HUSin nimistö, tunnus ja visuaalinen ilme uudistuvat

Yliopistollisuus on tärkeä osa HUSin toimintaa. Tämä nostetaan esiin HUS Helsingin yliopistollinen sairaala -nimessä. Samassa yhteydessä HUSin tunnusta ja visuaalista ilmettä päivitetään.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala -nimessä yhdistyvät HUSin ja Hyksin vahvuudet: HUSin tunnettuus ja Hyksin yliopistollisuus.

– HUSin hallituksen päätöksen mukaisesti HUS Helsingin yliopistollinen sairaala tarkoittaa kaikkea Helsingin ja Uudenmaan erikoissairaanhoitoa ja sen sairaaloita, sanoo hallintojohtaja Lauri Tanner.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on ruotsiksi HUS Helsingfors universitetssjukhus ja englanniksi HUS Helsinki University Hospital. Nimen lyhyt versio on HUS kaikilla kielillä.

Virallisesti, esimerkiksi perussopimuksessa, sairaanhoitopiirin nimi on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kuten tähänkin asti. Käyttöönotolla ei ole vaikutusta tähän. Hyks säilyy edelleen erityisvastuualueen ja HUSin suurimman sairaanhoitoalueen nimissä.

Tunnus ja graafinen ilme uudistuvat

HUSin nykyinen tunnus on ollut käytössä sairaanhoitopiirin toiminnan alusta eli vuodesta 2000 lähtien. Nyt on hyvä hetki uudistaa tunnusta ja graafista ilmettä. Vanha ja uudistettu tunnus tulevat esiintymään rinnakkain jonkin aikaa. Sama pätee muuhunkin graafiseen ilmeeseen.

– Muutos on havaittava, mutta ei radikaali. HUSin nykyinen tunnus ja ilme ovat laajasti tunnettuja emmekä halunneet menettää tätä, viestintäpäällikkö Niina Kauppinen sanoo.

HUSin tunnuksessa on edelleen HUS-tekstilogo ja merkki. Merkin lähtökohtana on sairaalaristi, joka luo vaikutelman siivilleen kohonneesta linnusta. Tekstilogoa on vahvistettu ja merkin paikka on vaihdettu tekstin jälkeen. Näin HUS nimenä korostuu. Tunnuksesta on myös olemassa versiot, joissa on Helsingin yliopistollinen sairaala -teksti mukana.

HUSin päävärejä ovat jatkossa turkoosi, tummansininen ja valkoinen. Värien valinnassa on korostettu raikkautta, luotettavuutta ja rauhoittavuutta.

HUSin alkuperäisen logon on suunnitellut graafikko Hannu Virtanen. Logon ja graafisen ilmeen uudistamisesta on vastannut Avidly (aiemmin Zeeland Family).

Jääkiekkoliiton ilme uudistui

Suomen Jääkiekkoliitto täyttää tammikuussa 2019 pyöreät 90 vuotta. Juhlakauden alkajaisiksi Jääkiekkoliitto on saanut uuden visuaalisen identiteetin. Muutoksen koki myös maajoukkuepaidoista tuttu Leijona-logo.

90-vuotisjuhlakauden alkaessa uudistettu visuaalinen ilme tuo Jääkiekkoliitolle raamit liikkua luontevasti erikokoisilla perinteisillä ja digitaalisilla pelikentillä.

– Maailma muuttuu ja yli vuosikymmenen ennallaan pysynyt visuaalinen ilme ja Leijona-logo haluttiin päivittää mobiiliaikaan. Askel kerrallaan uusimme myös muita Jääkiekkoliiton toiminnassa käytettäviä logoja, näin saamme yhteneväisen, eri alustoille taipuvan logoperheen viestimään laajasta toiminnastamme, Jääkiekkoliiton myynti- ja markkinointijohtaja Lassi Rönkkönen kertoo.

Uudessa ilmeessä sinivalkoista Leijona-logoa käytetään mm. kaikissa Jääkiekkoliiton viestintä- ja markkinointimateriaaleissa. Kultainen Leijona-logo on varattu ainoastaan Suomen maajoukkueiden ja fanien pelipaitojen käyttöön: Maajoukkueet ovat jääkiekon lippulaivoja ja kultainen Leijona korostaa paidan arvoa.

– Uudistetussa Jääkiekkoliiton ja sen maajoukkueiden ilmeessä ovat vahvasti läsnä Suomen lipun sininen ja valkoinen väri. Leijonaa itseään on tyylitelty ja slimmattu ajan hengen mukaiseksi, kertoo visuaalisen identiteetin suunnitellut Art Director Roope Sandberg Milttonilta.

Kiilto kokoaa kaikki yhtiönsä yhden brändin alle ja uudistaa logonsa

Ensi vuonna satavuotisjuhliaan viettävä perheyritys Kiilto yhtenäistää viestintäänsä kokoamalla yhtiönsä saman brändin alle. Uudistus koskee puhdistus- ja hygieniaratkaisuja tarjoavaa KiiltoClean Groupia, kemiallisia kiinnitys- ja rakenneratkaisuja tarjoavaa Kiilto Groupia sekä konsernin emoyhtiö Kiilto Family Groupia. Yhtiöt saavat uudistuksen myötä myös uuden yhteisen logon.

Kiillossa käynnistyi alkuvuodesta laajamittainen brändityö, jonka yhtenä tavoitteena oli selkeyttää ja yksinkertaistaa konsernin brändirakennetta sekä viestintää. Tuloksena oli yksi yhteinen Kiilto-brändi, jonka alle perustettiin myös ammattilaisasiakkaille suunnattu Kiilto Pro -brändi.

“Aiemmin Kiillon viestintä on rakentunut pääasiallisesti konsernin kahden suurimman yhtiön, Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n viestinnän ja markkinoinnin ympärille. Organisaatiorakenteet ovat korostuneet, ja haasteeksi on muodostunut kertoa osaamisestamme kokonaisvaltaisesti”, kertoo Kiillon brändi- ja viestintäjohtaja Eeva Solja.

Logon ja visuaalisen ilmeen yhtenäistymisen lisäksi brändiuudistus murtaa siiloja. Kiillolla on neljä liiketoiminta-aluetta; ammattirakentaminen, ammattipuhtaus ja -hygienia, teollisuuden kiinnitys- ja puhdistusratkaisut sekä kuluttajaliiketoiminta. Tarjontansa lisäksi yhtiö haluaa yhtenäisen brändin ja logon viestivän entistä voimakkaammin myös yrityksen toimintaa ohjaavista periaatteista, jotka löytyvät uudistetun Kiilto-brändin ytimestä.

“Haluamme olla tulevaisuuteen sitoutunut alan ympäristöjohtaja, joka toimii lähellä asiakkaitaan ja auttaa heitä olemaan kuninkaita omilla kentillään, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti”, Solja kiteyttää.

Taustatutkimus osoitti Kiilto-brändin tunnettuuden oleva Suomessa varsin korkea – 93 %. (KantarTNS tutkimus 5/2018). Suomalaisten mielissä jo lähes ikoniseksi muodostuneen Kiilto-logon uudistaminen ei tapahtunut hetkessä.

“Liiketoimintakokonaisuuteemme mahtuu varsin erilaisia tarpeita, joihin logon on istuttava. Tasapainoilimme paljon sen kanssa, mitä haluamme säilyttää ja mitkä ovat niitä elementtejä, joista olemme valmiita luopumaan. Mielestämme onnistuimme löytämään hyvän tasapainon”, Solja summaa.

Uuden logon haluttiin kestävän aikaa ja olevan tunnistettava. Elementtejä on ammennettu muun muassa brändin ytimestä ja yrityksen historiasta. Esimerkiksi K-kirjain löytyi Kiillon historiamateriaalista. Uuden logon takana on Marko Salonen Bond Creative Agencystä.

Ensi vuonna perheyritys juhlii jo 100-vuotissyntymäpäivää. Soljan mukaan Kiillon tapaan toimia on aina kuulunut uuden etsiminen ja eteenpäin katsominen.

“Uusiutuminen on yhdessä kunnianhimoisen ympäristöohjelman kanssa osa tulevaisuuteen sitoutumista, minkä olemme halunneet tuoda aivan brändimme keskiöön. Uskon että uudistukset auttavat meitä kehittämään viestintäämme sekä sisäisesti että ulkoisesti asiakaslähtöisempään suuntaan. Olemme yksi Kiilto.”

Rohkea ja uskottava asiantuntija – tältä näyttää STUKin uudistettu visuaalinen ilme

Säteilyturvakeskus (STUK) uudisti visuaalisen ilmeensä. Tavoitteena uudistuksessa oli erityisesti, että ilme tukee viraston muutosstrategiaa ja uutta visiota sekä viestii STUKin arvoista ja missiosta entistä paremmin.

STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

”Uusi ilmeemme kuvaa tätä missiota. Uudistuneen logon merkki muodostuu atomista ja sydämestä. Atomi kertoo vankasta asiantuntemuksestamme sekä työstä ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi. Sydän kuvaa haluamme olla ihmistä lähellä ja tavoitettamme edistää hyvinvointia,” kertoo STUKin viestintäpäällikkö Kaisa Raitio.

Suunnittelu aloitettiin Isobar Finlandin kanssa huhtikuussa 2018 tavoitteiden määrittelytyöpajalla, johon  henkilöstö sai ilmoittautua mukaan. Työpajan osallistujat nostivat rohkeuden ja uskottavuuden tärkeimmiksi piirteiksi, joita visuaalisuuden haluttiin kuvastavan.

Uutta ilmettä testattiin kyselyllä STUKin henkilöstölle sekä kuluttajatutkimuksella.

Ilme näkyy ensimmäisenä ulospäin STUKin verkkoviestintäkanavilla ja syksyn aikana myös muissa tuotteissa.

Savonlinnalle uusi visuaalinen ilme

Kaupungille on luotu uusi visuaalinen ilme vahvistamaan yhtenäistä ilmettä ja viestintää. Tavoitteena on ollut selkeä, moderni ja nuorekas ilme, joka kunnioittaa kaupungin arvokasta historiaa. Uusi logo muodostuu kaupungin vaakunasta johdetusta tunnuksesta ja sanasta Savonlinna. Kaupungin vaakuna säilytetään ja sitä käytetään edelleen virallisissa korkean tason yhteyksissä ja juhlallisissa merkityksissä.

Uusi visuaalinen ilme sisältää neljä väriä, joita käytetään yksivärisenä logossa. Värit on johdettu Savonlinnalle tärkeästä luonnosta, Saimaasta ja metsistä sekä kaupungin vaakunasta. Värivalinnoilla on pyritty huomioimaan monipuoliset käyttötarkoitukset, koska kaupungilla on useita eri sidos- ja kohderyhmiä, kuten kaikenikäiset kuntalaiset ja matkailijat sekä yritykset ja yhteistyökumppanit.

Lähtökohta graafiselle ilmeelle oli käyttää logon perustana kaupungin vaakunaa. Lisäksi Savonlinnan tunnistettavuus haluttiin säilyttää myös uudessa logossa. Visuaalinen ilme on tehty savonlinnalaisen Mainostoimisto Hinkun kanssa.

– Yhdenmukainen graafinen ilme auttaa lisäämään näkyvyyttä ja erottumaan muista. Selkeällä ja johdonmukaisella visuaalisella ilmeellä rakennetaan brändiä ja vahvistetaan imagoa. Nyt tehdyillä graafisilla valinnoilla halutaan rakentaa selkeämpää ja tasalaatuisempaa viestintää ja markkinointia sekä lisätä moderniutta ja positiivisuutta. Yhtenäisellä ilmeellä voidaan saavuttaa myös kustannustehokkuutta, kun samaan ilmeeseen perustuvia materiaaleja käytetään kattavasti kaupungin eri yksiköissä. Tarve yhtenäiselle ilmeelle nousi esiin niin viestinnän lähtökohdista kuin henkilöstönkin keskuudesta, kertoo tiedottaja Miia Käyhkö.

Savonlinnan kaupungin johtoryhmä hyväksyi uuden graafisen ilmeen kokouksessaan maanantaina 30.7. Uusi ilme otetaan käyttöön sitä mukaa kun materiaaleja uudistetaan. Uudistus ei koske kirjastoa eikä Savonlinnan maakuntamuseota, joilla on jo määriteltynä omat graafiset ilmeensä.

Uudistuvalle Heurekalle uusi visuaalinen ilme

SM Stationary Branding Mock Up (Volume I)

Tiedekeskus Heureka on uudistanut brändi-ilmeensä yhdessä Suunnittelutoimisto BOTH:n kanssa. Visuaalisen ilmeen muutos ennakoi laajenevan ja uudistuvan Heurekan avaamista tammikuun lopussa. Uusi ilme on nähtävissä jo Heurekan uusilla verkkosivuilla (www.heureka.fi), sosiaalisen median kanavissa ja markkinointimateriaaleissa. Lauantaista 28.1. alkaen, kun uudistunut Heureka avataan yleisölle, uusi brändi-ilme näkyy myös Heurekan tiloissa.

Brändin kirkastamistyö alkoi Heurekan tärkeimpien kohderyhmien sekä niiden tarpeiden tunnistamisella ja priorisoimisella. Tämän jälkeen kohderyhmille kirjoitettiin haluttavat lupaukset. Visuaalisen ilmeen uudistamisen suunnittelu aloitettiin tutkimalla, millaisia mielikuvia Heurekan aiempi ilme herätti. Näiden perusteella asetettiin ilmeen kirkastukselle selkeät mielikuvalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen varmistettiin testauksella. Copytyötä BOTH hioi yhteistyössä Heurekan ja Intohimotoimisto Cassiuksen kanssa: Verkkosivut BOTH suunnitteli yhdessä Evermade Oy:n kanssa.

ebw

“Emme BOTH:ssa usko mutuun. Siksi pyrimme määrittelemään heti alussa brändityön konkreettisiksi, mitattaviksi kohderyhmäkohtaisiksi tavoitteiksi”, kertoo BOTH:n luova johtaja Timo Berry.

“Heurekan ilmeen visuaalisena haasteena on se, että kuva-aihe voi olla melkein mitä vain. Uuden ilmeen intensiivinen brändiväri sekä voimakas kuvan käyttö ja pelkistys pitävät ilmeen kasassa niin printissä, netissä kuin tilassa”, kertoo BOTH:n luova suunnittelija ja Heurekan uuden brändikäsikirjan luonut Iira Oivo.

”Suunnittelussa tehtiin aika hurjiakin ratkaisuja”, kertoo Heurekan graafinen pääsuunnittelija Joonas Juutilainen. ”Yksi rohkeimmista oli jättää Heurekan tunnuksesta jäljelle vain kuutiomainen merkki, ja käyttää sitä markkinointiviestinnässä ilman Heureka-logotyyppiä. Varmuutta päätöksiin toivat työskentelyn aikana tehdyt nopeat käyttäjätutkimukset, joissa esimerkiksi Heureka-kuution tunnisti itsenäisenä elementtinä lähes 90 % vastaajista.”

“Heurekan brändi-ilmeen uudistus on osa isompaa muutosta, joka Heurekassa on nyt käynnissä. Heurekan laajennuksen avaaminen tammikuun lopussa lisää myös Heurekan sisällöllistä tarjontaa. Uusi tarjonta syventää Heurekan yleisön osallistumista ja yleisön rooli muuttuu entistä enemmän kokijoista tekijöiksi – aivan kuten tässä brändin kirkastamistyössäkin, jossa yleisömme osallistettiin mukaan muutokseen”, kertoo Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa.