Mainonnan eettisen neuvoston (MEN) tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista. Hyvän tavan vastainen mainos voi olla esimerkiksi syrjivä tai lapsille sopimaton. Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Yritys voi pyytää neuvostolta ennakkolausuntoa suunnitteilla olevan markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta. Ennakkolausuntopyyntö käsitellään mahdollisimman nopeasti.

VAPAUTTAVAT:              

Sotkamon kunta: Omakotitalon kuva kunnan esitteessä, MEN 30/2022

Kunnan esitteessä oli julkaistu monien muiden kuvien ohella kuva, jossa oli lausunnonpyytäjän omakotitalo.

Esitettä kokonaisuutena arvioiden ja ottaen erityisesti huomioon esitteen luonne ja kuvan esittämisyhteys neuvosto katsoi, ettei kuvassa viitattu omakotitaloon tavalla, joka antaisi vaikutelman siitä, että lausunnonpyytäjä kiinteistön omistajana suosittelisi Sotkamon kuntaa asuinpaikkana. Menettely ei ollut hyvän tavan vastaista.

Discovery Networks Finland Oy: Televisiomainos, dokumenttiohjelma, MEN 31/2022

Mainostettava ohjelmasarja oli dokumentaarinen. Mainoksessa näytettiin lyhyitä otteita sarjasta. Mainoksen ei sellaisenaan voitu katsoa sisältävän hyvän tavan vastaisia elementtejä. Markkinointi ei ollut hyvän tavan vastaista.

HUOMAUTUS:   

Indiska Magasinet AB: Markkinoinnin tunnistettavuus, teaser, Instagram, MEN 32/2022

Vaikuttaja oli Instagram-tilillään mungoanna mainostanut Indiska-tuotetta 13.9.2021. Hän oli kuitenkin jo 1.9.2021 ja 2.9.2021 esitellyt kysymyksessä olevaa tuotetta: Hän on julkaissut kuvia tuotteesta ja kertonut siitä mainosmaisesti todeten sen olevan hänen suosikkitakkinsa. Lisäksi hän on viitannut tuotteeseen toteamalla ”Rakastan tota vihreetä huitulaa.” Julkaisuissa ei ole ollut mainostunnistetta.

Neuvosto korosti, että markkinoinnin käsitettä tulkitaan laajasti ja markkinoinnin tunnistettavuutta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Neuvoston mukaan 1.-2.9.2021 julkaistujen kuvien ensisijaisena tarkoituksena voitiin katsoa olleen tuotteen myynninedistäminen.

Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla. Markkinoijat ja vaikuttaja Anna Pastak olivat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja C luvun C1 artiklan vastaisesti.

The Art of Cakes: Piilomainonta, Instagram, MEN 33/2021

Instagram-tilillä lahdetaantaas oli julkaistu mainos. Se ei ollut heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Markkinoija ja vaikuttaja Teija Kohijoki olivat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti.