Pääministeri Petteri Orpo on asettanut valtioneuvoston kanslian päätöksellä Suomen maakuvatyötä ohjaavan Finland Promotion Boardin toimikaudelle 15.3.2024–31.12.2027.

”Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan maakuva vastaa noin neljänneksestä matkailun tuottoja, ulkomaisia investointeja sekä osaajahoukuttelun tulosta. Haastavassa kansainvälisessä ympäristössä vahvalla maakuvalla on suuri merkitys myös turvallisuutemme kannalta. Siksi olen todella iloinen, että pääsemme vahvistamaan Suomen maakuvaa yhdessä uuden, erittäin asiantuntevan johtokunnan kanssa”, toteaa Finland Promotion Boardin puheenjohtaja, ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa.

Maakuvatyö on vaikuttamis- ja viestintätyötä, jolla vaikutetaan kansainvälisten kohderyhmien tietoon, mielipiteeseen ja lopulta päätöksiin. Pitkäjänteinen ja johdonmukainen maakuvatyö tukee Suomen poliittista ja taloudellista menestystä sekä antaa Suomelle vaikutusvaltaa ja suojaa ulkoista vaikuttamista vastaa. Maakuvatyöllä on keskeinen rooli kansainvälisten osaajien, investointien ja matkailijoiden houkuttelussa. Se on tärkeä osa Team Finland -verkoston toimintaa, jonka tavoitteena on tukea suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä.

Suomen maakuvatyötä tehdään verkostomaisesti yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kesken. Finland Promotion Boardin sihteeristönä toimii ulkoministeriön maakuvayksikkö.

Finland Promotion Boardin julkaisu Suomi muiden silmin, joka yhdistää tietoa kansainvälisistä tutkimuksista ja mediaseurannasta Suomen ulkomaanedustustojen asiantuntemukseen, julkaistaan 8.4. alkavalla viikolla.

Finland Promotion Board 2024­2027:

Puheenjohtaja: viestintäjohtaja Mikko Koivumaa, ulkoministeriö

Varapuheenjohtaja: viestintäjohtaja Matti Hirvola, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja: viestintäjohtaja Päivi Paasikoski, valtioneuvoston kanslia

Sihteeri: yksikönpäällikkö Mika Kukkonen, ulkoministeriö

Jäsenet:

Viestintäjohtaja Laura Aalto, Aalto yliopisto, kaudelle 2024–25

Toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh, Helsinki Partners

Ulkoisen viestinnän ja median johtaja Sanna Hellstedt, Fiskars

Palvelualueen johtaja Johanna Jäkälä, Business Finland

Viestintäjohtaja Liisa Kivelä, Helsingin kaupunki, kaudelle 2024–25

Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit

Pääsihteeri Rosa Meriläinen, Kulta ry

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala, Tampereen kaupunki, kaudelle 2024–25

Kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö

Partneri Mari Pantsar, Kari & Pantsar

Kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo, Keskuskauppakamari

Brändijohtaja Anu Rintala, Finnair

PR-päällikkö Lauri Sallantaus, Marimekko

Johtaja Timo Vuori, Elinkeinoelämän keskusliitto