Mainostoimisto Ilme Oy: Ilme teki kasvua lähes 20 prosenttia

Mainostoimisto Ilme jatkaa vahvaa kasvuaan markkinointiviestinnän laaja-alaisena strategisena kumppanina. Viime vuonna liiketoiminnan myyntikate kasvoi 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2018 Ilmeen liikevaihto oli ennätykselliset 3,2 miljoonaa euroa ja myyntikate 2,7 miljoonaa euroa. Yhtiö antaa tuloksestaan 10 prosenttia bonuksena henkilöstölle.

Ilmeen viime vuoden vahva kasvu on seurausta uudistetusta ja terävöitetystä liiketoimintastrategiasta. Yritys panostaakin nyt entistä vahvemmin markkinointiviestinnän strategisiin kumppanuuksiin sekä liiketoimintahaasteiden ja luovan ongelmanratkaisun yhdistämiseen. Uudistunut strategia toteutuu osaltaan myös uusina rekrytointeina, ja viime vuonna Ilmeessä aloitti seitsemän uutta työntekijää.

– Tarkastelimme liiketoimintaamme mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti eri näkökulmista sekä sidosryhmiemme kattavan mielipiteen pohjalta. Tunnistimme toimialat ja palvelut, joissa olemme vahvimmillamme, ja tuloksena muodostimme strategian, jolla haemme kasvua asiakkaillemme sekä itsellemme. Mittavasta sisäisestä kehitystyöstä huolimatta kasvatimme liiketoimintaamme liki 20 prosenttia, samoin paransimme henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyttämme, kertoo Ilmeen toimitusjohtaja Joona Kallinen.

Tulos kantaa hedelmää myös henkilöstölle

Ilmeen tuloksesta kymmenen prosenttia osoitetaan henkilöstölle bonuksena. Bonus ei ole sidonnainen myyntitavoitteisiin, vaan se annetaan kaikesta plussalle jäävästä tuloksesta. Tuloksesta henkilöstölle jakaminen on yksi yrityksen tavoista osoittaa arvostusta työntekijöille.

– Panostamalla henkilöstöömme panostamme asiakkaidemme saamaan palveluun ja siten luomme entistäkin parempaa liiketoimintaa. Viime vuonna selvitimme henkilöstöämme motivoivia asioita. Yksi esiin noussut asia oli työtilojen taipuminen luovaan vuorovaikutteiseen työhön. Tampereen-toimistomme ehtikin jo muuttaa työhömme aiempaa paremmin sopiviin tiloihin, ja Lahdessa olemme mukana luomassa tänä vuonna toteutuvaa uutta luovan alan yritysten yhteisöä Malskin alueelle, toteaa Kallinen.

Positiivinen trendi on jatkunut Ilmeessä vuosien ajan. Syinä tähän nähdään esimerkiksi onnistunut brändin kehitystyö, asiakassuhteisiin ja yrityskulttuuriin keskittyminen sekä asiakkuuksien ja palveluiden kehittäminen. Ilmeen pitkäaikaisia asiakkaita ovat muun muassa Scandic, Valtra, Sandvik, Hartwall ja kauppakeskus AINOA sekä vuoden 2018 uusia asiakkaita HappyOrNot, Pouttu ja Danfoss.

Katso vuoden 2018 kampanjasivu:
www.ilme.fi/kasvun-vuosi-2018/

Avidly otti koko henkilöstön mukaan vuosikertomuksen tekoon “Luovuus kuuluu kaikille”

Luova markkinoinnin palvelutoimisto Avidly haluaa tehdä vuosikertomuksensa eri tavalla. Tänä vuonna First North -listattu yhtiö teki “vuosikirjan”, joka kuvitettiin henkilöstön vapaasti ideoimilla luovilla töillä. Kun teema- tai muotorajoitteita ei ollut, raportti kuvastaa kokonaisvaltaisella tavalla ihmisten osaamista ja intohimoa. 

Työssään asiakkaiden kanssa Avidly pyrkii törmäyttämään ideoita ja tuomaan yhteen uusia näkökulmia, ihmisiä ja osaamisalueita. Yli 200 avidlyläisen joukosta löytyy osaamista kaikilta markkinoinnin ja viestinnän osa-alueilta aina strategisesta suunnittelusta tutkimukseen, visuaaliseen suunnitteluun, palvelumuotoiluun ja pr:ään.

Monimuotoisen ja rajattoman luovuuden haluttiin näkyvän vahvasti myös vuodesta 2018 raportoitaessa.

“Luovuus on asioiden yhdistämistä. Kaksi tai useampi asiaa, jotka eivät ole vielä kohdanneet, saatetaan yhteen. Vain sillä tavoin voi syntyä jotain uutta”, sanoo yhtiön luova johtaja Risto Etelämäki.

Raportointia ja vuosikertomuksia ei perinteisesti ole pidetty markkinointiviestinnän luovimpana alueena. Avidly halusi näyttää, että tilinpäätöksen voi yhdistää luovuuteen. Henkilöstö kutsuttiin laittamaan itsensä likoon, ilman ennalta määritettyä tehtävänantoa.

“Talousdatan rinnalla halusimme tuoda esiin yhtiömme tärkeintä voimavaraa: luovuutta. Sitä on vaikea pukea sanoiksi tai luvuiksi, se pitää näyttää. Jokaiselle avidlyläiselle varattiin oma sivu täysin vapaaseen käyttöön – ilman  ohjeita, briiffiä, budjettia tai rajoja”, Etelämäki kertoo.

Avidly sai vuosikertomukseensa kaikkiaan 79 työtä, jotka ovat nähtävillä eilen yhtiökokouksessa julkistetussa painetussa vuosikirjassa. Työt sisältävät kaikkea maalauksista mainoksiin, valokuviin, verkkosivustoihin ja runoihin.

Avidlyllä luovat teokset on nostettu vuosikertomuksen kunniapaikalle, tärkeäksi osaksi kokonaisuutta. Niissä näkyvät vahvasti henkilöstön omat kiinnostuksen aiheet kuten musiikki, harrastukset, elämän merkitykselliset tapahtumat ja ihmiset. Koska henkilöstö oli laittanut itseään peliin, kirja haluttiin ehdottomasti myös painaa laadukkaaksi painotuotteeksi, joka säilyy pitkään.

“Tällä työllä on meille myös sisäisesti iso merkitys. Haluamme näyttää, että luovuus todellakin kuuluu kaikille, kaikki osallistuvat tasavertaisesti ja jokainen on luova omalla tavallaan. Samaan muottiin puristamisen sijasta haluamme antaa kasvuaineksia monimuotoisuudelle ja kehittymiselle“, kertoo yhtiön toinen luova johtaja Petri Pitkänen.

Tutustu vuosikirjan digitaaliseen versioon tästä: https://issuu.com/zeelandsociety/docs/avidly_yearbook_2018?e=0