SuomiAreena järjestetään Porissa 11.–15.7.2022 / Kuvaaja: Eetu Salmi

SuomiAreena, Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali, käynnistyy 11.7. Porissa: viikon teemat nousevat ajankohtaisista aiheista, jotka puhuttavat suomalaisia. Ohjelmassa huomioidaan viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja vallitseva maailmantilanne: luvassa on keskustelua turvallisuus- ja energiakysymyksistä, huoltovarmuudesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja näihin teemoihin liittyvistä teoista. 

Ensi kesän SuomiAreenan ohjelmaa rakentaa parhaillaan yli 200 erilaista organisaatiota, jotka vaikuttavat yhteiskunnassa eri toimialoilla, erilaisissa tehtävissä. MTV Oy ja Porin kaupunki mahdollistavat yhteistyössä SuomiAreena-festivaalin tavoitteenaan Suomi, jossa on enemmän ratkaisuja, vähemmän ongelmia. Maailman viimeaikaiset tapahtumat heijastuvat ja linkittyvät monella tavoin kesän ohjelmistoon.

“MTV haluaa olla yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjä Suomessa. MTV Uutiset on seurannut maailman tilannetta Ukrainan sodan syttymisen jälkeen hetki hetkeltä. Mutta vallitseva maailmantilanne on myös herättänyt monenlaisia kysymyksiä suomalaisyrityksissä ja -organisaatioissa. SuomiAreenan merkeissä MTV haluaa valjastaa massamediansa voiman yhteiseen hyvään – tarjota keskustelualustan näille ajankohtaisille aiheille ja mahdollisuuden vuoropuheluun. Tämä on tärkeä osa MTV:n vastuullisuustyötä yhteiskunnassa“, kertoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

“SuomiAreena-tapahtuma on ajankohtaistapahtuma ja yhteisöllinen festivaali. Vallitsevassa maailmantilanteessa tarve keskustelulle ja kohtaamisille on suurempi nyt kuin koskaan. Näiden yhteisten asioiden äärelle voimme Porissa pysähtyä, ratkaisuja yhdessä hakien“, kuvaa Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Turvallisuuskysymykset juuri nyt

SuomiAreenassa käsitellään viikon aikana aiheita ja tekoja, joiden kautta varmistetaan, että suomalainen yhteiskunta on tulevaisuudessakin turvassa. Luvassa on esimerkiksi keskustelua siitä, millainen on kriittinen infrastruktuuri nykyaikana ja millaiset asiat vaikuttavat siihen, että suomalainen yhteiskunta toimii? Luvassa on myös keskustelua sukupuolineutraalin asepalveluksen roolista yhteiskunnassa sekä keskustelua siitä, osaavatko suomalaiset kansalaisina toimia häiriötilanteissa ja ymmärtävätkö suomalaiset sosiaalisen median roolin nykymaailmassa. Suomen turvallisuuden kannalta esiin nostetaan monia tärkeitä kysymyksiä, joihin jokainen suomalainen voi omalta osaltaan vaikuttaa. SuomiAreenan pääyhteistyökumppani Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa myös kaikille avoimen ilmastoturvallisuutta käsittelevän opintojakson, jonka tavoitteena on jakaa perustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista väestön terveyteen.

Ruoan- ja energiatuotannon mahdollisuudet tulevaisuudessa

SuomiAreena-viikolla pohditaan myös energiatekoja ja nostetaan esiin tekoja energiariippumattomuuden lisäämiseksi. Keskusteluissa mietitään, mitä suomalaiset voivat tehdä energian hinnannousulle ja millaisia toimia voitaisiin tehdä raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi? Kotimainen ruoantuotanto on haasteiden edessä, joten SuomiAreenassa pohditaan myös, millaisia tekoja tuottajien, ilmaston ja eläinten hyvinvoinnin eteen Suomessa olisi olemassa? Voitaisiinko esimerkiksi eläinperäisten ruokien pakkausmerkintöjen kautta vaikuttaa kuluttajien valintoihin? Ja millaisia ratkaisuja Suomessa olisi globaalin ruoantuotannon ongelmiin – olisiko vertikaaliviljelystä apua? Millaisia ratkaisuja on ylipäätään tarjolla lähiaikojen ruoantuotannon haasteisiin?

Kansainvälinen yhteistyö ja resilienssi arjessa

Vallitsevasta maailmantilanteesta johtuen luvassa on myös tärkeitä keskusteluita kansainvälisestä yhteistyöstä. Miten säilytämme sovun kriisitilanteissa? Millaisia globaaleja vaikutuksia tämän päivän ilmiöillä on Suomeen ja mitä suomalaiset voivat asioille tehdä? Miten jaksetaan ja pidetään huolta itsestään kriisien keskellä – kuinka esimerkiksi taide auttaa yhteiskuntaa ja yksilöä toipumaan kriisin vaikutuksista ja vahvistaa yksilöiden resilienssiä? Aiheissa huomioidaan myös, miten Suomi voisi kasvattaa kansainvälisillä markkinoilla jalansijaa osaamisellaan ja miten merkittävä rooli globaalissa kehityksessä suomalaisyrityksillä ja -osaajilla olisi esimerkiksi ruuantuotannon, terveydenhuollon tai energiatuotannon aloilla?