Alko ottaa käyttöön uuden markkinointiviestinnän toimintamallin

Alko on valinnut kilpailutuksen kautta OMD Finlandin mediatoimistopalveluiden toimittajakseen. Valinnassa painotettiin kykyä brändijohtamiseen, strategisen tason mediasuunnitteluun osaamista ja yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa suunnittelun tuloksellisuutta ja toimenpiteiden tehokasta läpivientiä. Uudessa toimintamallissa OMD:n mediakonsultti toimii jatkossa kiinteästi osana Alkon markkinointiviestintätoimistokumppanin tiimiä. Lisäksi OMD:n puolella erillinen yhteyshenkilö vastaa mediasuunnittelun käytännön toteutuksesta ja jalkauttamisesta.

Alkon strategian mukaisesti pyrimme kehittämään toimintaamme ketterämmäksi ja tehokkaammaksi. Viestinnässäkin pyrimme parempaa mitattavuuteen ja tiedolla johtamiseen. Haluamme päästä Ideasta toteutukseen nopeasti, mutta laadukkaasti. OMD valittiin kumppaniksi, koska heidän osaamisensa ja esittämänsä yhteistyömalli tukee strategiaamme. Alko pyrkii toimimaan aina vastuullisesti ja OMD:n avulla otamme nämä asiat paremmin huomioon myös mediasuunnittelussa”, toteaa Alkon viestintäjohtaja Maritta Iso-Aho.

Asiakkaat haluavat huippuosaamista, ketteriä asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja vastuullisuuden huomiointia myös markkinointiviestinnässä

OMD Finlandin toimitusjohtaja Markus Grannenfelt: “Olemme muuttaneet omia toimintatapojamme vastaamaan joustavasti erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tämä on vaatinut sisäisten prosessien ja ainutlaatuisten työkalujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Panostamme ihmisten monipuolisen markkinointiviestinnän osaamisen kehittämiseen, jotta voimme entistä paremmin vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin konsultoinnissa sekä mediaostamisen prosessien nopeuttamiseen automatisoinnin avulla. Alkon toimintamalli, jossa media- ja markkinointiviestintätoimisto toimivat yhtenä ketteränä tiiminä, on kokemuksemme mukaan tehokkain tapa tehdä tuloksellista viestintää.

Alko haluaa toimia erittäin vastuullisesti ja tämä haastaa myös meidät miettimään, miten vastuullisuus näkyy sekä mediavalinnoissa että omassa toiminnassamme. Tämä yhteistyö antaa meille valtavasti mahdollisuuksia tulevaisuudessa.”