbound-markkinointi-liiketoimintaansa
ostamalla suomalaisen Hehku Marketingin.

Avidly Oyj on 31.3.2019 ostanut Hehku Marketing Oy:n koko osakekannan. Hehku
Marketing kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa inbound- ja sisältömarkkinoinnin
avulla. Hehku Marketingin inbound-ratkaisuissa käytetään HubSpot-teknologiaa.
Yritysosto vahvistaa Avidlyn asemaa johtavana inbound-toimistona ja HubSpot
-partnerina Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Hehku Marketingin kauppahinta on 360 220 euroa, joka maksetaan laskemalla
liikkeeseen Hehku Marketingin osakkeenomistajalle Viima Helsinki Oy:lle
suunnatussa osakeannissa 62 000 uutta Avidly Oyj:n osaketta. Lisäksi Avidly
maksaa Viima Helsingille lisäkauppahintaa vuonna 2020, mikäli lisäkauppahinnalle
asetetut edellytykset täyttyvät. Vastikkeena annettuihin osakkeisiin kohdistuu
luovutusrajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta. Lisäksi järjestelyyn liittyy
muita tavanomaisia yrityskaupan ehtoja. Järjestely ei vaikuta Avidlyn näkymiin
vuodelle 2019.

“Tavoitteemme Avidlyssä on kasvattaa erityisesti inbound
-markkinointipalvelujamme voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostoin.
Hehku Marketingin osto on askel uuden kasvustrategiamme toteuttamisessa. HubSpot
-kultatason partneri Hehku Marketing vahvistaa inbound-osaamistamme ja tuo
meille lisää resursseja palvelujemme kehittämiseen. Hehku Marketing on
menestynyt erityisesti isojen teollisuusasiakkaiden ja päivittäistavarakaupan
toimialan palvelemisessa”, kertoo Avidlyn toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Hehku Marketingin liikevaihto vuonna 2018 kasvoi noin 27 % ja oli 607 tuhatta
euroa. Hehku Marketing konsolidoidaan Avidlyn lukuihin 1.4.2019 alkaen.

Hehku Marketingin avainlukuja (FAS)

1 000 euroa 1 -12 /2018 1 -12 /2017
Liikevaihto 607 479
Nettotulos -93 2
Oma pääoma 4 6
Taseen loppusumma 232 103

“Hehku Marketing on alusta asti pyrkinyt rakentamaan kansainvälistä
menestystarinaa. Avidlyyn liittyminen toteuttaa tämän suunnitelmaamme
nopeammalla aikataululla”, kertoo Hehku Marketingin toinen perustaja Henri
Pallonen. “Yhdistämällä osaamisemme Avidlyn kanssa luomme vahvan kansainvälisen
tiimin, jonka HubSpot-osaaminen on maailman huippua. Näin voimme kehittää
asiakkaidemme liiketoimintaa entistä kokonaisvaltaisemmin”, jatkaa Tomi
Hyttinen, toinen Hehku Marketingin perustajista.

Kaupan myötä Avidlyn Helsingin toimistoon siirtyy kaikki seitsemän Hehku
Marketingissa työskentelevää henkilöä. Hehku Marketingin perustajat jatkavat
Avidlyn Suomen inbound-markkinointiliiketoiminnan kehittämistä yhdessä Avidlyn
nykyisen tiimin kanssa: Henri Pallonen nimitetään Inbound-liiketoiminnan Suomen
maavastaavaksi (Country Manager, Inbound in Finland). Pallonen raportoi
operatiiviselle johtajalle (COO) Ingunn Bjørulle. Tomi Hyttinen puolestaan
nimitetään Suomen inbound-myynnistä vastaavaksi (Head of Inbound Sales,
Finland). Hehku Marketing Oy:n nimi muutetaan Avidly Inbound Finland Oy:ksi.

“Me Avidlyssä pyrimme kasvattamaan huomattavasti HubSpot-teknologiaan perustuvia
palveluitamme sekä olemassa olevilla markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Norja ja
Tanska) että laajentumalla valituille alueille pääosin Euroopassa. Alkuvuonna
2019 olemme rekrytoineet jo 17 inbound-osaajaa eri maissa. Hehku Marketingin
seitsemän asiantuntijaa tuovat meille lisää osaamista ja kiinnostavia
asiakkuuksia Suomessa. Yritysostoissa meille on aina tärkeää myös
yrityskulttuurien kohtaaminen, ja koemme, että Hehku Marketingin arvot ja
toimintatavat kohtaavat hyvin meidän kanssamme”, perustelee Jyrki Vaittinen
yritysostoa.

Kauppahinta

Hehku Marketingin kauppahinta on 360 220 euroa, joka maksetaan Avidly Oyj:n
uusina osakkeina. Yrityskaupan toteuttamiseksi ja kauppahinnan maksamiseksi
Avidly laski liikkeelle Viima Helsinki Oy:lle suunnatussa annissa 62 000 uutta
osaketta. Viima Helsingin omistajat ovat Henri Pallonen ja Tomi Hyttinen.

Viima Helsinki on oikeutettu saamaan lisäkauppahintaa Avidlyltä vuonna 2020,
mikäli Avidlyn Suomen inbound-markkinointiliiketoiminnan (sellaisena kuin se on
31.3.2019) yhteenlaskettu myyntikate tilikaudelta 2019 ylittää 2,313 miljoonaa
euroa ja käyttökate on positiivinen. Lisäkauppahinnan määrä vastaa euromäärää,
joka ylittää 2,313 miljoonaa euroa kerrottuna 0,7:llä.

Tiedot suunnatusta osakeannista

Hehku Marketingin omistajalle Viima Helsingille luovutettujen Avidlyn uusien
osakkeiden lukumäärä määräytyi jakamalla kauppahinta 1.3.2019 – 28.3.2019
välisenä aikana Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First North -markkinapaikalla
muodostuneella Avidlyn osakkeiden kaupankäynnin volyymillä painotetulla
osakekohtaisella päivän päätöskurssien keskiarvolla eli hintaan 5,81
euroa/osake. Osakeannissa annettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen
näillä osakkeilla on yhtäläiset osakasoikeudet aiemmin liikkeeseen laskettujen
osakkeiden kanssa ja Avidlyn osakkeiden kokonaismäärä nousee 2 430 772
osakkeeseen.

Avidlyn hallitus päätti suunnatusta osakeannista ja osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta ylimääräisen yhtiökokouksen 31.8.2018
antaman valtuutuksen perusteella. Koska osakeanti liittyy Avidlyn uutta
kasvustrategiaa toteuttavaan yritysjärjestelyyn, joka laajentaa yhtiön inbound
-markkinoinnin liiketoimintaa selvästi, hallitus katsoi, että osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli painava taloudellinen syy. Avidly hakee
uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First
North -markkinapaikalle yhdessä Avidlyn muiden osakkeiden kanssa viimeistään
30.4.2019 alkaen.

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen
17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.