Alma Media antaa positiivisen tulosvaroituksen neljännen vuosineljänneksen ennakoitua paremman kannattavuuskehityksen johdosta

Alma Media muuttaa tulosohjeistustaan koskien vuoden 2020 jatkuvien toimintojen oikaistua liikevoittoa. Neljännen vuosineljänneksen 2020 oikaistu liikevoitto jää vertailukauden tasosta, mutta kannattavuuden lasku on odotettua vähäisempää vuonna 2020. Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 oikaistu liikevoitto laskee alle 10 prosenttia vertailukauden oikaistusta liikevoitosta.

Uusi ohjeistus

Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2020 liikevaihdon laskevan selvästi ja oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 49,4 milj. euroa.

Aiemmassa, 22.10.2020 annetussa tulosohjeistuksessa Alma Media arvioi sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton laskevan selvästi vuoden 2019 tasosta.

Tulosohjeistuksen noston perusteet

Neljännen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton odotettua parempaan kehitykseen ovat vaikuttaneet digimainonnan myynnin kasvu sekä rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon arvioitua pienempi lasku. Digitaalisten tilauspohjaisten sisältöjen myynnin hyvä kasvu on jatkunut myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Markkinapaikkaliiketoiminnassa kilpailutuspalveluiden ja asumisen palveluiden liikevaihdot ovat kasvaneet vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Alma Media julkistaa 17.2.2021 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020. Yhtiö julkistaa näkymät ja tulosohjeistuksen vuodelle 2021 tässä yhteydessä.