MEN antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista tai tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainos on hyvän tavan vastainen, jos se on esimerkiksi syrjivä tai lapsille sopimaton. MEN tulkitsee Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja MENin hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Yritys voi pyytää MENiltä ennakkolausuntoa suunnitteilla olevan markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta tai markkinoinnin tunnistettavuudesta. Ennakkolausunnon hinta on 1 290 euroa. Ennakkolausuntopyyntö käsitellään mahdollisimman nopeasti.

HUOMAUTUS:

Twistshake of sweden AB ja vaikuttaja Petra Kärkkäinen (Instagram-käyttäjänimi: kaksostenmatkassa)

Piilomainonta, Instagram, vaikuttaja, MEN 1/2024

Instagram-julkaisuissa ei ollut mainostunnistetta. Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

XBIL Oy ja vaikuttaja Mira Potkonen (Instagram-käyttäjänimi: mirapotkonen)

Piilomainonta, Instagram, vaikuttaja, MEN 2/2024

Instagram-julkaisussa ei ollut mainostunnistetta. Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

ASICS Europe B.V. sivuliike Suomessa ja vaikuttaja Veera Malmivaara (Instagram-käyttäjänimi: veeramalmivaara)

Piilomainonta, Instagram, vaikuttaja, MEN 3/2024

Instagram-julkaisussa oli pitkä teksti, jossa esiteltiin markkinoijan tuotteita mainosmaisesti. Tekstin keskellä oli maininta ”Sain yhteistyössä @asics kanssa–”.

Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Mad Lady AB ja vaikuttaja Anniina Hyvärinen (Instagram-käyttäjänimi: anniinahyvarine)

Piilomainonta, Instagram, vaikuttaja, MEN 4/2024

Instagram-julkaisun mainostunniste oli tekstiosuuden lopussa, minkä vuoksi se ei ollut kuluttajalle heti helposti havaittavissa. Lisäksi neuvosto totesi, ettei Instagram-alustan englanninkielisen merkintätyökalun teksti ”Paid partnership” ei ole riittävän selkeä mainostunniste suomenkieliselle kohderyhmälle markkinoitaessa.

Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Telia Oyj

Ostovetoomus, lapset ja nuoret, televisiomainos, MEN 5/2024

Mainoksessa esitettiin markkinoitavaa tuotetta koskeva ostovetoomus, joka kohdistui lapsiin ja nuoriin. Markkinoija oli menetellyt ICC:n markkinointisääntöjen 18.4 artiklan kolmannen kappaleen vastaisesti. Mainos oli siten hyvän tavan vastainen.

XBIL Oy ja Atte Pentikäinen (Instagram-käyttäjänimi: pena33)

Piilomainonta, Instagram, MEN 7/2024

Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Tinze Oy ja Ostoskeskus Redi

Lapsi, julkinen tila, MEN 8/2024

Lapset eivät voineet kauppakeskuksessa liikkuessaan välttyä näkemästä heille sopimatonta mainosta. Neuvosto totesi lisäksi, että liikkuva kuva on vaikuttavampi kuin staattinen mainoskuva, mikä osaltaan lisäsi mainoksen huomioarvoa myös lasten keskuudessa.

Lapsille sopimaton mainos oli hyvän tavan vastainen julkisessa tilassa esitettynä.

Sinful ApS ja Clear Channel Suomi Oy

Julkinen tila, QR-koodi, lapsille sopimaton verkkokauppa, MEN 9/2024

Lapsille sopimattoman tuotteen ulkomainos oli hyvän tavan vastainen, kun otettiin huomioon media, mainoksen QR-koodi, lapsia kiinnosta ilmaisu ”joulukalenteri”, mainoksen värimaailma sekä mainoksen esitysaika ja -paikka.

VAPAUTTAVA:

Scanoffice Oy

Kirosana, MEN 6/2024

Asiassa oli kysymys televisiomainoksesta, jossa henkilö lausui kirosanaksi tulkittavan sanan äänettömästi. Mainoksen esitystapa huomioon ottaen mainos ei ollut hyvän tavan vastainen.