Julkisen sanan neuvoston päätökset15.6.2022 pidetystä kokouksesta:

Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi sanella, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan

Julkisen sanan neuvosto (JSN) käsitteli kokouksessaan 15.6.2022 kantelun, jossa viihdejulkisuudessa tunnetuksi tullut somevaikuttaja pyysi kannanottoa siihen, saiko Seiska siteerata jutussaan hänen Instagramissa avoimella tilillään julkaisemaansa videota. Kantelija katsoi käsitelleensä videossaan arkaluonteista aihetta, lapsihaaveitaan ja siihen liittyviä tuntemuksiaan, ja Seiskan siten rikkoneen hänen yksityisyyden suojaansa julkaisemalla jutun videosta. Kantelijalla on sosiaalisessa mediassa kymmeniätuhansia seuraajia. Hän kertoi esittäneensä Seiskalle toiveen, ettei lehti tekisi hänestä juttuja lainkaan.

JSN totesi, että julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan. Kantelija oli jo aiemmin kaventanut omaa yksityisyyden suojaansa käsittelemällä laajasti yksityiselämäänsä julkisuudessa. Seiskan jutussa kerrottiin ainoastaan kantelijan itsensä laajalla levikillä sosiaalisessa mediassa julkaisemia ajatuksia, eikä juttu siten rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. JSN:n päätös oli vapauttava.

Kolme vapauttavaa, kaksi langettavaa

Yle sai langettavan päätöksen testamenttilahjoituksia käsitelleestä MOT-ohjelmasta. JSN katsoi, että kantelijan edustama yhdistys joutui ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen, kun ohjelmassa tuotiin esiin epäily siitä, että yhdistys olisi taivutellut testamentin tekijää. Yhdistys ei saanut kommentoida väitettä, joten yhdistystä ei kuultu ohjelmassa riittävästi.

Paikallislehti Luoteis-Lapille annettiin langettava päätös lehdessä arvostellun henkilön oman kannanoton julkaisutavasta. Lehti julkaisi myöhemmässä numerossaan arvostellun henkilön kannanoton, mutta lisäsi sen viereen Journalistin ohjeiden vastaisesti kielteisiä arvioita kirjoittajasta, mikä vähensi kannanoton uskottavuutta.

Helsingin Sanomat sai vapauttavan päätöksen jutusta, jossa lehti haastatteli nuorta aikuista, joka oli otettu huostaan teini-ikäisenä. Haastattelussa hän kertoi myös perheestään ja huostaanottonsa taustoista. JSN katsoi, että juttu ei loukannut haastatellun henkilön vanhemman yksityisyyttä. Perhe-elämästä kerrotut asiat olivat lähtökohtaisesti yksityisyyden piiriin kuuluvia, mutta niitä ei kohdistettu tiettyyn henkilöön ja haastateltava kertoi niistä yleisluontoisesti. JSN katsoi, että haastateltavan tarina oli yhteiskunnallisesti merkittävä, ja sen ymmärtämiseksi lukijan oli tarpeen tietää myös hänen taustastaan.

Lapin Kansa sai vapauttavan päätöksen olennaisen asiavirheen korjaamisesta. JSN totesi, että painetun lehden etusivulla ollutta virhettä ei ollut välttämätöntä korjata vastaavasti seuraavan päivän lehden etusivulla. Korjaus lehden vakiintuneessa oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli jo alun perin kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Alla tiivistelmät 15.6.2022 tehdyistä päätöksistä.

Päätökset julkaistaan kokonaisuudessaan osoitteessa www.jsn.fi.

Langettava päätös 8045/YLE/22
Yle
Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava päätös 8044/A/22
Seiska
Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava päätös 8043/UL/22
Helsingin Sanomat
Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava päätös 8034/PL/22
Luoteis-Lappi
Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava päätös 8023/UL/22
Lapin Kansa
Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.