Julkisen sanan neuvosto päätyi vuoden 2024 ensimmäisessä kokouksessaan pohtimaan ensimmäistä kertaa true crime -genreä, kun se käsitteli lajityyppiin kuuluvaa podcast-sarjaa siitä näkökulmasta, oliko yleisöllä riittävästi työkaluja erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Olennaisen asiavirheen riittämätön korjaus toi Ylelle tapauksesta langettavan.

Neuvosto käsitteli myös otsikointia niin olennaisen asiavirheen kuin otsikoilta edellytetyn katteen näkökulmasta. Yle sai langettavan palavaa rahtialusta koskevasta otsikoinnistaan ja Iltalehti puolestaan lintuinfluenssaa koskevasta jutustaan, jonka otsikolle ei löytynyt katetta jutun sisällöstä.

Langettavan Yle sai myös tapauksesta, jossa kansainvälisestä työnvälitysbisneksestä kertovassa jutussa annettiin harhaanjohtava käsitys ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisestä eikä kielteiseen julkisuuteen joutuneelle yritykselle annettu mahdollisuutta vastata podcast-jaksossa opiskelijoiden heikkoa työllistymistä koskeviin väitteisiin.

Radio Patmos sai vapauttavan lasten seksualisoimista käsitelleistä radiokolumnista ja keskusteluohjelmasta. Neuvoston mielestä ohjelmat olivat ymmärrettävissä kristilliskonservatiiviselle ajattelulle perustuviksi, eikä kantelussa mainittuja johtopäätöksiä esitetty niissä harhaanjohtavasti tosiasioina.

Iltalehti sai vapauttavan tapauksesta, jossa se kertoi koiranomistajan kokemuksista yksityisellä eläinlääkäriasemalla. Neuvosto katsoi, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto teki kokouksessaan 7. helmikuuta neljä langettavaa päätöstä ja kaksi vapauttavaa päätöstä ja käsitteli näillä päätöksillä kaikkiaan kahdeksan kantelua.

Langettava päätös 8258/YLE/23

Yle

Rikollismaailmasta kertovassa podcast-sarjassa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, ettei haastateltua henkilöä ollut tuomittu rikoksesta. Virhettä oli myöhemmin yritetty korjata, mutta se oli tehty puutteellisesti. True crime -lajityyppi huomioiden ohjelmasta ei ollut osoitettavissa puutteita lähdekritiikissä tai tietojen tarkistamisessa. Mahdollisuutta samanaikaiseen kuulemiseen oli tarjottu siinä määrin kuin se oli tarpeen.

Langettava päätös 8575/R/23

Radio Patmos

Kristillisen radiokanavan ohjelmissa esitetyt väitteet olivat ymmärrettävissä puhujien omiksi johtopäätöksiksi. Mielipiteet ja tosiasiat eivät sekoittuneet harhaanjohtavasti, eikä ohjelmissa loukattu transsukupuolisten ihmisarvoa.

Vapauttava päätös 8670 & 8672/UL/23

Iltalehti

Lehti kertoi koiranomistajan kokemuksista yksityisellä eläinlääkäriasemalla osin yksipuolisesti ja tulkinnanvaraisesti, mutta jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Mielipiteet ja tosiasiat erottuivat jutussa riittävästi, ja lehti tarkisti tietonsa useasta lähteestä. Eläinlääkäriketjun edustaja sai kertoa näkemyksensä jutussa.

Vapauttava päätös 8718/YLE/23

Yle
Kansainvälisen työnvälitysbisneksen lieveilmiöitä käsitelleestä podcastista sai harhaanjohtavan käsityksen ulkomaalaisten opiskelijoiden työllistymisestä. Tämä oli olennainen asiavirhe. Opiskelijat Suomeen tuonut yritys joutui podcastissa niin kielteiseen julkisuuteen, että sen olisi tullut saada vastata opiskelijoiden työllistymistä koskeviin väitteisiin. Äänestyspäätös 11–1. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava päätös 8727/YLE/23

Yle

Jutun otsikosta sai harhaanjohtavasti käsityksen, että palaneen laivan rahtina olisi ollut ainoastaan tai enimmäkseen sähköautoja. Otsikolle ei ollut katetta jutussa. Kyseessä oli myös olennainen asiavirhe, joka Ylen olisi pitänyt korjata.

Langettava päätös 8742 & 8750/UL/23

Iltalehti

Jutun otsikosta sai harhaanjohtavasti käsityksen, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja olisi jutussa kertonut lintuinfluenssan tarttuvan herkästi ihmisiin. Otsikolle ei löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 12–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.