Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy on saanut muutosneuvottelut päätökseen 22.4.2022. Muutosneuvotteluiden lopputuloksena yhtiö on 26.4.2022 päättänyt taloudellisista ja tuotannollisista syistä sulkea Jyväskylän sanomalehtipainon. Tämänhetkinen arvio sulkemisajankohdasta on 30.9.2022. Jyväskylässä painetut painotyöt siirretään pääsääntöisesti konsernin muihin painoihin.

Jyväskylän sanomalehtipainon sulkemisen seurauksena irtisanotaan yhteensä 23 henkilöä, kun alkuperäinen arvio 1.4.2022 alkaneissa muutosneuvotteluissa oli, että osa-aikaistamiset ja irtisanomiset koskisivat enintään 24 henkilöä. Suunnitelman mukaan 16 työsuhdetta tulee päättymään vuoden 2022 loppuun mennessä ja seitsemän vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on sanomalehtipainamisen kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan tehostaminen. Järjestelyllä saavutetaan vuositasolla noin 2 Me:n tehostamishyöty, joka toteutuu täysimääräisesti vuonna 2023. Jyväskylän sanomalehtipainon sulkemisesta aiheutuu vuodelle 2022 noin 1 Me:n kustannusvaikutus sisältäen myös käyttöomaisuuden alaskirjauksen.

Keskisuomalainen-konsernilla on kaikkiaan viisi sanomalehtipainoa Jyväskylässä, Tuusulassa, Lahdessa, Kouvolassa ja Varkaudessa. Konsernin painotoiminnan pro forma -liikevaihto vuodelta 2021 sisältäen 1.1.2022 ostetun Savon Paino Oy:n on noin 37 Me. Painoliiketoiminta työllistää tällä hetkellä noin 200 henkilöä.