JSN antoi vuoden viimeisessä kokouksessaan viisi vapauttavaa

Julkisen sanan neuvosto (JSN) teki joulukuun kokouksessaan viisi vapauttavaa päätöstä. Langettavia päätöksiä ei tehty lainkaan.

JSN antoi vapauttavat päätökset Akaan Seudulle, Iltalehdelle, Keskipohjanmaalle ja kaksi vapauttavaa päätöstä Helsingin Sanomille.

JSN totesi päätöksissään muun muassa, että Akaan Seudulla ei ollut velvollisuutta haastatella kaupunginvaltuutettua jutussaan, jossa se kertoi valtuutetun sosiaalisessa mediassa esittämistä kannanotoista. JSN totesi, että tiedotusvälineet voivat käyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä lähteenä, kunhan noudattavat niiden julkaisemisessa Journalistin ohjeita kaikilta osin.

Muut päätökset käsittelivät muun muassa rikoksesta tuomitun nimen julkaisemista ja erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneen kuulemista kolumnitekstissä.

Keskiviikkona 4.12.2019 pidetty kokous oli JSN:n puheenjohtajana vuodesta 2016 toimineen Elina Grundströmin nelivuotiskauden viimeinen kokous.

JSN:n uusi puheenjohtaja Eero Hyvönen aloittaa 1.1.2020. Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 5.2.2020.

Alla tiivistelmät 4.12.2019 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 7178/SL/19
Helsingin Sanomat
Asia: Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava päätös 7171/SL/19
Helsingin Sanomat
Asia: Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava päätös 7169/SL/19
Keskipohjanmaa
Asia: Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä. 

Vapauttava päätös 7165/PL/19
Akaan Seutu
Asia: Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Vapauttava päätös 7137/SL/19
Iltalehti
Asia: Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.