Julkisen sanan neuvoston päätökset 30.09.2020: JSN antoi Facebook-siteerauksesta langettavan

Julkisen sanan neuvosto (JSN) teki kokouksessaan 30.9.2020 kolme langettavaa ja kolme vapauttavaa päätöstä. Puoluelehti Verkkouutiset sai langettavan päätöksen kuntapoliitikon rikosepäilyä käsitelleestä uutisesta. Kyseisen poliitikon Facebook-julkaisussaan kertomien tietojen perusteella tehty uutinen antoi lukijoille harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syyttäjä oli jättänyt asiassa syytteen nostamatta. Lehti ei korjannut virhettä Journalistin ohjeiden mukaisesti.

JSN muistutti päätöksessään, että Journalistin ohjeet koskevat myös haastateltavien lausumia ja muita lainauksia eivätkä tiedotusvälineet voi siirtää vastuuta tietojen oikeellisuudesta haastateltavilleen.

JSN antoi langettavan päätöksen myös Radio Cityn aamuohjelmalle, jossa juontajat arvioivat julkisuuden henkilöitä sijoittamalla heidät sosiaalisesta mediasta lainatun pakkovalintapelin rooleihin ”tapettavaksi, pantavaksi tai naitavaksi”. JSN totesi, että peli oli radiossa lähetettynä mediasisältönä ihmisarvoa loukkaava ja väkivaltaisia ilmaisuja arkipäiväistävä. Ohjelmaan kohdistunut kantelu ei ollut siinä mainittujen henkilöiden vaan kuuntelijan tekemä.

JSN antoi kokouksessaan langettavan päätöksen myös Ylen MOT-ohjelmalle haastattelunauhan harhaanjohtavasta leikkaamisesta. Kolme neuvoston jäsentä äänesti tapauksessa vapauttavan ratkaisun puolesta.

Kolme vapauttavaa

Keskisuomalainen sai vapauttavan päätöksen pääkirjoituksesta, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. JSN katsoi, että konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi, mutta huomautti, että sen kertominen yksiselitteisesti olisi ollut selkeyden ja avoimuuden vuoksi suotavaa.

Helsingin Sanomat ja Yle sai vapauttavat päätökset muun muassa asiavirheen korjaamista käsitelleistä kanteluista.

Kokous järjestettiin etäyhteydellä.