Suomen irtonumeromarkkina koki positiivisen kasvun vuonna 2023 aikakauslehtien myynnissä. Aikakauslehtien irtonumeromyynti kasvoi kokonaisuudessaan +1,1 %, kappalemyynnin säilyessä lähes vuoden 2022 tasolla. Yhdessä aikakaus- ja sanomalehtien irtonumeromyynti saavutti yli 100 miljoonan euron myyntivolyymin.

Aikakauslehtien irtonumeromyynti nousi +1,1 % vuonna 2023. Keskihinta oli maltillisesti 5,35 euroa, jossa nousua edellisvuoteen oli ainoastaan +16 senttiä. Suurimmista aikakauslehtien aiheryhmistä kasvoivat ristikot (+10 %), asuminen- ja puutarha (+3 %), käsityö- ja askartelu (+8 %) sekä sarjakuva- ja lastenlehdet (+6 %). Ristikkolehdet säilyivät myydyimpänä aiheryhmänä. Erityistä mielenkiintoa kuluttajissa ovat lisäksi herättäneet erikoisjulkaisut, joihin kustantajat ovat viime vuosina panostaneet. Erikoisjulkaisuissa keskitytään valittuun teemaan koko lehden verran ja nämä lehdet ovat myynnissä ainoastaan irtonumerokanavassa rajallisen myyntiajan. Erikoisjulkaisujen aiheissa näkyi käsitöiden, ja erityisesti neulomisen jatkuva suosio.

Irtonumeromyynnissä sanomalehdet pitivät pintansa kohtalaisella -3,5 %:n laskulla, vaikka digitaalisuus on kasvussa vahvana uutiskanavana.

Aikakaus- ja sanomalehtien irtonumeromyynnin arvo vuonna 2023 ylitti 100 miljoonaa euroa. Printtilehdet voivat hyvin digitaalisuuden rinnalla. Tarve lukea ja saada tietää on säilynyt vahvana, printtilehden edelleen vastaten suuren määrän kuluttajia tiedon janoon. Eniten aikakaus- ja sanomalehtien irtonumeroita myytiin hypermarketeista ja isoista marketeista, joissa myös lehtivalikoimat ovat laajimmat. Tämä korostaa fyysisen lehden merkitystä kuluttajille, jotka edelleen nauttivat printtimedian tarjoamasta konkreettisesta lukuelämyksestä. Suomen irtonumeromarkkina jatkaa monipuolista kehitystään säilyttäen vahvan asemansa kuluttajien keskuudessa myös tulevina vuosina.