Poliisihallitus on kieltänyt IS Liigapörssi – ja Hockey GM -pelien toimeenpanon rahapeleinä

Poliisihallitus on kieltänyt Sanoma Media Finland Oy:tä toimeenpanemasta IS Liigapörssi – ja Hockey GM -nimisiä pelejä 21.11.2019 antamallaan päätöksellä siten, että niihin osallistuminen on vastikkeellista ja pelaaja voi voittaa pelistä rahaa. Pelien toimeenpano on kielletty tähän asti toteutetussa muodossa rahapeleinä, mutta pelien toimeenpanoa ei ole kielletty kokonaan.

IS Liigapörssi -peliä koskevaa kieltoa on noudatettava 1.1.2020 alkaen ja Hockey GM -peliä koskevaa kieltoa 1.2.2020 alkaen. Poliisihallitus on kieltojen ajankohtaa määrätessään pyrkinyt siihen, että kuluttajille aiheutuisi kielloista mahdollisimman vähän haittaa.

Arpajaislain mukaan Poliisihallitus voi kieltää rahapelien toimeenpanon, jos rahapelin toimeenpanee muu taho kuin arpajaislaissa säädetty yksinoikeuden haltija. Poliisihallitus voi asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon.

Arpajaislaissa säädetyn arpajaisten määritelmän mukaan arpajaisilla tarkoitetaan toimintaa, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahanarvoisen voiton. Arpajaisten määritelmä sisältää siis kolme elementtiä: vastikkeen, sattumaperusteisuuden ja rahanarvoisen voiton. Jotta tietty toiminta täyttää arpajaisten määritelmän, kaikkien yllä käsiteltyjen kolmen arpajaislaissa säädetyn elementin tulee olla olemassa samanaikaisesti. Jotta kyse olisi rahapelistä, joka on yksi arpajaisten toimeenpanomuodoista, täytyy arpajaisista voida voittaa rahaa.

Poliisihallitus on katsonut, että kolmen euron maksua vastaan pelattavissa Sanoma Media Finland Oy:n peleissä voitto perustuu ainakin osittain sattumaan, sillä tietävinkään tai taitavinkaan pelaaja ei voi tietää tulevaisuuden tapahtumia etukäteen. Peleissä on ollut palkintoina rahaa, joten ne täyttävät myös rahapelin määritelmän.

Ennen kieltojen antamista Poliisihallitus on kuullut Sanoma Media Finland Oy:tä useita kertoja ja tavannut yhtiön edustajia toimipaikassaan Riihimäellä. Poliisihallitus on myös saattanut näkemyksensä arpajaislain tulkinnasta Sanoma Media Finland Oy:n tietoon ennen kieltojen antamista 11.6.2019 päivätyssä lausunnossaan. Yhtiölle on tämän jälkeen varattu mahdollisuus arvioida peliensä toimeenpanoa.

Kiellot ovat voimassa kolme kuukautta ja Poliisihallitus voi tarvittaessa jatkaa kieltojen voimassaoloaikaa kuudella kuukaudella. Poliisihallitus on asettanut kieltojen tehosteeksi uhkasakot.