Keskisuomalainen Oyj tehostaa toimintaansa ja sulkee Hämeenlinnan sanomalehtipainon

Keskisuomalainen Oyj on päättänyt sulkea Hämeenlinnan sanomalehtipainon. Tytäryhtiö Hämeen Lehtipaino Oy käynnisti suunnitelmaa koskevat YT-neuvottelut 15.10.2019 ja ne päättyivät 4.12.2019. Työnantajan päätös tehtiin tänään. Painotoiminta Hämeenlinnassa päättyy 31.12.2019.

Hämeenlinnan painon sulkemisen jälkeen Keskisuomalainen Oyj:lle jää viisi sanomalehtipainoa kahdessa yhtiössä. Lehtisepät Oy:llä on painot Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa sekä Lahdessa ja Kaakon Viestintä Oy:n paino sijaitsee Kouvolassa.

Uudelleenjärjestelyllä tavoitellaan n. 1 M€:n tehostamishyötyjä, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuonna 2021. Irtisanomiset koskevat enintään 22 henkilöä.

“Konsernin laajenemisen myötä Keskisuomalainen Oyj:n sanomalehtipainamisen kapasiteetti on kasvanut. Tämä mahdollistaa painamisen järjestämisen uudella tavalla ja samalla toimintaa voidaan tehostaa”, kertoo Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.