Julkisen sanan neuvosto antoi Helsingin Sanomille langettavan uutisesta, jossa lehti kertoi murhan yrityksen uhrin yksityiselämästä erityisen arkaluonteisia seikkoja. Kyseiset tiedot eivät neuvoston näkemyksen mukaan liittyneet kyseiseen rikokseen mitenkään, eikä rikoksen mahdollisiin motiiveihin liittyviä arvailuja katsottu riittäväksi yhteiskunnalliseksi perusteeksi yksityisyyttä rikkovien tietojen julkaisulle.

Neuvosto käsitteli myös Perussuomalaiset-puolueen tekemää useisiin tiedotusvälineisiin kohdistunutta kantelua. Kohteena oli kaikissa sama STT:n uutinen, jossa käsiteltiin muun muassa puolueen puheenjohtajaan Riikka Purraan yhdistettyjä verkkokirjoituksia. Neuvosto päätyi vapauttavaan ratkaisuun jokaisen median osalta.

Kaikkiaan neuvosto teki vuoden toisessa kokouksessaan kymmenen ratkaisua, joista kahdeksan oli vapauttavia. Helsingin Sanomien lisäksi langettavan sai Iltalehti jutusta, jossa käsiteltiin maailmanlaajuista lämpötilaennätystä.

Alla tiivistelmät 13.3.2024 tehdyistä päätöksistä.

Vapauttava päätös 8755/UL/23

Helsingin Sanomat

Lehden taloussivujen pörssikurssisivulla paperilehdessä ja näköislehdessä julkaistiin toistuvasti väärien päivien pörssikurssit, mikä johtui lehdelle tiedot toimittavan alihankkijan virheestä. Virhe korjattiin lyhyillä oikaisuilla sen tultua toimituksen tietoon. Jatkuvasti muuttuvien tietojen korjaamista jokainen virhe yksilöiden jo vanhentuneilla tiedoilla kutakin päivää koskien ei voida pitää tarpeellisena.

Vapauttava päätös 8739/UL/23

STT

Uutistoimisto tuotti asiakasmedioidensa käyttöön jutun uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikasta sekä siitä, mitä maahanmuuttajat ajattelevat ministereihin yhdistetyistä rasistisiksi tulkituista kirjoituksista. Juttuun nostetusta sitaatista ei saanut väärää kuvaa niin, että kyse olisi ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava päätös 8985/UL/23

Helsingin Sanomat

Lehti julkaisi uutistoimiston tuottaman jutun uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikasta ja ministeriin yhdistetystä kirjoituksesta. Juttuun nostetusta sitaatista ei saanut viestin sisällöstä ja asiayhteydestä väärää kuvaa niin, että kyse olisi ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava päätös 8986/UL/23

Ilta-Sanomat

Lehti julkaisi uutistoimiston tuottaman jutun uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikasta ja ministeriin yhdistetystä kirjoituksesta. Juttuun nostetusta sitaatista ei saanut viestin sisällöstä ja asiayhteydestä väärää kuvaa niin, että kyse olisi ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava päätös 8987/UL/23

Demokraatti

Lehti julkaisi uutistoimiston tuottaman jutun uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikasta ja ministeriin yhdistetystä kirjoituksesta. Juttuun nostetusta sitaatista ei saanut viestin sisällöstä ja asiayhteydestä väärää kuvaa niin, että kyse olisi ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava päätös 8988/MTV/23

MTV

MTV julkaisi uutistoimiston tuottaman jutun uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikasta ja ministeriin yhdistetystä kirjoituksesta. Juttuun nostetusta sitaatista ei saanut viestin sisällöstä ja asiayhteydestä väärää kuvaa niin, että kyse olisi ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava päätös 8989/UL/23

Salon Seudun Sanomat

Lehti julkaisi uutistoimiston tuottaman jutun uuden hallituksen maahanmuuttopolitiikasta ja ministeriin yhdistetystä kirjoituksesta. Juttuun nostetusta sitaatista ei saanut viestin sisällöstä ja asiayhteydestä väärää kuvaa niin, että kyse olisi ollut olennaisesta asiavirheestä.

Langettava päätös 8785/UL/23

Helsingin Sanomat

Murhan yritystä käsitelleessä jutussa kerrottiin erityisen arkaluonteisia seikkoja uhrin yksityiselämästä. Uhrista kerrotut tiedot eivät liittyneet uutisoinnin kohteena olevaan rikokseen. Rikoksen mahdollisiin motiiveihin liittyvät arvelut eivät olleet riittävä yhteiskunnallinen peruste yksityisyyttä rikkovien tietojen julkaisulle, vaikka uhri olikin jutusta vain rajatun ihmisjoukon tunnistettavissa. Juttu rikkoi myös rikosuutisoinnilta edellytettyä hienotunteisuuden vaatimusta.

Langettava päätös 8823/UL/23

Iltalehti
Lehden maailmanlaajuista lämpötilaennätystä käsitelleessä jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä puhuttiin maailmanhistoriasta, vaikka kyse oli maailman mittaushistoriasta. Ilmastokriisiin liittyvässä uutisoinnissa lukijoille välitettävän tiedon suhteen on syytä olla tarkka.

Vapauttava päätös 8899/A/23

Suomen Kuvalehti

Lehti kertoi kantelijan nimen kuvaillessaan rikostutkintaa, joka liittyi toisen tiedotusvälineen julkaisemaan artikkeliin. Lehden mediakriittisessä jutussa kerrottiin, että artikkelin kirjoittanut toimittaja ja lähde saattoivat molemmat olla epäiltyinä samassa rikosasiassa. Juttu ei asettanut kantelijaa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijan henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua asian yhteiskunnallisen merkityksen ja henkilön keskeisen roolin vuoksi.