Selvitys: Sosiaalinen media altistaa journalistit uudentyyppisille uhille

Ulkopuolinen selvitys suosittelee Ylelle yhtenäisiä toimintamalleja, jotka tukevat journalisteja sosiaalisen median painostuksessa.

Selvitys Ylen journalistiseen riippumattomuuteen kohdistuvasta painostuksesta on valmistunut. Yle tilasi selvityksen nyt toista kertaa. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa arvio siitä, mitä uhkia mahdollinen ulkopuolinen vaikuttaminen ja painostus muodostaa Ylen sisällöntuotannon ja julkaisemisen riippumattomuudelle. Arvioijilta pyydettiin myös suosituksia näitä uhkia vastaan. Ulkopuolisen arvioinnin tekivät Ylen hallituksen ja vastaavien toimittajien tilauksesta filosofian maisteri Juhani Pekkala ja oikeustieteen tohtori, työelämäprofessori Hannele Pokka.

Selvityksessä nousee esille mm. toimittajiin kohdistuva lisääntynyt häirintä, painostus ja maalitus sosiaalisessa mediassa. Selvityshenkilöiden mukaan mediamaailman murrokseen liittyvät riskit on Ylessä tunnistettu, mutta ei säännönmukaisesti. He suosittelevat, että Yle luo yhtenäiset toimintamallit, jotka auttavat journalisteja ja toimituksia toimimaan sosiaalisessa mediassa.

“Sosiaalisen median kautta tuleva painostus on toimitusten työssä kasvava ja hankala ongelma. Selvityshenkilöt ovat kiinnittäneet huomionsa erittäin tärkeään asiaan. Ylellä on toimintaohjeet, miten kaikenlaista häirintää ja painostusta kohtaavia tuetaan, mutta niitä on selvästi syytä kehittää ja tehdä entistä näkyvämmiksi”, sanoo Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Selvityksessä suositellaan lisäksi johtamisjärjestelmän jatkuvaa kehittämistä journalistien suojaamiseksi häirinnältä ja painostukselta. Selvityshenkilöiden mielestä avointa ja säännöllistä keskustelua mahdollisesta painostuksesta tulisi toimituksissa lisätä. Lisäksi kumppanuus- ja freelancesopimuksissa tulee varmistaa julkisen palvelun median erityinen rooli.

“Raportti on tärkeä ja huolellisesti laadittu. Ylessä on tehty viime vuosina paljon hyviä toimenpiteitä riippumattomuuden vahvistamiseksi. Työn tulee olla jatkuvaa ja selvityksen suosituksia ryhdytään edistämään vastaavien toimittajien johdolla”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Tehty selvitys on osa Ylen oma-aloitteista ja säännöllistä laadunvarmistutyötä. Selvitys koskee kaikkea Ylen journalistista toimintaa. Yle antoi työhön hallinnollista tukea, mutta auditoijat tekivät työnsä itsenäisesti.